kot v puzyryakh

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 19.10.2020
Добавлено: 27.10.2020
Размер: 1.49 Мб

Page 1 Кот с мыльными пузырьками (2)
(5) от мульки (6)
...............................................................................üü.üüüüü ....................................................................ü.......ü.ü.üüüüüüü ..................................................................ü.....ü..ü.üüüüüüüüüü ......................................................................ü.ü.ü.ü.üüüüüüü§ü .........#...................................................................ü.üüüü§.§ü .........................................................................ü...üüüüüüü§ü§ ...........................................................................üüüüüüüü§ü§ü ..........................................................................üüüüüüü§§§gŸ# .......................................................................ü.üüüü§#Ñ’……T0TT ......................üüüüüüü............................................*x’’——…——————’ .................ü.ü*xxxxxšxx§ü......................................ŸÑ’—-—’'’''''''''' ..................ü#xxxkxxxxxx#üü.................................#x'’—’’’'ÑÑÑxÑÑxxWxŸx .................*xxkxxxx#ŸŸŸxÑ#üü.............................ÁxÑ''’'’'ÑÑŸxWŸxŸŸŸŸŸŸŸŸ ...............ü§xk##xxxŸŸxxxxŸÑŸ............................ŸxÑÑÑÑÑÑŸŸŸŸŸŸÁÁŸÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ..............üüxš#k#xxŸÑÑÑÑÑÑÑxxÁ........................WÑxWWxWŸŸŸŸÁÁÁÁÁÁÁŸÁÁÁŸÁÁÁÁŸÁ .............ü.§’k##ŸkxWÑÑÑÑ'ÑÑÑÑx§....................ÁŸxWWWWŸŸŸŸÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸÁÁÁÁÁ ..............§’’#*Ÿ#xWÑ''''Ñ''ÑÑÑ#ü.................ŸWxWWWŸWŸŸÁÁÁ§ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸÁÁÁÁÁÁÁg .............ü§TxxŸkŸŸÑÑ''''''t’''xü...............ÁxWÑWŸWWWŸÁÁÁÁÁ*ÁÁ§Á§ÁÁÁÁÁÁÁÁŸÁ§ÁÁÁÁ .............üg…Ñ##ŸxWÑ'tttt'''’'—Ñü..............ŸxWWWWŸWÁÁÁÁÁÁÁ§Á§§Á§§Á§Á§§Á*ÁÁ*ÁÁÁÁÁ .............üx—xŸŸŸÑŸÑttttt—t’tt—'.............WÑWWWWÁŸÁÁÁÁÁÁ§§§§§§Á§§§§*§ÁÁÁÁŸÁÁÁŸÁŸŸ ............üüx’xŸŸÑŸxÑ'ttt--t—t’''ü..........§Ñ'WWWÁŸÁÁÁÁÁÁ§§§§§ÁÁ§§ŸŸ§ÁÁÁÁÁÁŸÁÁŸÁŸŸŸŸ ............üüx’ÑxŸxxWÑ'tttÝ-’-t'''ü.........§WÑWWWÁWÁÁÁÁÁ§Á§§§§§Á§ÁÁÁÁ*ÁÁÁŸŸŸWŸŸŸŸŸŸŸŸ .............ü#—xŸxŸÑxWÑttttt—-t''Ñü........WÑÑWWŸWÁÁÁÁ§§§§ÁÁ§ÁÁÁÁÁÁŸÁÁWÁŸWWŸWŸÁWŸŸWkŸW .............ü§…ÑŸxÑWxWÑ'ttt’-Ñ''tÁ........ŸÑWWWWWÁÁÁÁ§§§§§Á§§ÁÁÁÁŸÁÁŸŸÁWŸWŸWWŸÑÁWÑŸWWŸ .............üü’'xxxxWÑÑ''t't'-t''ü.......W'WWWWÁÁÁÁÁÁÁ§§§Á§ÁÁÁÁÁÁÁŸŸÁWŸŸWŸWWŸWWxWWxWWx ...............ü’xŸŸWxÑÑÑ''t'—Ý''§ü......WÑWWWWÁŸÁÁÁÁ§Á§Á§§ÁÁŸÁÁÁÁŸŸWÑWWWWWWWWWWÑWWÑWxW ..............ü.Ÿ’xxÑxŸxÑÑÑÑ'—ÑxÁü.....ÁÑÑWWWÁÁÁÁÁÁ§§§§§§ÁÁÁÁÁÁŸWÁÁWÁWÁWWWWWÑWÑÑWWÑWÑWÑ ...............üüÑ’ÑxŸŸxÑÑÑÑ'xWŸü.....ŸÑÑWWWŸWŸÁÁÁÁ§ÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸWÁÁÁÁŸWŸWWWWWÑÑWWWxÑWÑWÑÑ ................üügx'xxÑÑ'ÑÑŸÁüü.....W'WWWWWÁŸÁÁÁ§Á§§ÁÁ§ŸÁWŸWWÁÁÁÁWŸWWWWÑWWÑWÑÑWÑWÑxWÑÑ ..................üüÁxxxÑxÁ§üüü.....'ÑWWWWŸŸÁÁŸÁ§ÁÁÁÁ§ÁÁÁŸŸÁÁÁÁÁŸWŸWWWWWWWÑWxWWxWxxÑxÑÑ ....................üüüüüüüüüü.....ÑÑWWWWŸWÁÁÁÁÁÁ§§§ÁÁŸÁWŸWÁÁÁWÁWWŸWWÑWÑWŸÑWŸWxxxÑxWÑÑÑ ..................................ÑÑÑWWWWÁÁÁ§Á§§§Á§ÁÁŸWŸÁÁÁÁÁWÁWWŸWWWxWWWWŸxWxxWxÑWxÑÑÑ .................................t'WWWWWÁÁÁÁÁ§§Á§ÁÁÁŸÁÁÁÁÁÁWÁWŸWÑWWWŸWŸWŸŸxWxxŸxWxÑÑÑÑÑ ................................''ÑWWWWŸÁÁÁ§§§Á§ÁÁŸŸÁÁÁÁÁÁÁWWÁWWWWŸWxWWxxŸxŸŸŸxxÑxÑÑWÑW ...............................'ÑÑWWWWŸÁÁÁ§§Á§ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁWWŸWWŸŸŸWŸWŸŸŸŸŸŸxxxxÑxWxWxÑÑ ..............................—'ÑWWWWÁŸÁÁ§§ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸÁÁWŸWŸWŸWWŸWŸŸxŸŸxxÑÑxWxŸxWxÑWx .............................''ÑWWWÁŸÁÁ§ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸÁÁWŸÁWŸÁWŸŸŸŸŸŸŸxxÑxÑxŸxxŸÑÑxxxÑ ............................x'WWWWWÁÁÁ§§§Á§ÁÁŸÁÁÁÁÁÁÁŸÁWWŸÁWÁÁŸŸŸŸŸŸŸxxÑÑxÑŸxWxWÑWxxxxx ...........................Ÿ'ÑWWWÁÁÁÁ§ÁÁÁ§ÁŸÁÁÁ§ÁÁÁÁÁWWÁÁŸÁÁŸÁŸŸŸŸŸŸxÑ'xÑxŸxŸkWxxkxxkxx ...........................’'WWWWÁÁÁ§Á§§ÁÁŸÁÁÁÁÁÁÁÁÁWŸŸŸÁÁÁÁŸŸÁŸŸŸ#x’ÑÑxxŸxkxWkxkxxkxxk ..........................''WWWWÁÁÁ§Á§ÁÁÁŸWŸÁÁÁÁÁÁWWŸÁÁÁŸÁŸŸŸÁŸŸŸxÑ’ÑxŸŸxŸxÑŸxÑkÑÑkxxkx .........................'ÑWWWWWÁÁÁÁ§ÁÁÁŸÁÁWÁÁÁWÁŸWŸŸŸŸŸÁŸÁŸŸŸŸ#x’’’ŸxŸxŸxkŸxkÑxŸkxÑkÑš .................T......Ñ'ÑWWWWÁÁÁÁÁÁÁÁŸŸWÁÁÁÁWÁŸWŸŸŸŸÁŸŸŸŸŸŸŸx’’'xxŸ#Ÿ#xŸŸ#ÑÑxkxxkxxxx .......................ŸtÑWWWŸÁŸÁÁÁÁÁÁŸÁŸŸWÁÁÁÁŸWŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸx’’—x#Ÿ#ŸxŸŸxxÑk#ŸkxkxxxÑÑ .......................tÑWWWWŸÁÁÁÁÁÁŸŸŸŸW§ÁÁÁWŸWŸŸŸŸŸŸŸŸŸxŸŸÑ’'’'#Ÿ#Ÿ##Ÿ#xÑkŸ#kŸxÑxÑÑÑÑ ......................x'ÑWWWWÁÁÁÁÁÁÁŸŸŸÁÁÁÁÁŸWŸWŸŸŸŸŸ#ŸŸŸŸŸx’’ÑxxŸgŸ#ŸŸxÑxk##kxxxkÑÑÑ'Ñ .....................#'ÑWWWŸÁÁÁÁŸÁŸWÑŸŸÁÁÁÁŸŸŸWŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸx'xxŸggg#*ŸŸxš'kŸ#kŸkxkÑÑÑÑÑÑ .....................—'WWWÁWÁÁÁWŸÁŸŸÁŸÁÁÁÁWŸWWŸŸŸŸŸ#Ÿ#ŸŸ#'’xxŸ#§#ggŸ#x’Ñ#Ÿ#kkxxÑxÑÑÑÑÑ' ....................''ÑWWWÁÁÁÁŸŸŸŸÑŸŸÁ§§ÁÁWŸxŸŸŸŸ##Ÿ#Ÿg#x?Ñx#ggggŸggÑ…Ñ#Ÿ#kŸÑxÑxÑÑÑÑÑÑÑ ....................tÑWWWWÁÁŸÁŸŸŸÑŸWÁ§ÁÁÁWxWŸŸŸŸ#xŸ####x'xxgggg#gggÑ’Ñ##*#xŸkxxxÑÑÑÑÑÑ' ...................''WWWWÁÁÁŸWŸŸÑŸÁŸ§ÁÁÁŸŸWÑŸŸŸŸ#Ÿ#ŸŸŸx'xxgg#ggg*gx…x*#*Ÿk#kxxÑÑxÑÑÑÑ'' ...................’ÑWWWÁÁŸŸŸxŸŸÑŸWÁ§ÁÁÁŸWŸŸŸŸŸ#ŸŸ#Ÿ#x’’xŸgµgg#g#x0šŸ#*##Ÿ#ÑxxxxÑÑÑÑÑÑ' ..................—'WWWWŸWÑŸWŸWÑŸWŸÁÁÁÁŸŸWxŸŸŸxŸ##Ÿ##'…'g#gg#ggg#…’#*###k#kkxkÑxÑxÑÑÑÑÑ .................#—ÑWWWWÁŸWŸxŸÑxŸÑÁÁÁÁÁŸWÑŸŸŸxŸ###Ÿ#x’’###gµggg#š’#*#*#kÑš’’’’…’ÑÑxÑÑ'' .................''ÑWWWŸŸWŸxŸWÑŸŸÁÁ§ÁŸŸWŸxŸŸxx#####?’’xg#ggggggx’xgg##š’š’’’’’’’’…—’ÑÑÑ ................Ÿ—ÑWWWÁŸÑŸWxÑWxWŸ§ÁWÁÁŸŸÑŸxŸx###x#x’’xg#µggµgg#K’#*###*##xkxxxxxÑÑ…t——t ................''WWWWŸWŸŸxŸWÑŸÑÁ§ÁÁŸŸWŸÑŸŸ#x##?#x’——’#µµggggµx…šg#*gg#kxkxxkxkxÑx'’'—’ ................—ÑWWWÁŸÑŸŸxWŸŸŸŸÁÁÁÁŸWŸxŸxŸ?#x?#?#?’K#gµggµµµµx…xxxxxkxxxxxkxkxxxxWÑ’—t ...............’tWWWÁŸWÑŸxWxxŸÁÁÁÁÁŸŸWxŸŸŸx#?##x#?’’?KKK’KÓÓ’’…………’’K’’…’…Ó’Ó’š’ÑÑÑÑÑ't ..............gTÑWÁWÁWÑWxŸÑxWŸÁÁÁÁÁŸÑWxWxxxx#x??’—l’…’Ó’ÓKKÓ’ÓÓ……ÓÓKK’Ó…Ó’…………—…——--—t’ ..............Ñ’WWWÁWWxxxWxxŸŸŸÁÁŸŸWxŸÑxŸ???’’llll—’’ÓKKÓK$$$$−°°…ÓÓÓÓÓ…’……’…’…——t—t-T- ..............—ÑŸWÁWŸÑŸŸWxxWŸŸÁÁÁŸŸxWÑ''——llllllll’…ÓÓÓÓÓÓ$$$$°°$$ššÓÓÓ…Ó…’Ó’…——t—----- ..............—WŸÁWÁÑÑŸÑxxÑŸŸŸÁŸŸŸÑ'’————ll’lVVll…ÓlÓÓÓÓÓ$$$V$°°$Ó−−Ó……Ó…’……’…’-…-t''-- ......’......x'ŸŸÁÁŸÑÑWxxÑÑxŸŸÁŸW'————’——’lllllllÓlÓÓÓÓÓÓ$$$$°V°°−b−ÓÓÓÓ…Ó…’…’k’-…-t'-- .............—WŸWÁŸÑÑÑxxWÑxWŸWÑ'———————TllllllVl$’VVÓÓ$Ó$V$$$$°°Ó−Ó−ÓÓÓ……Ó…Ó…kx’---T--T ............Ñ—ŸWÁÁŸÑÑxÑŸÑxWxÑt—t——t’—Ý—llllllVVVV$l$ÓVVVVbb−$$V°K−Ó−KÓ…………Ó…Óšx……---TT- ............’'WÁÁÁÑ'ÑÑxWÑxÑt’ttttt————l—llllVVVlV$$Ó$V$VÓµµµb−−−$−ššÓÓ…$……°…šKš…-…-t--- ............-ÑÁÁÁŸ'ÑÑxWxÑt—---t—'——————’llVlVVl−$$V$$$ÓÓÓKKÓÓÓÓÓKÓÓ$Ó$………$……šš…—---—--- ...........xtŸŸÁÁx'ÑÑŸx'-T-tTÝtt——-——l—lllVVVVÓbV$VV$ÓÓK$lÓÓVÓÓÓÓÓÓ$…Ó……°°Ó°………š’----—Ñ ...........’'ŸÁÁŸÑ'ÑÑÑÑ’-TTt-Ý-—t—————lllVlVVlÓb$l$$$ÓÓÓl$’KÓÓÓÓÓÓ$Ó$……°°………………xÑ…----t ...........—WŸÁÁWÑÑ't’t—'-------—————llllVlVVl$Vl$$l$$$’ÓK’ÓÓ$KÓ$Ó…Ó…$……°…°………xš’—-ÝÝtÝ ...........—ŸWÁŸxÑÑ'’'’-TT--TT-——'’Ý—lllllVlVVll$V$$$ÓÓ$K’’ÓKÓÓ$$…°$Ó………………°°’š…Ñ’--ÝÝt ...........’WŸÁŸÑÑ’’t’t-!-TT---—’''TlTllllVlVVl$$l$$$bNÓÓK’’ÓÓ$$$°$°°°…°°°………š’…’’--ttÝ ..........''ŸÁÁÑÑ’’t’t-TT--TTt——’'xTllll’blVlVV$VV$$−bNbÓKÓÓÓ$$$°$$V°°°°°°°°…ššššÑ''t-t ..........’ÑÁÁŸÑ’’t’t—TT---TT-——''xlT’ll’b?l$lVVVV$ÓbbbNVÓKÓ$V$$…°V°°°0°°°……0’š’'ÑÑÑ''t ..........—WŸÁÑÑ’—————-TT-----——'’'—0llVl’b?V$l$$$ÓbbbbµÓ$Ó$VVÓKK°°°°°0°°°…………—tt—tt''t ..........—ŸŸŸÑ—’—-…—--TT-----—'’—’’0l’l’l’KKl$l$Óbµ−Ó−bµ$VV$Ó−−ÓV°V°°°0°°………tt-tttÝ-tt .........’’ŸWŸ'—t—…----T-----—’'’’’’0TlÓllllbbV$Óµµµ−$−b−V$$Ó−x?Ó0°°°°°°°°……--t-ÝtÝÝtÝÝ .........—'Ÿxx'———T-…-T--T--—'—’'x’'l0llll0V’−bKµµµb−ÓbbVVVKb−−šK°°°V0°°°°……--ttttÝÝtÝÝ .........…ÑWÑÑt——-…--…--T--—'t’'x'’x’Tl’Vlll…lKµµµµb−−−VV$−b−−KššV°°°°°°°°0……tttttttÝÝt .........-ÑÑÑ'———…-…---TT-t''’’'’’’x?0ll’…l…lÓÓ?K−ÓÓÓ$VV$bb−−−KKK°°V0°°°°°…0-tttttttttÝ ........x—WÑ'Ñ———TT…-TTT--’'t’’’’—’xxlllllll…lÓÓÓÓ$Ó$V$$bbb−Ó$ÓÓÓ°V°°°°°°°…00-ttttttttt ........'’ÑÑ’Ñ——-……-…T-—’'Ñ'—’’—……’xx—!l!VVVVVVVVV$$V$Óbb−−−$$…VÓ$V°°!°°°°°……T-—ttttttt ........—'Ñ'''…-…-…——ÑxxÑxÑ’——’’’0’xx’!l0VVVVVV$V$VVVÓb−K−b−$$$ÓK…°V°°°°°°…°…--tt''tttt ........—’ÑtÑ’——’’’x##’ÑxÑ'——’'’’…’xx’l0lVVVVVVV$VVVÓb−−−−−−ÓÓÓÓÓÓV°°°°°°$°°………—'ÑÑtttt ........—’'ÑÑÑ’’'’’šxx’—’Ñ’’——'Ñ’’'šx’’llVVVVVVVVVV$b−−−−b−−−KKK’Ó°°°°°°°$°ÓÓx’—ÑxÑ'ttt ........-'ÑÑÑÑ’''’Ñ——kÑT!tÑt—’Ñ'’’’š'’K’’’’VVVVV$$$K−−−−−Ó$ÓÓ−ÓÓKÓ°°°°°ÓÓÓÓÓxš’šÑÑ't'tt ........—Ñ'ÑÑ'—’——’…-’—-…—t’-—'’——…’’’’’’lK’ÓlÓV$V$−−−−−$$$$$ÓKKKÓ°V°°°°Óššššš’’ÑÑÑ't't ........-'ÑÑÑ——…T-————---t—---t'—…—……l…—’’’ÓlVKÓK$Ó−K−−$$$$$$$ÓKKÓ°°°°°°°°šššÑ’ÑÑ'ttttt .......x—ÑÑ'Ñ———TT’—t--TT-—TT-t’—…—’…l……ll…’K’ÓÓÓ$K−K−−$$$$$$$$KKÓV°°°°°°°…Ó’’t''tttttt .......x—'tÑ’—…-T———-T-T--—Ý-Ý—'—-—…l…—ll0ll…’KKlVKKK−Ó$VV$$$$ÓKKÓ°°°°°°°°………-t'ttttttt .......xt'tÑÑ-TT-…-—T--TT-t—-——'——’——…l—l0l…lV…’$’KK−−K$$$$$$$$−ÓÓV°°°°°°°°……tt'ttttttt .......Ñ—tÑÑ’-TT--—--tTTTÝ---——'—————T———lllll……’ÓÓKb−bK$$$$$$ÓKKK°V°°°°°°°……-ttttttttt .......x—'t’Ñ…-T—---—ÑtTT-T--——'t———TT—llll0VVVVVVÓÓÓKK−ÓKÓ$$$ÓKKÓ$°°°°°°°°……t’tttttttt .......xtttÑÑ—TT-T-TÑŸÑ---T----—’--———lll0VVlVVVVVVÓ$$ÓÓK−−−Ó$ÓKKÓKKÓÓ…°°°°………t'ttttttt .......Ñ—tÑ'Ñ—TT-TTTŸxÑ—-----T----————lTTlll$lÓVVl$V$$$ÓÓÓKKÓ−KKKKKšÓÓššÓÓ°………tt'tttttt .......x—'tÑ’t…TTTT—ŸxÑt---TÝ---Ý----TT—l—l…lVV…V$ÓVVV$$$$ÓÓKKKKKK−šÓ…KššššššK’tttttttt .......xt't’t…T-TTT'xxx'--------TT--TT—l—lKll…VlVVÓÓ$VV$$$$$ÓKKÓKKKK…ÓKšÓ…−kxk’’ttttttt .......x—Ñtt——…TTT0x'šxÑ----—Ý--TÝ--T-TTl…l’V’VVVVK$V$VV$V$ÓÓÓKKKK−K$ÓšÓ…Óš−kµk’-'tÑttt .......#—Ñt—’…-TTT-x’’ÑÑ—-----Ý-T-----T—l—lÓVl…lV$ÓVVVVV$$$Ó$ÓlÓKK−−KšKÓÓÓšKškxxÑ’'ÑWWt .......#—'tt’--…TT’x’šxÑ'-----Ý-T--—--TT—l…l’VlVVlVl$V$V$VV$Ó$ÓlÓÓKKKKÓšÓÓšKšš’k#k#xÑŸÑ ........—'t’Ñ—…TT…'ÑšxÑ—t-----Ý-Ý-—-—-TTl…ll…ll…VV$ÓÓ$Ó$VVVV$l$ÓÓÓÓÓÓÓKÓÓÓÓšškš#kx#š’Wt ........—'ttÑ—-0T—šÑxxš-Tt----T-T-———-—TT—…l’’…V…VKK$l$$V$V$V$Ó$lÓÓÓ…$……$°…ÓÓšškµµ−Ó’x' ........-'tÑ’t…TTÑ’’š'x’-Ñ—t-—-—--—t——-…—llll’’ll$’lÓ$Ó$Ó$VV$l$l$Ó$Ó$…$Ó…°…Ó°Óšš−kÓÓxk# ........TtÑtt’-T…'’’’š'xÑÑt——-—t—-——————-T…’l0l’Ó’ÓV$lV$$$VVV$$$Ó$…$$$$°°Ó°…$Ó…ÓššÓÓµµ# ........-’'tÑt…T—Ñ’’…’ÑÑÑÑ'’t——-''———t—-…lll—llÓKKÓVl$$V$Ó$V$$$Ó$$$$$$°°$$…$ÓÓÓÓÓÓÓšk## ........——'t’Ñ-T…’’’’’…—’ÑÑt——-—'Ñ---TTTT0T0—’…lKÓlVVV$l$V$VV$l$VVV$V$°V°°°$°°$°°…ÓÓškx ........’-''tÑ-…—’’’’š’-ÑÑ——-—--’—-—--TTTT0Tl’’VlVVVVVV$$V$$VV$VVV$V$V°°$°°°°°°°°°°°…Óš ........x-tÑtÑ—-—’š’ÑxÑ’Ñt-—t---t-----TTT0T0——llVVVVVVVVV$$VV$VVVV$V$°V$°°$°°$°°°°°°°0° ........gTt'ÑÑ’-…’’ÑšxxÑt--t---------—-TTTTTll…lVVVVVVVVVV$VVl$VVVV$VV$°°°°$$°°°°°°°°°° .........…-'ÑÑ'-…’ÑšÑxÑ----t-t---t—-—--TT-TTT——lVlVV’ÓVVVVVVVÓ$VV!VVVV°V°°°$°°°$°°°°°°° .........—-'ÑÑÑ———’’’ÑÑ-------—-----t---TT…T-—lllVlKK’VVVVVVV$llVVVVVV°V°°°°°°$°$Ó$°Ó°° .........xTtÑÑÑ'—……——’t---t--t-t—----t—-T—'-T—l—VlK?KVVVVVVVVl$ÓVV!!VVV°°°°°°$$°$Ó$$Ó$° .........g-t'ÑÑÑ—…——’—-t-Ý-------t----—--Ñx-T——ll…K’lVVVVVVVVV…$lVV!VVV°V°°°°°$$Ó$ÓÓ$Ó$ .........ü——ÑÑÑÑ’-—…—-----t--t—t-------t’ÑÑ-T——l…llVVVVVVVVVVVVl……VVV!VV°°°°°°°°$$°$Ó°Ó ..........x—tÑÑÑÑ—…—---t--------------—’Ñxx’T——…lVlVVVVVVVVVVVVVV…VVV!VVV°V°°°°°°°°$°Ó$ ...........TtÑÑWÑ—…——--t-t-T-----TÝ---tÑxÑx’T———llVlVVVVVVVVVVl……lVV…V!VVVVV°°V°°°°°$$… ...........T—'ÑÑW'…—----t--------T----’WÑ’Ñ’T———llVlVVVVVVVVVV$VlVVV…VVVVVV°V°°°°°°°°°$ ...........’-tÑÑÑÑ’------tt-----t--—-tÑxÑ’'’T———llVlVVVVlÓlVVVlV0V…l…l…V!VVV°V°V°°°V°°° ...........xT-Ñ'ÑWÑ-----tt--t------t—'ÑÑxxxÑT———’llVVVVVK−ÓVVV…VVVlV…V$lV!VVV°V°V°°°°°° ............0-tÑÑWW’-----t-t--t-t-t—t'Ñ’ÑxÑÑT-———lllVVlÓKKÓVVVlV…l$lV…lV!VVVVV°V°VV°00°
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 2 Кот с мыльными пузырьками (3)
(6) от мульки (7)
üüü üüü üüü ü§ü .§ü §ü§ ü§ü gŸ# 0TT ——’ ''' xŸx ŸŸŸ ÁÁÁ ÁŸÁ ÁÁÁ ÁÁg ÁÁÁ ÁÁÁ ÁŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ kŸW WWŸ WWx WxW ÑWÑ WÑÑ WÑÑ xÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑ WÑW xÑÑ ÑWx xxÑ xxx kxx xxk xkx kÑš xxx xÑÑ ÑÑÑ Ñ'Ñ ÑÑÑ ÑÑ' ÑÑÑ ÑÑ' Ñ'' ÑÑ' ÑÑÑ Ñ'' ÑÑÑ ——t '—’ ’—t Ñ't —t’ -T- --- '-- '-- --T TT- --- --- -—Ñ --t ÝtÝ ÝÝt ttÝ t-t ''t ''t -tt tÝÝ tÝÝ ÝÝt ttÝ ttt ttt ttt ttt ttt 'tt t't ttt ttt ttt ttt ttt ttt ttt ttt ttt ttt ttt WWt ÑŸÑ ’Wt ’x' xk# µµ# k## škx …Óš °0° °°° °°° Ó°° Ó$° $Ó$ Ó°Ó °Ó$ $$… °°$ °°° °°° 00°
üüüüüüüü.üüüüüüü§ü§§§§§§§§§§§§§§§§§gÁg§§g§g§§g§§g§g§g§g§g§g§g§§g§gÁg§gÁg§g§§g§ü§NüNü üüüü.ü.üü§ü§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§gÁggÁggÁg§g§§g§§g§gÁg§g§g§g§g§N§g§g*ggŸgÁg§g*§N§N§ü§ü üü§ü§ü§ü§N§§N§§g§§g§g§Ág§g§gÁgg#g###ggÁggÁggÁgggggggggggggggg§g§gggŸ#—’ggÁgg§g§N§N§N N§ü§üNüN§§§g§§g§g§ggÁgggÁgÁg#ÁŸ###Ÿ##ŸgggggggggggŸggggggggggggggggŸg#…—gÁgg§g§N§N§N§ §.§N§§§§§g§gÁg§gÁggÁgÁgÁg#g#########Ÿg##gggggggggggggggggggggggggggggÁgÁgg§g§N§§N§N§ ü§§§§§g§g§g§gggÁgŸg#gg####Ÿ###########g#gŸgggggg#gŸ##ggggggggggggggÁggggg§g§g§NN§N§N §§ü§§§§§§§ÁÁgÁŸgŸ######################g#ggggggŸg#g#Ÿg#ŸgŸgggggg§ggggg§g§g§N§N§§N§N§ xx’’’——’—’’’’'x##########################g###Ÿ#######xxx###Ÿ#ggggg§Ng§N*§N§§N§N§N§N§ TT——--…-TTT00!!0T0TT…—’x####################Ÿ#Ÿ##x'—……T0T—’x##ŸgggÁg§g§NN§NN§N§N§N§N —’’—’’———’————…-TTTT0!0T0T—’##########µ######xxÑ’TT…-——’———’—Ñ#ŸŸÁgggN§N§§N§§N§N§N§N ''ÑxÑÑÑÑÑÑ'''''''''’———-—T0!!TT’###########Ÿx’……-—’’—’'t'’'t’t—'xŸŸggÁg§§N§§N§N§N§N§ ŸŸŸŸŸŸŸxŸxxÑxÑÑxÑÑ'Ñ'Ñ'’’———T0!!!’########ŸxTT——…’’t’'''Ñ'Ñ''—t—'ŸŸŸggg§g§N§N§N§N§N§ ŸŸŸŸŸŸŸÁÁŸÁÁŸÁŸÁŸŸŸŸŸxxxÑÑ'’’——T0!!…’x####Ñ——’’’’’’šÑ'ÑÑÑÑÑÑ'tt—t'WŸŸg*ÁgN§NN§N§§N§§ ÁÁŸÁÁÁÁÁŸÁŸÁÁÁÁÁÁÁ§Á§ÁÁŸÁŸŸŸŸxxx'’—TT!T’x'’ÑÑÑÑÑšÑÑšÑkÑÑxÑÑÑ''tt—tt'ŸŸŸgg§Ng§N§N§N§N ÁÁÁÁŸ§ŸŸÁÁÁŸÁÁÁgÁÁÁ§Á§Á§§ÁÁÁÁŸÁŸŸŸx''—T!!—ÑŸxÑÑÑxÑxxkÑÑšÑÑÑÑÑÑ'tt—t'WŸŸg*g§N§g§§N§§N ÁŸÁÁÁÁÁÁÁÁgÁÁgÁÁÁÁÁg§Á§ÁÁ§§§ÁÁÁÁgÁÁŸŸŸ?’—TT—ÑÑkŸkŸkkÑš’ššÑÑ''Ñ''tttt'ŸŸ*ggg§N§g§N§N§ ÁÁgÁÁÁ*ŸŸÁÁÁŸÁÁÁÁgÁ§ÁÁgÁ§§§Á§Á§Á§ÁÁgÁÁÁŸŸx'—!T'xŸŸÑњњšÑÑšÑÑÑÑ''t—ttÑŸŸgÁg§gN§N§§g§ ÁÁÁÁgŸŸÁÁgÁÁgÁÁgÁÁÁÁÁgÁ§§§Á§g§Á§§ÁgÁÁgÁÁÁŸŸ?’T!-Ñ#xxÑÑkÑkÑÑÑÑÑÑÑÑ'ttt'ŸŸŸgggg§§g§N§N *ŸÁ*ŸÁŸ*ÁŸ*ŸŸÁŸÁŸÁŸÁgÁÁgÁgÁgÁÁgÁÁgÁÁŸÁŸŸŸÁÁŸŸ'’T0—kŸkxxŸŸkŸkÑÑÑÑÑÑÑt'tÑŸggÁg§gg§N§N§ ŸÁŸŸÁŸ#Ÿ#ÁŸgÁgŸŸgŸŸgŸŸgŸgŸggÁggggÁgŸgŸŸŸŸŸŸŸÁŸŸ?'TT—xkŸkkŸkŸWkxÑxÑÑÑ't'ŸŸÁgg§g§§g§§§ WŸŸŸŸ#ŸŸ#ŸŸŸ#ŸŸ#ŸŸ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#gŸgŸgŸ#Ÿ#Ÿ#ŸŸ#ŸŸŸŸŸx'—0TÑŸxŸŸŸŸkWkxWÑÑÑ't'ŸŸggÁgg§g§§g§ ŸŸŸŸŸŸŸ#ŸŸŸ#ŸŸ#ŸŸ#ŸŸŸ#ŸŸ#Ÿ#Ÿ#ŸŸ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#ŸŸ#xŸŸŸŸŸŸŸx''—T’xŸxŸkŸŸŸŸŸÑÑÑ'''WŸgÁgg§g§§g§§ ŸŸŸŸ#Ÿ#ŸŸ#x#Ÿx#x#xxxxxxx#################Ÿ#ŸxŸxŸŸxŸ?''——'xxWkŸxWkxWWÑÑ'WŸŸggg§g§g§N§ ŸWxŸÑxŸxxxŸxxxxx?xx??xxxxxx#############x#xx#xxxxŸxŸŸx'—-'xÑŸÑkxÑWWÑWÑ'ÑŸŸggÁgg§g§§§ WxŸxxxxŸxxxxxxxx'x?x'x?x?x?xxxx########x#x#xxxxxxxxxŸŸxx'——xÑŸxxWÑÑWÑÑÑÑŸŸgÁgg§g§§N§ ÑŸxWxxWx''xxÑxxÑ’'?'x?x?x?x?xxxxx?#b#xx?bxxxxxxxxxx?xxŸŸxx'—'xxWxÑÑÑÑÑ''ŸŸggg§g§N§§N ÑÑÑxÑxxxWxxWxxxxxxWx'xx'xxxx?xx?xxxx?b?x?xxx?x?xx?xxxxxxŸŸŸ’T’xxŸÑÑÑ'Ñ''Wgggg§g§§N§N ÑÑÑÑÑxÑÑxÑÑx'ÑÑÑÑÑ''''''’?'?'x????x?x?b?x?x?xxxxxxxxxxxŸŸŸŸŸ'—'ŸÑWÑ'tÑ'ÑŸŸgg§g§N§N§§ WÑÑÑÑÑ'''''''''''''''''’—'’'’’'’?x?x??x??−?’?????x?xxxxŸxŸxŸŸ#——xÑÑÑ'ÑtÑŸŸgggg§N§§N§ ÑÑÑWÑÑ''t’''Ñ'''''''t'’—'’’—’——…’’’??K?bx????’?????xxxŸxxŸxŸxWx——xxÑ'tÑÑŸgggg§N§§N§N ÑÑ'ÑÑ'ÑÑ'ÑÑÑÑÑÑ''''''’t—’————————’’’’?K???K?’’’?’??’??xxŸŸŸxxxŸW—’ÑÑ''txŸgg*g§N§NN§§ ÑÑÑÑÑWxÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ'ÑÑ'’’t———…—…—…—’’’’’K??K?’’?’’????xxŸxŸxŸÑxŸ—-'''tŸÁggg*N§g§§§N ÑÑÑWÑÑÑÑxŸÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ’’’——…T…—…lT’’’’’K’’K?’’?’?’??xxŸxŸxxx'x—TÑ''Ÿggg*g§N§g§N§ ÑÑWÑxÑÑkxÑÑxÑÑÑÑÑÑ'ÑÑÑÑÑ’Ñ'’’’—…——…—…………’…’’’’’’’?’’’?’??xxŸŸxx'xÑÑ——ÑÑÁgggg§g§N*g§§ xÑÑÑxÑxxÑxxÑšÑÑ’’Ñ’Ñ’Ñ’’Ñ’’’’’…—’…………T……l……l’…’’’’’’?’????xŸ#xŸÑ''''-TŸ#ggg*g§gg’xg§ ÑÑxxÑkÑÑkÑšÑxÑš'š'’’’’’’’’’’’…’’’…—…—……T……l……l…’l’’’’?????xxŸŸx'x'''’T'#gggg*gg§gg§g xxÑÑšÑxkxšÑšÑ’Ñ’Ñ'šÑššÑšš’’Ó’’…’…’…’……—……T0……l…………’’’’?????xŸx?xx'''’tTx#gggggggg§g§ kxkxxkxkxxkxxÑkxÑkÑxšÑxšÑšš’šÓš’Ó’’…’………………l0…00l…l…’’??xxxx#?xxÑ'x'''—…###gggggg§gN xkxxkxÑkÑÑÑÑÑxÑxÑxÑÑxÑššššššš’š’’Ó’…Ó………T………T…0l0l0……’’−x?x??xŸx?x'''’’-0##ggggg*NN§ kxÑkÑњђš'’Ñ’’Ñ’ÑњњšÑšššššš’šš’š’………………0……000000l…l’’Kx?xx#x?Ÿ?Ñ''''—T…#ggggggg§§ Ñš’'’’’’Ñ—’Ñ’’'’’’’’’Ñ’ššš’š’’Ó’’’’…’…’…………T0…00000Vl……l’K?xxx?xxx?x'''’’…##gg#ggg*g Ñ’’—’'’'’’'’’t’t’'’t’’Ñ’’šš’š’’’…’…’…’…—…………0…0000000l……l’’xx?x#x?x''''’——T###g#gggg ÑÑÑ’ÑÑÑÑÑÑÑ''''’'’t’'’’’’’’’’’—…—…—……—…………T0…T…0T00000lV……’’?xxx?xx??'''’t…0xgg##gg* ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ'''Ñ''Ñ'''t'’t’’'’t’—’…—…—……-…T000000T…00000000…l’’?x?xx??x'''’’——T#gg##gg 'ÑÑÑ'Ñ'''''Ñ''''ttt't't''t’'’t’t———…--…T…T…T!!0T0T0…00000l……’’?xx??xx??''———…’#g#### ÑÑ'ÑÑ''ÑÑ'Ñ''t''tÑ''''''t’t——t————…——…TT0TT00!0!000…0V00V0…l…’’??xxx??Ñ?'—’——0#g#g#g Ñ'Ñ'''ÑÑ''tttÑÑÑÑÑÑÑÑÑ'tttt—t——-—---TTTTTT0TT0T!!000…0…000V…l…’’’?x??x?''’———T0##gµg ÑÑ'''tÑ'ttÑ'ÑÑÑÑÑÑÑÑ''tt't—t—------…TTTTT!TT0T00!!00……V00l0l…l’’’???xx?'’—’———T…gggµ 'Ñ'Ñ'Ñ'tÑÑ'ÑÑÑtÑÑÑÑÑÑtÑ'tttt——---T--TTT0!!!!T0T000!0V…l…V00V………’’’??x???’'’—T—…T##g’ ÑÑt''''ÑÑÑÑÑ't''t'Ñ'tÑtttttt—--—--TTTT!!!!!!!!0T000!00……V…V…0Vl…’’’???x??’’'———T…#g# Ñ''''ÑÑÑ'ÑÑtt'tt't't'tttttt—t----TTT!!!!!!!!!!!00T000V…………V…ll……l’’’???x?''———T—0x#N Ñ'Ñ'''ÑÑ''t'tttttttttt'tttttt——--T-T!!!!!!!!!!!!!0T00………………V…V…l…’’’???x??’—’-T—T0gN 'Ñ'ÑÑÑÑt'Ñ''ttttttt-ttttt'tt——t—-TT!!!!!!!!!!!!!!!000……$Ó…Ó…l…ll…l’’’????x'’————…!’# 'tÑÑÑÑt'ÑÑÑÑ'tttttttttttttt-—t—---T!!!!!!!!!!!!!!!000………ÓÓÓ………V……l…’’’????x’'——T—T0g ÑtÑÑ'ÑÑWÑWÑÑW'Ñtt'ttttttttt-t———-TT!!!!!!!!!!!!!!!!000……ÓÓÓÓ…V……Vll’’’???x?'’————…!# —'ttÑWÑWWÑWWWÑWÑÑÑ'ÑtÑÑÑtt—t——---TT!!!!!!!!!!!!!!!!0!0…°ÓÓÓÓ………Vll…—’’’?????’’——TT0T t—'ÑÑÑÑÑÑÑWWÑWÑWWÑWÑÑÑ't'tt———--TTT!!!!!!!!!!!!!!!!!000……ÓšÓÓ……V……l…l’’?????’—’——…T0 ’t'ÑÑÑWÑWWÑWÑWWÑWÑÑÑÑtt'ttt—t---TTT!!!!!!!!!!!!!!!!!0!0……ÓÓšÓÓ…l…lll—l’’???x?’'—T—T! —tt'ÑÑWWWÑWÑWÑÑÑÑÑÑ''tt'ttttt—--TTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!00……°ÓÓšÓÓ……lV…ll’’’????'’’-——0 t''-'WÑWWÑWWWWÑÑÑÑÑÑÑt'tt'tt—t--TTT!!!!!!!!!!!!!!!!!T000……ÓÓšÓÓ…l…llll—’’’??x’’————T ----—ÑÑWWWWWÑWWÑWÑÑÑ'''tttt—t—---TTTT!!!!!!!!!!!!!!!00T0……ÓÓÓÓÓÓ…l…ll…l’’????’—’———T —-TTT-—''ÑWWWWWWÑWÑÑWÑ't't'tt——-TTTTT0T!!!!!!!!!!!!T!TT0……°ÓÓÓÓÓ’l…llll’’’????’——-—T --TTTTÝ-t-tt'WWWWÑÑWÑÑ'Ñtttt—t--T!!T0TT0T!!!!!!!!!T!TT0T…°…ÓÓÓÓÓÓÓl…lll—’’???’’’——T— -----ÝÝ-—ttttt''WWWÑÑ'W'ttttt——-T!!!!!TTT0!!!!!!!T!TTTT0………$ÓÓÓÓÓÓ’llll’l’????'’’—-— ---t—--Ýt-ttttttttt'W''t'ttttt—-!!!!!!!!!T!T!!T!TTTTTTTT0…°…ÓÓÓKÓ’ÓÓl’ll’—’????—’——— --tttt---ttt'tttttt-t'W'tttÝt—-T!!!!!!!!!!T!TTTTTTTTTTTT…°…ÓÓÓÓÓÓÓÓ’lll—l’’???’—''’— --ttttÝ-ÝttttttttttÝtÝt'W't-t—-TT!!!!!!!!!T!TTTTTTTTTTTTT……°ÓÓÓÓÓÓ’’ll’ll—’’???'—’—— --tttttÝtÝt'tttttttÝtttÝttttt—--TTT!!!!!!!!T!T!TTTTTTTTT……°…ÓÓÓÓÓÓÓÓ’’l’l’’’??x’''—— Ñttttttt-ÝÝt'ttttttttttttÝtÝ-—--——TTT!!!!TTTTTTTTTTTTTT…0°…ÓÓÓÓÓÓÓÓ’’’l’’l’’’?x'?’—- Ñttt'ttt-ÝÝtWttttttttttttÝtÝÝTÝT———TTT!TTTTTTTTTTTTTTTT00……$ÓÓÓÓÓÓÓlÓ’’lll’’’???''—— ttttttt'Ýt-Ý'tttttttttttÝtÝÝÝT!TTT—llTTTTlTTlTTlTTTTTT…T……°…ÓÓÓÓÓÓÓÓ’’’’’’’?’?x?’Ñ—’ Ýttttttt'ÑtÝ-tÝÝÝttttÝÝtÝtÝÝT!!!!!Tl—lT—lT—l-l-lT—lTTlT……°ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ’’l’’’’’’’??x''’— tÝtttt''Ñ’t--ÝÝÝÝttttÝttttÝÝT!!!!!!TTllTllTllTll—lTllTl………ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ’Ó’’’’’?’???x'?’— ÝttttttÑÑ—’tT-ÝÝÝÝttttttttÝTT!!!!!!!!Tlll—ll—ll—lllT…T0……Ó…ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ’’’’’?’?????'''- ÝÝÝttttÑÑx''T-tÝtÝÝÝÝÝÝÝÝ—llT!!!!!!!!!Tlllllll—ll—l…Tl…………ÓÓÓÓÓÓÓÓÓK’’’’’?’????x?'’’ ttt-tttt'’’—--'Ñ'ttÝÝÝÝÝÝÝll!!!!!!!!!!!lll—ll—ll—l…l………………ÓÓÓÓšÓÓÓÓK’’’’’’????’??''— tt-ÝtÝÝtt——T-T-''tttttt—ÝlTll!l!!!!!!!llllll—ll—l—l…l…………ÓÓšÓšÓÓKÓÓKÓ’’’’’??????''x— ÝÝÝÝÝÝtÝ-t-Ý-T--ttttttt———lllll0!!!!!!llllll—l——l—…l…T……ÓÓÓššÓššÓKÓK’’K?’???????'?Ñ— tÝtÝÝtÝÝtttÝ-TÝ-tttÝÝÝt——ll!!!lT!!!!!!lllllll——l—ll………………šÓššÓšššKKKK’’’????????'''— -tÝÝtÝÝtttt-Ý-TÝt-ÝÝÝÝÝ—llT!!!!!!0!!0TlllllT——l——l—…T………ÓÓšššš−š−ššKKKK??’?’???'?''— ÝtttÝÝttttt--ÝÝÝ-ÝtttÝÝÝTl!!V!!!Tl0T0Tllll—lll——l—…l…………ÓÓššššš−−−šK−?K?’????????—?’ tÑttttttttt—-ÝÝT-Ý-'tÝÝlTlVV!!!!l…0l0llTlllTl——l———…—………Óššššš−−−š−š−K?K?’’’’l—l———T tttttWÑttttt-ÝÝÝÝtt’'—Ýlllll!lll…l0lllTlll—lTllTll—…—………ÓÓšškš−šk−š−šKKllll—l’’—’—'— tttt'WÁÑttt—ÝÝÝT-'TT''lTlll!lVlllll…l!!!!lllTllTlTT……—…Ó…šššššk−š−šš−?K’’’?’???????’ ttttWWxÁ'---tÝÝT-t—t''—llllVllllT00TV0!!lTl—ll—lTl0TT…—…ÓšÓškššk−−š−ššK’?’’’?????''' tttWÑxxÑÑt-ttÝÝÝÝ--——''llllllllllllVlll0!Tlll—llTTT0T0……ÓÓšššš−−kšš−š?K’’?’???'?'''' tttttttt-tÝÝÝÝÝÝTÝÝÝ-ll—’’’’’’’llTl—lll—l!lll…l……T…00000’Ó’ššššk−k−−š−?’’???????'?'' tttttttÝÝÝÝÝÝÝTTTÝ-ÝÝl—lllllll—llllllllllll’’lV0T…T00000…Kšššškš−−−š−xK?’’’????'?''' ttttttÝtÝtÝ---ÝTTÝÝÝ———ll—lll—l—ll—lllV!l!Vll0!000…00000……šškšk−−kš−x−š’’’’?????''?Ñ tttttttttttt-tÝÝTÝÝ————l—l—l—llll—llll!lVVlVV0!0!0…0000……°…škk−kš−k−−−?’’’?’’???'?'Ñ ttttttttÑÑttt—ÝTTÝ--Ýll—l—lllllllllll!VV!VV!V!00000000…°………šk−šk−k−−−xxK’’’’—’?'?''' ttttttt'Ñ'tt—tÝ-TÝÝ-—————llllllllll’blV!VVV00!0000°!00°…°°…ÓÓšk−k−k−š−−Kl’—’????'''Ñ tttttt'ÑÑt-tttÝ-ÝTTÝ——lllllllllVlVV?KÓ!VV!V!!!00°000!0°…°°…ÓÓÓk−k−k−−xš?’’’—’?'?Ñ?'x tttttttW'tttt--ÝTTÝ-ÝlÝllllllllllVlK’’!V0V!0000°0000!°°°°…°Ó……šk−xš−š−?K’’—’’'?'?Ñ'Ñ tttttttttttÝtt-TÝÝÝÝÝTTlTlllllllVlK’…’V0V00000°0000!0°0°°°Óšš°…Kkkš−−−−?Kl—l’’?'?Ñ'' tttttttttÝtÝÝt-TTT!ÝÝÝlllllllllll’’…’’V!00000°0000!000°°°°šššÓ……Kšš−šx−?’’’l’’'?'''Ÿ tttttttttttttttÝÝTÝÝÝ—ÝllllllllllÓ…l………0000°°00000000°0°°ššššK………šššš−?K’’ll'’??Ñx'W tttttttttttttttÝÝÝÝtÝ-Ý—llllllll…l…V0……000°…°…………000°…°°ÓššÓÓš…0……Óš−?−?’’—T’’?'?'xÑ ttttttttttttttt--ÝÝ-t--ÝTTTTlTll………0…………0°………Óš………°°…ÓÓšššš……Kš0°……Kš−xK?’lT’’'?x''Ñ ttttttttttÑÑtttÝÝ--t-----TTlTlT0……Ó……Ó…Ó’…ÓÓ’’’…0…0………šššššÓ…šš……0°…Kxb??’lT—’?'?'ÑÑ ttttttttÑWŸWttt--Ý-tÝÝTTT!T!!T0………ÓÓÓÓ…’šÓ…’……………………Ó…ÓššššKÓÓ……°00°Óbµ?b—TT’’'?'''' tttttttÑWÁÁW'ttttÝ-ÝÝTTTTT00!!000……………°…………00…000…0……°……’Ó…Ó…°000°0V…Kµx’’T!—’''?''Ñ ttttttÑWŸ*ŸŸ'ttttÝÝ-T—-T00……0!!!0…0…0…000000……0…0………………………Ó……V………000V…bb?’…T—’?''''’ W'tt'WkxŸ##Á'tt'tÝÝÝ—-……!00……0!!!…00…00000!000…0…°…………Ó……………°0V…0V0VV0Ó#x?T—’''''''' #xÑ'kx’xb#*Á't''tÝ-T-—0……0!0Ó!000!0000!00000!00°………………………………VV……0000!0lK#’l’—''''''' #xkxxš’š#šxÁÑt'ttTT--……00…00Ó0……000000000000000…°…………………000000°0…00V0VV’b?T—’'?''''' kšxxk’…xšÓxxÑttt-T--…T0000…0………0000000000000°0°°…………………0°…°00!000V00V0!…’’—’'''''''' škx−−šKšK’xÑ—'ttÝTt’T……!00…0š00…Ó…0!0…00…0……0°…°°°…………°……………00!000V0!0!V…’—'’''''''' …Kškxkxxxšx’-tt-T0-…—………00…Ó’……Ó………000……………°0°0…°°°……°…Ó…………0000V…V00!0!ll’’''?''''' 0°°…ÓKššš’š—tt—T!-…—………°………Óš…0°°°°°…’………°00°0…°°°…°…°Ó……°………0…00Vl0!0!0l0—?'?'''''' °°°°°…………’’————0!…—…0000!°šÓš°…°°°……°š…°00000°…0°…°°°……Ó°…………00VVVV000!0l0—?’Ñ'x'—'Ñ °…°………°0……T-…-—00T………0…°…°…šš°°°…°°°…š…°°0°0°…0°……°°°…Ó…………V000V0VV0000TlTl’'?x''''t Ó°Ó……Ó………0……T0TT0……………°……°…°°…°Ó°°°°°…°°00°……°0……°…°°…°Ó°°V000V0V!V0V!0llTl—?Ñ'Ñ'Ñ'' ÓÓÓÓÓ…°……Ó’’…-…00…’Ó………Ó°°°°Ó°°°…°°°°°°°0°°0°0……0……°°…°…°V0°0!0V0V!V000lTTTl’x'x’'Ñ’ Ó$ÓÓÓÓ…Ó…Ó…………’00…’Ó…ÓÓÓ°°°°°°°°°°°°°°00°00°0……0……°°…$°°°0°00!0VV!V!!VTlTTll—''x'Ñ'' $Ó°ÓÓ°°ÓÓÓÓ…Ó…Ó°0…ÓÓššš°°…$°°°°°°°°°°°0°°0°0°°0………°…°…°°0°V0°…VV!V!VV0lTTTl——?x''Ñ'Ñ Ó°Ó°ÓÓÓ°ÓÓÓÓ…Ó…0°…šÓššÓ°°°°°°°°°°°°°00°00°00°0°…°°…$…°°°V°0V…ÓV!V!V!0lTlTl—l—’x'Ñ''Ñ °$$$ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ…0°…°ššš$ÓÓš°°°°°°°°°0°°00000°00°°……°…$°V°°V0V°$0V!VVVVTlTlT—ll’'?Ñ'ÑÑ $°°°°$°°$ÓÓÓ…Ó°°…Ó°°Ó°°Ó−š…°°°°°°0°°……°000°00°°°…$…°°…°…V°VV0VVVV!V…ll…lTTll——’'ÑÑWÑ °$°°$°°°°°°ÓÓÓ°0…°Ó°°°Óššš…°°°°°0°0…ÓÓ…00°000°0°……°°…ÓÓÓ0VVVVV!V!Vb’l’—lTll——l’ÑÑ'xÑ °°°°°°°°°°°°$…°°…Ó…°°$ÓšÓšÓ°°°°0°0°Ó………°000°°°°°°…°…K…ÓKVVVVVVVVVxKlllTlTTlTl——'xÑWÑ
90 100 110 120 130 140 150 160 170
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 3 Кот с мыльными пузырьками (4)
(7) от мульки (8)
üNü ü§ü N§N §N§ §N§ N§N §N§ §N§ N§N N§N §N§ §N§ N§§ N§N §§N §N§ §g§ N§N §N§ §§§ §g§ g§§ §N§ §§§ §N§ §§N N§N N§§ §N§ N§N N§§ §§N §N§ g§§ xg§ g§g §g§ §gN NN§ g§§ g*g ggg gg* #gg ### g#g gµg ggµ #g’ #g# x#N 0gN !’# T0g …!# T0T …T0 —T! ——0 ——T ——T -—T —T— —-— ——— '’— ’—— '—— ’—- '—— Ñ—’ '’— ?’— ''- '’’ ''— 'x— ?Ñ— ''— ''— —?’ ——T —'— ??’ ''' ''' ?'' ''' '?Ñ ?'Ñ ''' ''Ñ ?'x Ñ'Ñ Ñ'' ''Ÿ x'W 'xÑ ''Ñ 'ÑÑ ''' ''Ñ ''’ ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' —'Ñ ''t Ñ'' 'Ñ’ Ñ'' Ñ'Ñ ''Ñ 'ÑÑ ÑWÑ 'xÑ ÑWÑ
§.Nü§NüüüüüüüüNüüNüü.ü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üü§ü§ü§§§§§§g§§§gÁ§gÁ§ .ü§üüüüüüNüüNüü§.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§ü§ü§§§§§§§§§g§§gÁ§g §§NüNN§üNü§Nü§Nü§üNüü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§§ü§ü§§§§§§§§g§§§gÁ§gÁ §N§N§§üN§§N§§N§NüNü§Nüüü§üüüüüüüüüüüü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§ü§ü§ü§ü§§§§§§§§§g§§gÁg N§N§N§N§üN§üN§§§N§§ü§.§§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§ü§ü§ü§ü§§§§§§§§§§§§gÁgÁ §N§N§N§§N§§N§ü§N§üüNü§üüü§üüüüüüüüüü§üüüüüüüüü§üüüüüüüüüü§üü§ü§§§ü§ü§ü§§§§§§§§§§ÁgÁg N§N§N§§N§üN§N§N§§.§üü§üü§üü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üüü§ü§ü§ü§ü§§§§§§§§§§§§§gÁgÁ N§§N§§N§üN§ü§ü§üü§Nü§üü§üüüüüüüüüü§üü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üü§ü§ü§ü§ü§§ü§§§§§§§§§ÁgÁ §§N§§N§üN§ü§N§üN§ü§.§üüüüüüüüüüüü§üü§üüü§üüüüüüüüüüüüüüüü§üü§ü§ü§ü§ü§§ü§§§§§§§§§§gÁg §N§§N§§N§üN§§Nü§üNü§üü§üüüüüüüüüüüü§üü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üü§ü§ü§ü§§§§§ü§§§§§§§ÁgÁ §N§N§§N§§N§Nü§ü§ü§§üüüüüüüüüüüüü§ü§§§§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§ü§ü§§§§ü§§§§§§§§§§§Á N§N§§N§§N§ü§§.§üNüüüü§üüüüüüüüü§ü§§§g§§N§üüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üüü§ü§§§ü§§§§§§§§§§§§§§ N§§NN§§N§N§üN§§ü§üü§üüüüüüüüüüü§§g§#x§§§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§ü§ü§§ü§§§§§§§§§§§§ §§N§§§N§§§ü§ü§üü§üüüüüüüüüüüü§ü§§§§0Tg§§ü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§§ü§ü§§§§§§§§§§§§§ §N§§§N§§§N§N§§ü§üüüüüüüüüüüüüüü§§§gxxg§§§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§§§§§§§§§§ü§§§§Á §N§§N§§§N§.§§.§üüüüüüüüüüüüüüü§ü§§§g§§§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§ü§ü§ü§§ü§§g§§Ÿx? N§§N§§§N§§§§ü§§ü§ü§üüüüüüüüüüüüüüü§§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üü§ü§§ü§§ü§§§§§'''x §§N§§§N§§N§üN§üN§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üü§ü§§ü§§§§x’ÑxxÑ §N§§§N§§N§ü§§ü§§.§ü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§§ü§§§§Ÿ'xxWWÑ §N§§N§§N§§§Nü§Nü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§§§üŸxxWWxxx N§§N§§N§§§N§ü§.§üüüüüüüüüüüüüüü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§üü§§§§ŸÑÑWWWxÑÑ §§N§§N§§§N§ü§ü§Nüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§§§ÁxÑWWÑÑÑÑÑ §N§§N§ü§N§üN§.§üüüüü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§§§x''WÑÑ'Ñ’Ñ g§§N§N§N§§N§ü§üüüüü.üü.üüüüüüüüü.üüüüüü§üü§ü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§§§'''WÑ'ÑÑ'Ñ N§§N§§§ü§N§üNüüüüü.üü.üü.üüüüüüüüüüüüüüüü§üüüü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§§§?''W'ÑÑ'ÑÑ §§N§§§N§N§ü§ü.üü.ü.ü.ü.üüüüüüüüü§üü§§§§§§§§§§§ü§üü§üü§üüüüüü§üüüüüüüüü§§§§??''W'ÑÑÑx §N§§§N§N§§§Nüüü.ü.ü.üüü.üüüüüü§ü§§§§§§§§§§§§§§§§§§ü§üü§ü§ü§üüüüüüüüüü§§§§??’'W''Ñ'ÑÑ N§§§N§§§§üNüüü.üü.ü.ü..üü.üü§ü§§§§§ÁgÁgÁŸgÁÁÁ§§§§§§ü§§ü§üüü§ü§üüüüüüü§§§N??'?W'''ÑÑÑ N§§N§§§NüN§üüü.ü.ü.ü.üüüüü§§§Á#xÑÑ''''Ñ''ÑÑx#ŸÁ§§§§§§ü§§ü§§ü§ü§üü§üüü§§§§’??''W'''ÑÑ §§N§§§N§§§üüü.ü.ü.ü.üü.üü§§Ÿx’——’’'''''’'''’'ÑxŸÁ§§§§§§§§§ü§§§ü§üüüü§ü§§§—?'''Ñ't'ÑÑ N§N§§N§§Nüüü.ü.ü.ü.ü.üü§§#’——’’'''''''''''’''’'Ñx#Ÿ§§§§§§ü§§§ü§§üü§üü§§§§’—'''''t''Ñ §§§§N§Nüüüü...ü.ü.ü.ü§§x’—’’’'’'''''''Ñ'''''''''''xxŸ§§§§§§§§§§ü§§ü§ü§§§§——'''''tttÑ §N§N§§ü§ü.ü.ü...ü.üü§ÁÑ—’’—'''''''Ñ'ÑÑ'ÑÑ'Ñ''''''Ñ'ÑxŸÁg§§§§§§§§§ü§ü§ü§§§’t't't''t'' §§N§§Nüü.ü.....ü.üü§#’—’’t''''''ÑÑWWWWWWWWÑÑ''''''ÑÑÑxxÁÁ§§§§§§§§§§ü§ü§§§§—tt''''tt' g§N§N§ü.üü.ü..ü.ü§gx——’’t’'t''WWWWÑWÑWWÑWWWWÑÑÑ't'''ÑÑxxŸÁ§§§§§§ü§ü§ü§ü§§§—t'tttt't' §N§§§üüü.......ü§g’T’—’—t'''ÑWÑ'ÑÑWÑWWWWWWWWWW'''tt’'ÑÑÑxÁÁ§§§§§§§ü§üü§§§Á—tttttÝÝt' N§§§Nüü.ü.ü...ü§g’T—’t—'''ÑÑWÑWWWWWWWWWWWWWWW'ÑW't'tt'ÑÑxxŸÁ§§§§§ü§ü§ü§ü§§'ÝttttT!Ý- §N§N§üü.ü....ü§g—T—’t—''ÑWÑWWWWWWWWWWWWWWWWWWÑt-tÑttt’’ÑÑÑŸÁÁ§§§§§ü§ü§ü§ü§Ÿ'tttÝÝT!Ý NüN§üü.ü...üüüN’T—'—’''ÑWÑWWWWWÑÑWÑWWWWWWWWWWWW'ÝÝÑ'ttttÑxŸŸŸÁ§§§§ü§ü§ü§§§§W't'ÝTÝÝÝ N§ü§.üü....üü§x!—’’’''ÑWÑWWWWWÑ'ÑÑWÑWWÑÑWWWWWÑÑW't''ttt—ÑÑÑŸŸÁÁ§§ü§ü§ü§üü§§§'ttÝÝTTÝ N§Nüü.ü..ü.ü§gTT—’t''ÑÑWWÑWWW''ÑWÑÑÑÑÑ''ÑÑWÑWŸÑÑWWÑ'tttt—ÑÑxxŸÁ§§§§üü§üü§§§§Á'tÝÝÝÝÝ §N§Nüü.ü..üü§’0—’t''ÑÑWÑÑÑÑWÑ''ÑWÑ''''''Ñ'ÑÑWWWWWÑÑÑ''tt—’Ñ'ÑxÁ§§§§ü§üü§üüü§§§W—ÝÝÝÝ §güü.ü..ü..ü#T——'t''Ñ'ÑÑ'''ÑÑ'''W''''''''ÑÑWÑt'WÑWWÑW'ttt-t’ÑÑxÁ§§§§üü§üüü§§§§ÁW——tt g§Nüü.ü..üügTT—t''t'''''tt'''tt''''''t'''Ñ'ÑÑ'ÝÝ'WÑWÑtÑ't--’tÑxxÁ§§§ü§üüüüüüüü§§ÁW'' g§üü.....üü'!Tt’'t''t''——'’''—'''''?'''''?''Ñ'tTTÑWWÑtt'tt-t—ÑÑxŸ§§§§§ü§üüüüü§§§§§ÁŸ g*Nüü...üü§—!—'''t'tt’’——’—'’''’????’????''''''-TtWÑ'--t't--—ÑÑÑŸ§§§§ü§ü§üü§§§§§§§§§ gNüü.....üg!-’''t'tt—’————’—’’—?—??’??’?’?’?'??——ÝÑWÑtÝtt't-t—ÑxxÁ§§§§§ü§ü§§§§§Ág§*§ gg§ü.....üx!—'''tt———————’’—’—’’??l??l?’’?’’??''——WÑWtÝ-''t-t—ÑÑxÁÁ§§§§§§§§§§gÁ’…*Ág ggü.ü...üü’T’Ñ't’t-——l—l’——’—’—’’’?’’’’’?’’????'’'ÑWW'-Ý'tt--t’ÑxŸ§§§§N§ü§§§gÁŸ——ÁgÁ §Nü.ü....üTT’Ñ''t—--l—l—l…—l…—l’’’’’’’’?’’?’?’’?''WÑWÑt-t''t-t’ÑÑx§§§§§§§§§§ÁŸŸ#ŸgÁŸ gü.ü.ü..üÁ!-'Ñ't—--lTl…l…llTl……’’l’l’’l’’’’??—??'?ÑWW'tÝtÑ'ttt'ÑŸxÁÁ§g§§§§§§ÁgŸŸŸŸŸÁ g.......üx!-'Ñ't——TTTll—ll0V00l…l’l’’’’l’’?’?’?’??'WÑÑ't'Ñ'tttÑÑÑÑŸ§§§§§§§§§ÁgÁŸgÁgg NNü.ü..üü’!—Ñ''t—-TTlTl…TV0!!0V0…l……Óll’’’’?’?’??'?WÑWWÑW''Ñt'ÑÑŸÑŸÁÁ§§§§§§§§ÁÁ§ÁgÁÁ §N.ü....ü—!’'Ñ'——-TTlT—lT0!!!!00l…V……Ó’’’’’??’?’??'ÑW'ÑW''Ñ'tÑÑÑxxŸÁ§§§§§§§§§§§§gÁg§ Nü..ü..üüT!tÑ''-—TTTl-—T0!!!!!!0V……………Ó’Ó’?’??????'?ÑWWWÑW''ÑÑÑÑÑWxÁ§§§§§§§§§§§§§§§§ §N.ü..ü.üT!'''t——TTTl——TT!!!!!!0…0…°°…ÓÓ’?’????????'WÑWÑÑ'''''ÑÑÑxxÁ§§§§§§§§§§ü§§§§§ xü.ü..ü.üT!'''—--TTllt—TT!!!!!!00……………ÓÓ’’?’?????????ÑWÑW''WtWÑÑÑŸÑÁ§§§§§§§§ü§§§ü§ü§ TNü.ü..üü—!t''—-TTTT———TT!!!!!!!……………Ó…ÓÓ’’?????????ÑW'WÑW'''ÑÑÑÑxѧ§§§§§§ü§§ü§ü§§§ü !xüü.ü..ü’!’''—Ý—TTl——tT!!!!!!!!0…’…Ó…ÓÓ…’’?’??????'?ÑW'W'''Ñ'W'ÑWxÁ§§§§§ü§ü§ü§ü§üüü !—.üü...üÑ!t't—-TTlT———-!!!!!!!!00………ÓÓÓÓ’’’????????'?ÑWÑ''W'ÑÑ'Ñxx§§§§ü§ü§ü§§ü§üü§§ 00§.ü...üg!—''-ÝTlTT————0!!!!!!!!00………Ó…Ó’’’?’??????''WÑ'ÑÑ'W'Ñ'ÑÑŸÁ§§§§ü§ü§üüüüü§üü T!xü.ü..ü§T-'t-ÝTTTl-———T!!!!!!!!0000……Ó…Ó’’’??????'?W'W'Ñ'WÑWÑtÑÑŸ§§§§§ü§üü§üü§üüüü T0’üü....ü—TÑ'ÝTTTlTl—-l—0!!!!!!!0!00°Ó…ÓÓ’’’?????'?''ÑÑ'W'ÑÑÑW—ÑÑÁ§§§§§ü§ü§ü§üü§üü§ TT0üü....ü’-Ñ—ÝÝTTTTTTl—lT0!!!!!!!000……ÓÓÓ’’?’????'?Ñ'W'Ñ'W'WWÑtÑÑÁ§§§§§gx§§üüü§üü§ü TT!#ü....üxT’t-TTTTTTll—l…T000!0000…………ÓÓ’’’’?’??'?''Ñ'Ñ'ÑWÑWÑÑ'Ñx§§§g§üÑ!#ü§ü§üü§üü —0!’üü...ügT—'ÝTTTTlTlll—lll0000……………………Ó’’’?’??'?'''ÑÑ''W'WWÑÑÑ’ŸÁ§§§ü§üx§§üüüüüüü§ —T00§.....üT-'-TTTTTTlllll…………………………………Ó…’’’’??'??''Ñ'ÑÑW'WWÑW'Ñ'Ÿ§§§§§§üüüüüüüüüüüü —TT!xüü..üü’T—t-TT!TTVlll…’llll…l……………’’—’’—?’???''Ñ'Ñ'ÑÑÑWÑÑÑ''ѧ§§§§Nü§üüüüü.ü.üüü T—T!’§...ü.#T-’-ÝTTTTl0llllll…’l……—……’’l’’—’?’’?''''Ñ'Ñ'ÑWWÑÑ'Ñ’x§§§§§§üü§üüüüüüü’g§ —TT0Tüü.ü.ü§…T——-TT!TTTVlVl…’ll…ll…ll’l’’l’’’?’?'''Ñ'ÑÑ'WÑÑÑ'Ñ'ÑŸ§§§§§§§üüüüüüüüüšgü T-T0!#.ü.ü.ü#T—t—ÝÝTT!TT!lVlVl…lÓ…lÓ’’’’l’’—?’’'''''Ñ''WÑÑÑ'’Ñ’x§§§§§§§üü§§§§üüüüüüü T—…T!xü*.üüüü—Ttt—--TT!lVVVVlllVlllllllll’—’’’’''''''ÑÑÑÑÑ'tђѧ§§§§§§§§§ŸŸ#ŸŸ*üüüüü ——TT0’§N§xgüü#TT—t———TT!lVVVVVVVVVlVVlll’l’’—’?''''''ÑÑÑÑ't'Ñ’x§§§§§§§§ÁÑ'xW’ÑŸ*üüüü —T—T0T§Ng’xü.ü’T-—————TTT!lVVVlVVVVVlllll—’—’''''''''Ñ'Ñ'ttÑ’ÑÁ§§§§§§§§—ÑxWŸÑxŸxÁüüü ——TTT!#ü§Nüü.üg…T—’—-—ÝlTT!l0lVl0VTllllll——'''''''''''Ñ't—’Ñ—#§§§§§§§§Ÿ—WŸWŸxŸÑŸ#§üü T-—…T!’üNü§.üüü#…-———-lTTlTTTllVlTllll———’'''''''t''Ñ'tt—’'’ÑÁ§§§§§§§§x'xWŸŸŸWxxŸ§üü ——T—T!T§N§Nü.ü.ü#…————-T-TTTl—l———————’—'—'''''tt'''tt——’’’ѧ§§§§§§§§ÁŸ'ÑWWŸWxxxŸ§üü '—-——0!güNüNü.ü.ü’T…——--T-TÝT——————————t—'t''ttt'''t——’—’—’ÁÁ§§§§§§§§§Ÿ''ÑÑWxWkŸŸüüü —————T!#§üüüü..ü.§šT…———TTTT--—-————t—'—’'—'tt’t't————-…—’#§§§§§§§§§§§Á'—tÑÑŸxŸŸ*§üü ——T——0!’üNüNNüü.ü§üx…T—…’—-TT---—-—t—t—tt—tt’tt————-…-……Ñg§§§§§§ü§§ü§§§x——ÑÑŸŸ*Ÿ§üüü ——-—TT0—.ü§üüüNüüü§§x00…——’…-TT---—t——t————’———…——…-…T…Ñg§§§§§§§§ü§ü§ü§ÁxÑÑxxŸŸ*§üüü TTT!0T!!!!!!!!!!!xgg*x…0T…———-…----…--—t——————…—-…T…T’#Á§§§§§§§ü§üü§üü§ü§ÁŸŸÁ§§üüüüü —lTTTT0!!!!!!!!!!!!!!!…’……T0T…—…—…’—’—’—…—…—…-TT00T…xÁg§§ü§ü§üü§ü§üüüüüüüü§üüüüüüüüü —————T0TŸ##Ñš!!!!!!!!!!!!!!T0!T……-…——…—…——-…T!!00TÑÁgŸ§§ü§ü§§ü§üüüüüüüüü§üüüü§üüüüüü —T-…—TT!xxxxxx#xx!!!!!!!!!!!!!!00!00000T00!!00-’ÑŸ#xx—Á§§§üüüüü§ü§üüüüüüüüüüüüüüüüüü T——-—TT!ŸŸxxxŸx#x#x#xxx’!!!!!!!!!!T—’———…—’Ñx#ŸŸŸxŸŸŸ'gÁ§§§üüüüüüüüüüüüg’üüüüüüü.üüü '—’-T…TTx§x!’xŸx#Ÿ#x##xxxx'!!!!!!!!!!!xgÁ#Ÿ#gÁŸÁÁŸŸÁŸÁÁ§§§üüüüüüüüü§üüü§§üüNüüüüüüüü ———…TlT0x§#—xxŸx#xx#xŸxx#xxxx’!!!!!!!!!!!!x#Ÿg§ÁÁÁÁŸŸÁÁÁ§§üüüüüüüüüü#xüüü§.üüüüüüüüü '———-TT0#üggŸgŸ#Ÿx#x#x##xŸx#x#x#'!!!!!!!!!!!.gg§§§g§§§§§§§üüüüüüüüüüüü.§§§§ü§g#Á§üüü ’—’TT…TT#.üü§§gÁg##Ÿx##xxŸx#xx#xx#x!!!!!!!!!.g!!gü§§§§§§ü§ü§üüüüüü§üüN§§§üŸx’—’'Ñ#gü ———-—TT0x§.§§§§§gŸŸ#Ÿ#Ÿ##xŸŸx#Ÿx##xŸ#x!!!!!!.g!!!!!§ü§§ü§ü§üüü§üüüüüüü§§Á'—TT…—ÑŸxÑ# '’—’TT0!?#§üü§ü§§§§gÁ###Ÿ##x#Ÿ####Ÿ##Ÿ##x!!!.g!!!!!!!*ü§üü§ü§üüüüüüü§N§Ÿ't—TTÝ’ÑÑxxx Ñ'——TTT0'#*üüüü§§§§§NggÁgŸŸxŸŸ#ŸŸ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#ŸŸŸ#.g!!!!!!!!!§§§ü§üüü§ü§üü§§Á?''————'—''Ñ' Ñ—’-TTT!'#Ÿüüüüüü§§N§§§§gÁgŸŸ#ŸŸ#Ÿ#ŸggŸggŸxN#.!!!!!!!!!!!§§ü§ü§üüüü§§§Ÿ'’—’’’’?'’''Ñ Ñ’—TTT!T'gŸü.üüüüüüüüN§N§§§Á#'Ñ#ŸÁgÁgÁg*ggg§šg.!!!!!!!!!!!!§ü§üü§§§§g§'l——l’l??''''Ñ 't’TTT!TxÁgüü.ü.üü.üü§ü§§§§ŸÑ!!xÁgÁg*§gg§ggüšx§g#!!!!!!!!!!!!üN§ü§§§Ágllllll’—’?'''Ñ '—’-—T!TŸ§§.......üüüüüüN§§gx-’xÁ§g§§g§§§g§Nš−g.gŸ!!!!!!!!!!!!!§N§§§Á#l…lV0VlÓl’?''' ''t…—TTTŸ§§.........ü..üüü§§gŸ#Á§ü§§§§§§§§üg−KbüggÁ#!!!!!!!!!!!!§§§§g’0lVVVlll’l?''' ''———T0TÁÁü§ü.......ü.üü.üü§ü§§§§§üüü§§§§§.g−KxN..gÁg!!!!!!!!!!!!§N*§Ó0V…Vl$l’l’’''' '—’——TTTÁÁ§Ágü..........üüüüüüüüüüüüüüüü§NüµKK−µNN.gÁgŸ!!!!!!!!!!!§NgK0V°V…lÓll’?''' '''——TTTÁÁÁ§ŸŸ§..........ü.ü.ü.üü.üü.ü.üüüübK−µ−µ..N§gÁgÑ!!!!!!!!!0#*−0°V0Vlll’’?'Ñ' 't’’—T!—ÁÁÁÁŸŸgü..............ü.üü..ü.üüü.NµKbg−xgüü§g§ÁgŸ!!!!!!!!!!xµ00VVVVlll??''Ñ '''——TT—ŸÁÁÁÑxŸg§...ü..............ü..ü.ü.*µKµN−−µNü.§§NÁgŸ’!!!!!!!!!xÓ00V0V0l’??Ñ'W '''—’T0—’ÁÁÁŸÁxŸNü......................ü.NµšµNbb#g..§N§§§§Ÿx!!!!!!!!!0!!!!!!l’''''x t''-—TT’TÑÁÁÁ§x#§.üü......................gµ−gNb#µµN.üg§§§§§gx!!!!!!!!!!!!!!!l—’’'Ñx '''—’-0’T-WÁÁ§Á#gü.ü§.....................gbšg.µµµbg..ü§§§ü§§gÑ!!!!!!!!!!0!!!l—…—’ѧ '''’—T!?TTtt-Áü§üü.üg§.............#ü....Ng−−g.Nb#kµN..§üxxüü§gx!!!!!!!!!0’’’…’’xüü. '''t—TTxTTTT-§üüüü.ü#g§..................Ng−xg.Nµµbµ..ü§§xxü§§NŸx!!!!!!!!!!!ü.üü.ü.ü '''’tT!ŸT!T!-Á§üüüüü##gü.................Ng−−µ..NµµµN..ü§üü§üü§§Ÿx!!!!!!!!!!!...ü.ü. Ñ''——T!§lT!TÝÁ§üüüüü###g§................NNbxµN..NkµN...§üüüüü§§§Ÿx!!!!!!!!!!!gü.... Ñ'''—0Tü—!T!ÝÁ§§üüüü#xgggü...............NNgbbü..N#bg..üüüüüüüü§ügÁx!!!!!!!!!!!g.ü.ü '''’-T’ü—T!T!tÁüüüü§x##ggü...............N.gµµN...µbg...üüüüüü.üü§§ŸÑ!!!!!!!!!!!§..ü Ñ''——0x.’TÝÝ!Tѧ§üü#x##§üüü................NNNg...gbg...üüüü.üüüüüügŸx!!!!!!!!!!!gü. '''——0gü'TtWtÝÝÁ§üÁxxxŸNüü....................N...NgNN..üüü.üüü.üüü§§#Ÿ!!!!!!!!!!!gü '’'’T…ü.xTtWWWÑWÁ§§Á§gg§.ü....................N....gN...üüüüüü.ü.üüÑ#Ÿ#x!!!!!!!!!!!§ '—'-T’..ÁÝWWWWÁÁÁ§§üüüü§üüüü........................N....ü.ü.....üü’gÁŸ#Ÿ!!!!!!!!!!! ''’T0x..§tWWWWWÁÁÁ§üü§§§§§gü.üü.ü.ügggg.ggg.........N...üü........ü.ü§gŸ#x!!!!!!!!!! ÑÑ’T0#.üüWWWWWWWÁŸWxx#xŸ####gggü.gg.....ü..Ng...........ü.ü.......üü.ü§gŸ#ÑT!!!!!!!! Ñ'—T0ü.üüWWWWWWWttŸ§ü......ü..g.gü.üü.ü......N..........§...........üüü§gŸŸx!!!!!!!! Ñ'—0—...üW'WWWW--§ü..ü......ü..üü.ü...........N§........Nü...........üü§§#ŸxÑ!!!!!!! W'T0'...üÁt-ÑWt'§ü.......ügggü.§................N.......üNü..........üüü§ÁŸ#x’!!!!!!
170 180 190 200 210 220 230 240 250
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 4 Кот с мыльными пузырьками
(8) от мульки
gÁ§ Á§g §gÁ gÁg ÁgÁ gÁg ÁgÁ ÁgÁ gÁg ÁgÁ §§Á §§§ §§§ §§§ §§Á Ÿx? ''x xxÑ WWÑ xxx xÑÑ ÑÑÑ Ñ’Ñ Ñ'Ñ 'ÑÑ ÑÑx 'ÑÑ ÑÑÑ 'ÑÑ 'ÑÑ ''Ñ ttÑ t'' tt' 't' Ýt' !Ý- T!Ý ÝÝÝ TTÝ ÝÝÝ ÝÝÝ —tt W'' §ÁŸ §§§ §*§ *Ág ÁgÁ gÁŸ ŸŸÁ Ágg gÁÁ Ág§ §§§ §§§ §ü§ §§ü üüü ü§§ §üü üüü üü§ ü§ü §üü üü§ üüü üüü ’g§ šgü üüü üüü üüü üüü §üü §üü §üü üüü §üü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü #gü xÑ# xxx 'Ñ' ''Ñ ''Ñ ''Ñ ''' ''' ''' ''' 'Ñ' ''Ñ Ñ'W ''x 'Ñx ’ѧ üü. ü.ü .ü. ... ü.ü ..ü gü. !gü !!§ !!! !!! !!! !!! !!! !!!
gÁgÁg*ÁgÁg*Ÿg*ŸgÁgÁgg*ŸgŸ*#Ÿ##Ÿ#Ÿ#Ÿ#ŸŸ#Ÿ#ŸŸŸŸ ÁgÁgÁgÁg*gÁg*gÁg*Ÿg*ŸgŸ*gŸ*Ÿ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#ŸŸ#ŸŸŸŸŸŸŸ gÁgÁgÁgÁgÁgÁgŸ*gŸ*gŸ*Ÿg*ŸgŸ#Ÿ#Ÿ##Ÿ#Ÿ#ŸŸŸ#Ÿ*ŸŸ ÁgÁgÁgÁgÁgÁgÁggÁggÁggÁgŸgŸ*Ÿ#Ÿ#Ÿ#ŸŸ#ŸŸŸ#ŸŸŸŸŸ gÁgÁgÁgÁÁg§gÁg§g*Ág*Ág*gÁ*#Ÿ#Ÿ##Ÿ#Ÿ#ŸŸ#ŸŸŸ*ŸŸ ÁgÁŸgÁgÁg§g§g§gg§ggÁggÁgÁgŸgŸ#ŸŸ#Ÿ#ŸŸ#ŸŸŸŸŸŸŸ Ÿ#xgÁgÁg§gÁ§gÁ*Á§*§g§Á*ÁggÁgŸŸg#Ÿ#ŸŸ#Ÿ#Ÿ#ŸŸ#Ÿ g'TŸÁgÁgÁ§g§§§§§§§§§§§gg§§gÁggŸŸgŸŸ#ŸŸ#ŸŸ#ŸŸŸ §ŸŸÁgÁg§g§§§§§§§§§§§§§§§ÁgÁ§gÁŸgŸŸgŸŸ#Ÿ#ŸŸ#Ÿ# ÁgÁgÁg§Á§§§§§§§§§§§§§§§§§§Á§Á§ggÁgŸgŸgŸŸ#ŸŸ#Ÿ *Ág§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§g§g§§ÁgÁgŸgŸŸ#ŸŸ#ŸŸ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§gÁÁgÁŸŸ*ŸŸ*ŸŸŸ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§g§§§ÁgÁgŸgŸgÁŸ# §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ÁgÁgÁŸgÁgŸŸ #''''''Ñ''ÑŸ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§g§gÁÁgÁgÁgŸ '?'Ñ'''ÑÑÑ'-’Ÿ§Á§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Á§ÁgÁÁgÁÁŸ 'ÑÑÑÑÑŸÑÑ-’Ñ’—ÑŸÁ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§g§Ág§ÁgŸ ÑÑWŸxŸŸŸx'T-ÑÑ—'Ÿg§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Á§gÁgÁg WWxxx##kxŸÑ…’ÑÑ’ÑŸÁ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Á§Á§§ÁÁ x#kxkxkµxšÑxÑkxxxŸŸÁ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§g§§Ág xxxÑxxxkkxškxškŸŸŸŸŸ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Á xxxxxkkxššÑškkxxŸxŸŸÁ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Á '’ÑxkxÑššÑššškxkŸxŸŸÁ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ '’ÑxxxšššÑš’’šxxxxŸŸŸ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Ñ—’ÑxkššÑšÑ’'ÑkxkŸŸŸÁÁ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ü§§ Ñ’-—kšš’šÑÑÑ’ÑkxÑŸŸÁŸŸ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ü§§§ Ñ'-…'Ñšš’’ÑÑÑxÑkÑxÁŸŸÁ§§§§§§§§§§§§§§ü§§ü§§§ü§ Ñ'—……’šÑš’ÑÑkxšÑkxŸŸWg§§§§§§§§§§§§§ü§§§§§§§§§ ÑÑ’t’ÑÑšÑx’šxšÑšÑxŸWxÁ§§§§§§§§ü§§§ü§§§ü§ü§ü§§ xÑ''ÑÑÑšÑњњњÑÑWWWxÁ§§§§ü§§§§§ü§§§§ü§§§§§§§ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑš'ÑšÑÑÑWÑÑŸg§§§§§§ü§§ü§§ü§ü§§§§ü§ü§ ÑÑxÑÑÑxÑxњђ’ÑÑÑÑÑÑŸÁ§§§ü§ü§§ü§§§§§§ü§ü§§§§§ ÑÑÑxÑÑÑÑÑÑÑ’’ÑÑÑW'W'ŸÁ§§ü§ü§§ü§§ü§§ü§ü§§§§ü§§ 'ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ'ÑÑ'ÑÑ'W'Á§§ü§§ü§ü§üü§ü§§§§ü§§ü§§ü ''''ÑÑÑxÑÑÑÑ'tÑ'tWW'§§ü§§ü§ü§üü§ü§ü§§ü§§ü§§§§ t'''ÑWÑÑÑÑÑttÑ't'W'ѧ§§§ü§ü§§ü§ü§§§üü§ü§§§§§§ ttt'''Ñ''Ñ''Ñ'tt'W'Ÿ§ü§ü§ü§§ü§üü§ü§ü§ü§§ü§§§§ ttttt'''''''ttt'W'W§§ü§§§§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§§§§§§ Ýttttttttttttt'W'WŸ§§§§ü§ü§ü§ü§§ü§ü§ü§§§§§§§§ tÝttttttttttt'W''Ÿ§§§ü§§ü§§ü§§üü§ü§ü§ü§§§§§§§ Ýtttttttttt'''W'Ÿ§§§ü§§ü§üüü§üü§ü§§ü§§§ü§§§§§ tttttttttt''W''ŸÁ§ü§ü§ü§ü§ü§üü§ü§§ü§§ü§§§§§§§ ttttt''t'''?ÑÑŸ§§ü§ü§ü§üüüüüü§üü§ü§§§§§§§§§§§ '''''''''WWŸŸ§§ü§üü§ü§üüü§üü§üü§ü§ü§ü§§§§§§§§ W?'''''ÑŸŸŸ§üü§§üü§üüüüüüüüüüü§ü§§ü§ü§§ü§§§§§ §§ŸŸŸŸÁÁÁ§§§§§§üü§üüü§üüüüü§ü§ü§üü§ü§ü§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ü§§ü§§üü§üüü§üüüüüüü§ü§ü§ü§§§§§ü§§ §§§§§§§§§ü§§§üü§üü§ü§ü§üü§ü§üü§üü§ü§ü§ü§ü§§§§ §§§§§§§§§§§ü§ü§§ü§§üüüüüüüüüüüü§üü§ü§ü§§§§§ü§ §§§§§§§§§§ü§ü§§ü§§ü§üü§üüüüüüü§üü§üü§ü§ü§ü§ü§ gÁ§§§§§ü§§§§§§ü§§ü§ü§üüüüüüüüüüüü§ü§ü§ü§§§ü§ü Á§§§§§§§§ü§ü§üü§§ü§üüü§üüüüüüü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ §§§§§§ü§§§§§§ü§§ü§üü§üüüüüüüüüüüüüü§ü§ü§üü§ü§ §§§ü§ü§§ü§ü§ü§§ü§§ü§üü§ü§üüü§üü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ü §§ü§§§ü#Á§§§§§§ü§ü§üüüüüüü§üüü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ §§§§§ü§§§§§ü§§ü§ü§üüü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§üü§üü§ü üü§§ü§ü§ü§ü§§ü§§üüüü§ü§ü§§ü§§ü§§ü§§ü§üü§üü§üü §§g—§§§§§§§§ü§§üü§ü§ü§ü§§ü§üü§§ü§§ü§üüü§ü§üü§ §ü§ü§ü§ü§ü§ü§§üü§üüü§üü§ü§ü§§§ü§§ü§ü§ü§ü§üü§ü üü§ü§üü§ü§ü§üüü§üü§ü§ü§§§ü§ü§ü§§ü§§§ü§ü§§ü§üü ü§üüüü§ü§ü§ü§ü§üü§ü§ü§ü§ü§ü§ü§§ü§§§ü§ü§§ü§üü§ §üü§üüüüü§üüüüüü§üü§§ü§§§§§§§§§§§ü§§ü§§ü§üü§ü üü§üü§ü§üü§üü§ü§üü§§ü§§§§§§§§§§§§§§§§§ü§§ü§üü ü§üü§üüü§ü§ü§ü§üü§§ü§§§§§§§§§§§§§§ü§§ü§§ü§üü§ §üü§ü§ü§ü§ü§ü§§ü§§ü§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ü§üüüü üü§üüü§ü§ü§ü§§ü§§ü§§ü§§§§§§§§§§§§ü§§ü§ü§üüü§ü ü§ü§ü§üü§ü§ü§ü§§ü§§§§§§§§§§§§§§§§§§ü§ü§ü§üüüü üüüü§üü§ü§ü#§§§ü§ü§ü§üN§§§§§§§§§ü§üüüüüüüüüüü üüü§üü§ü§ü§§§ü§§§§§§§§§ü§§§§ü§§ü§ü§üüüüüüüüüü üüüüü§üü§ü§§ü§ü§ü§§§§§§§§§§§§§ü§ü§üüüüüüüüüüü üüüüüüü§üü§ü§§ü§§§§§Ÿ#ŸxŸÁÁ*§§§§ü§üüüüüüüüüüü üüüüüü§ü§Nü§§ü§§§§§xÑÑÑ’t’ŸÁÁ§§§ü§§üüüüüüüüüü üüüüü§ü§ü§ü§ü§§§Áx’—ÑÑÑ'''tÑŸÁÁ§§§üüüüüüüüüüü üüüüüüüüNü§§§§Áxx’—’Ñ'tt—ttt'ÁÁÁ§§ü§üüüüüüüüü üüüüüüüüüü§§§ÁŸŸÑ’ÑÑW'tt—tt'—ѧÁ§§§üüüüüüüüüü .üüüüüü.ü§§§§ŸÑxÑÑxxÑttttt'tt'ÁÁ§§§üüüüüüüüüü üüüüüüüüüNü§§'WWÑxŸŸÑttt''——t’WÁ§§§üüüüüüüüüü üüüüüüü§üü§§Á'WxxŸkWÑ'tt''TT—tÑÁÁ§§ü§üüüüü.üü üüüüüüüüüü§§ŸÑWŸWkWxWW'''—!-'—ÑÁÁ§§§üüüüüüüüü üüüüüüüüü§üÁÑWWÁŸŸkWÑÑÑ'''''—''ÁÁ§§ü§üüüüüü.ü üüüüü.üüüü§Á'WÁŸÁkŸWÑWW''''—t''ÁÁ§§üüüüüüüüüü üüüüü.üüüü§§ÑWWÁŸWŸÑÑÑÑÑÑ'’ÑÑ'ÑÁÁ§§üüüüüüüüüü üüüü.üüüüüü§WÑWWWŸÑÑÑt'ÑWÑWÑÑÑÁÁ§§üüüüüüüüüü. üüüüüü.üüüü§§'WWŸÑWWÑÑ'ÑÑÑWÑÑWÁÁ§§üüüüüüüüü.ü üüüüü.üü.üüü§ŸÑWWWÑÑÑWÑWWWÑWWŸÁ§§üüüüüüüüüüüü üüüüüüü....üü§WÑWWÑ'ÑÑWWWÑWWWÁ§§üüüüüüüüüüüüü üüüüü.üüüüü.üü§WÑŸWÑt'WÑÑWWWÁ§§§üüüüüüüüüüü.ü .üüüüüüüüü.üüü§§ŸWWWÑWÑWWÑW§Á§§§üüüüüüüüüüüüü üüüüüüüü.üüü.üüüüÁÁŸWÑÑWŸÁ§§§§üüüüüüüüüüüüüüü ü.üüüü.üüüü.üüüüü§ü§§§§§§§§üüüüüüüüüüüüüü’üüü Nüüüüüüüü.üüü..üüüüü§ü§ü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü xgüüüüü.üüü.üüüü#üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ñx§üüüüüü.üüü.üü§üüüüüü§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü xxÁüüüü.üüü.üüüüüüüüüüüü§ü§üü§üüüüüüüüüüüüüüü Wxx§üüüüü.üüü.üü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ÑxÑNüü.ü.üü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 'Ñ'Á§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 'Ñ’*üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ñ'Ñg§ü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ÑÑx§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ÑWx§üüüüüüüüüüüü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü WxŸüüüüüü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§ü§üüüüüüüü.ü Wx§ü.üüüüüüüüü.üü.üüüüüüüüüüüüü§§§§§§üüüüü.üü xÁü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§x-xü§ü§üüüüü. Ÿü..üü.üü.üüüü.ü.üüüüüüüüüüüü§§§’!'§§§üüüüü.ü ü.üü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§ü§ŸxŸ§§üüüü.üü. .üü.üüüü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§§§§§ü§üüüüü.ü üü.üüü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§ü§§§§§üüüüü.üü ...ü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§§§§§üüüüü.üü. ü.ü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üü.ü .ü.ü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üü.üü .üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.ü.üü.üü. üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üüü§.üü.üü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üü.üüü.ü§ü.üü.ü Nü.üü.üü.üüüüüüüüüüüü.üüüüüüüüüüüüü.ü.üü.ü.üü !§.ü.üü.üüü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü§.üüüüü.üüüü. !!ü.üü.üü.üüüüüüü§ü§üüüüüüüü.üü§güüü.ü.üü.ü.ü !!!üü.üüüüüüüüü§§’#§üüüüüüüüüü.üüüü.üüüü.ü.üü !!!Nüüüüüüüüüüü§§!’§üüüüüü.üüüüüü.üüü.ü.üüüü. !!!!gü.üü.üüüüüüüxgüüüüüüüüüüüü.üü.ü.üüüü.ü.ü
260 270 280 290 300
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 5 Кот с мыльными пузырьками (6)
(9) от мульки (10)
...........’-tÑÑÑÑ’------tt-----t--—-tÑxÑ’'’T———llVlVVVVlÓlVVVlV0V…l…l…V!VVV°V°V°°°V°°° ...........xT-Ñ'ÑWÑ-----tt--t------t—'ÑÑxxxÑT———’llVVVVVK−ÓVVV…VVVlV…V$lV!VVV°V°V°°°°°° ............0-tÑÑWW’-----t-t--t-t-t—t'Ñ’ÑxÑÑT-———lllVVlÓKKÓVVVlV…l$lV…lV!VVVVV°V°VV°00° .............0t'ÑÑŸÑttt—tttt--t-t--t''ÑÑÑxÑx--—-l—lVl…K……ÓÓVVVV…V…VVVVVVVVVVVVVVVV0°!°° .............—-’tÑWŸÑ—ÑÑ'’t’t——t---t’ÑÑ’’Ñxx—-—-l—ll…KKVVÓ…VVVl…l…lV0V…VV!VVVVVVV!V!000 .............ÑTt'ÑWŸWÑÑxÑ’ÑÑÑtttt't’’Ñ’’—’xÑt————T—’KK’…ÓK…VVV…V…VVVVVVV!VVVVVVVV!!!00! .............üT—'ÑÑWŸŸxxÑ—xŸ#’'ÑÑt’t’'’—’—xx'—t———Kx’KÓÓÓKVVVlVVlV0VVVV!!VVVVVVV!V!V!!! ..............’TtÑÑWÁWŸÑxÑxx#—ÑxÑ’'’’Ñ’’’’ÑÑ't——’’Ñ’KKÓÓ’ÓlVlVV0VVVVVV!!VVVVVVVVVV!0!!! ...............T—'ÑÑÁŸŸÑ—’Ñx#ÑxÑÑ''’’’—…’''ÑÑ'—’ÑÑ’’KÓÓÓKKlVVlVVVVVV!!!VVVVVVVVVV!V!!!! ...............’TtÑÑWÁŸWÑ’’—’Ñ'ÑÑÑÑ’’’’’''’''ÑÑ'’’š’’V…ÓKKVVlVlVVV!V!!VVVVVVVVVVVV!!!!! ...............üT—'ÑWŸÁÁŸÑ——’''Ñ’t'’’t’'Ñ’t’'ÑÑÑ’—’’………ÓKÓlVVlVV!V!!!VVVVVVVVVVVVVV!!!! ...............ü'Tt'ÑWÁŸŸÑÑ’——’t—t’t’’''’''’'ÑÑÑ—…’’………ÓK’VVVV!VV!VVVVVVVVVVVVVVVV!!!!! .................T—tÑWŸÁÁŸxÑ'—t—tt—t—-———’t't'ÑÑÑ’’—……ÓKK…Vl’VlVVVVVVVVVVVVVVVVVVV!V!!! .................’-—ÑÑWÁÁŸŸWÑ'—t—t--t-—————’'t'ÑÑÑ’—……Ó’K…llK’lVVVVVV!VVVVVVVVVVVVV!!!! ..................T-tÑÑŸÁÁŸŸxÑ'—t—t-t—t—’—-ttt—'ÑÑÑ'’’’’KlV’0’Ó’lVVVVVVVVVVVVVVVVVVV!V! ...................TttÑWÁŸÁÁŸxWx'—t-—t—…————ttt-t'''’’’’’…’’V’lKÓÓVVVVVVVVVVVVVVVVV!V!V ...................’TtÑWWÁÁÁŸxxxÑ'——-t————-tt-t-t''’t’—’’’’’’l’…lKllVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ....................T-tÑWÁÁÁÁ#xWxx't——t——t—-t--t-t't’’—’—…’—……’0’lÓ’VVVVVVVVVVVVVVKVVVV ....................’T-ÑÑWÁÁÁÁŸxWxŸÑt———---t--t-tt———’t—…——…lTK?’V’’Ó’VVVVVVVVVV0…bKVVV .....................TTtÑWŸÁÁÁÁŸÑŸŸÁx'-—-------tt—t’t———--T…—…—…K’KVlKlÓVVVVVV0ll…KxV0V ......................T-'ÑWŸÁÁÁÁxxWŸÁŸ'—t-t-t--t—t’t’tt---T-…——…—’KlKV…KVVVVVlVl…’’bKVV .......................T-'ÑWWÁÁÁÁŸxŸŸÁŸÑ't-t----tt—tt—tttt—-TT…—…’’’’…’’…’llll’…’……?bÓV .......................-T—ÑÑWÁŸÁÁÁŸxŸŸÁÁŸ't—------t—t-tttt—--TTT——…’—K’0’?l’’’’l’…lÓKKV .......................#!-'ÑWŸÁÁÁ§ÁŸŸŸŸÁÁŸÑt—------t—tt-ttt——-TTT…—…’’’’’’’—’’l’…’Ó’…Kl ........................ŸT-''ÑWÁÁÁ§ÁŸŸŸÁ§ÁŸWÑt----t-tt-t---t-t---T—T——…’——’’’l—’’ll…’’’ .........................'T-'ÑWŸÁÁ§ÁÁŸŸŸÁÁÁÁWÑt-----t--tt-t-t----TTT…l…—…’’—?—’—’lÓll’? ..........................-T—ÑÑWŸÁÁ§§ÁŸŸŸÁÁ§ŸÑÑ't-tt-tttt—tt--t—--Ý-TT—T…—’’’’’’’—’l……K ...........................TTt'ÑWÁÁÁ§§ÁÁŸŸÁ§ÁÁŸWÑÑt—-tt-tttt----—---T-T…——…—’’’’’’—’’l’ ............................T-—ÑÑWÁÁÁ§§§ÁŸÁŸŸŸÁŸWxÑtt--t-tt----ttt---TÝ-TT…T—’’’’—’’’—’ ........ü..üü.....ü.........ŸT-—ÑWWÁÁÁ§§ÁÁgŸÁÁ§ÁŸŸÑÑtt-tt-ttt-t-tt-t---TTT—…—…’’’——’—’— .......üü.üü.üü.ü..ü.........ÑTTtÑWÁÁÁ§§§§ÁÁÁÁÁ§ÁÁŸŸWÑÑtttttttttt-tt-t-----TT…T…’’—l——— ......üü.üü.ü.üüüüü.ü.........—T-tÑWŸÁÁ§§§§§ÁgÁ§§ÁÁÁŸWÑÑttt-ttttt---tt-—--TT-T…T—’——…l— .....üü.üü.üüüüüüüüü...........'T-ÑWŸÁÁÁ§§§§§ÁÁg§§ÁŸŸŸWŸÑÑ'ttttttt-ttttt-Ý--TTT—…—’…l—T ....ü.üüüüüüüüüüüüüü............'T-ÑWŸÁÁ§§§§§§Á§ÁÁ§§ÁÁŸŸÑÑÑÑ'tttttttttt-Ý-------T————lT .....üüüüüüüüüüüüüüüü.ü..........—T-ÑWÁÁÁ§§§§§§Á§ÁÁ§§ŸŸŸŸŸWÑÑÑ'ttttttttt--t-tt----————- ....üüüüüüüüüüüüüüüüüüü...........'TtÑWÁÁÁ§§§§§§Á§§Á§§ŸÁŸŸŸÑÑÑÑÑ''tttttttt--t-tt--————— .üüüüüüüüüüüüüѧüüüüüü.............ÑT-ÑWÁÁÁ§§ü§§§§Á§§Á§Á§ŸÁŸŸWÑÑÑÑÑ''tttttttttttT!TT-—- .üü.üüüüüüüüüü’Áüüüüüüü.............'TtÑWŸÁÁ§§§ü§§§§§§§§§ÁÁŸŸŸWxÑWÑÑÑÑ'tttttttt-T!!TTT- ü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüü..ü..............T-ÑWÁÁÁ§§§ü§ü§§§Á§§ÁÁŸŸŸŸWWxÑÑÑÑÑÑ''tttt-T!!!!!!T .ü.üüüüüüüüüüüüüüüüüüü.................—-'ÑŸÁÁÁ§§ü§ü§§gŸŸÁÁÁŸŸŸŸŸŸWŸÑÑÑÑÑÑÑÑÑtTT!!!!!!! .üü.üüüüüüüüüüüüü.üü.üü.................——ÑWŸWÁ§§üüüüÁÁŸÁŸŸÁŸŸÁÁÁŸŸŸŸWxWÑÑÑÑ'T!!!!!!!!! .üüü.üüüüüüüüüüüüüüü.....................’-tÑŸÁÁ§§§ü§§ÁÁgŸŸÁÁÁÁŸÁÁÁÁŸŸŸÑWxÑÑ'!T!!!!!!!! ü..üüüüüüüüüüüüü.ü.üü......................——ÑÑÁÁ§§§ÁÁ§ÁÁÁÁŸÁŸÁÁÁÁ§Á§ÁÁŸŸWŸWxtT!!!!!!!! ü.üüüüüüüüüüüüüü.üü.........................—-'ÑÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸÁÁ§§§§§§ÁÁŸWŸxWŸÑ—T!!!!!! ..ü.üüüüüüüüüü.üü.ü..........................Ñ—tÑWÁÁÁÁÁÁÁÁ§ÁÁ§§§§§§§§§ÁÁŸŸŸŸWxÑxÑ'-TT!T .üüüüüüüüüüüü.ü.üü.............................'—’WÁWÁÁÁÁ§Á§§§ü§§ü§ü§§ÁŸŸŸÑ——'ÑÑÑÑÑÑ''t üü.üüüüüüüüüüüüü................................Ñ—'ÑŸÁÁÁÁÁ§§§§§üü§üüü§§ŸÑÑ'-TTT—'ÑÑÑÑÑÑ ü.üüüüüüüüüüüü.ü..................................'—ÑWŸÁÁÁ§§§§ü§ü§§§§§ÁÁWÑ—-—TT!TT—tÑÑÑ .üüüüüüüüüüüüüüü.ü......üµš’’KK−g...................Ñ—ÑÑÁÁ§Áü§üüü§§§ÁÁÁÁŸŸWÑ’—TTT0!!!!T üü.üüüüüüüüüüüü.ü......gÓ……Ó……Ó…V…g...................-—ÑŸÁ§§§ü§üüü§ÁŸŸŸŸŸŸŸWxÑtTTTTT0T üü.üüüüüüüüüüüüüü.....gÓÓÓÓ°…ÓÓ…………b....................t—ÑŸÁÁ§üüüü§§ÁŸŸÑWxÑŸxWxÑÑ'——-— ..üüüüüüüüüüüüüü.ü...−ÓÓšÓ$……$°°°…………N....................Ñ’ÑxÁ§§§ü§§§ŸÑ''Ñ'ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ üüü.üüüüüüüüüüüü....µššš$ÓÓ…$V!0!0V……’......................'—xxŸÁ§§§§§§ÁÑ'’t——ÑÑÑÑ'ÑÑÑ .ü.üüüüüüüüüüüüü....kk−ÓÓÓÓ$°0000000……ü.......................Ñ'ÑxŸÁ§§Á§§ÁŸWÑ'——-—-—ÑÑÑ ü.üüüüüüüüüüüüü....*k−š$−š$°V0V0V…000…š..........................x'Ñ#ŸÁÁÁÁ§Á§ÁŸWxÑÑ'—t' ü.üü.üüüüüüüüü.....kk−š$ÓÓ$°V0Vlllll0—’.ü..........................x’'xŸŸŸÁÁŸÁÁÁÁÁxÑWŸÑ üü.üüüüüüüüüü.üü..Nµk−Ó$Ó$$°0VVlll—l……’§..............................#Ñ'ÑxxŸŸŸŸŸŸWŸ'xŸ .üü.üüüüüüüüüü....**−−Ó$$$°V°Vll’’’l—’’#..................................x''Ñ?x'xŸxŸŸŸ üüü.üüüüüüüüüü....*gb−ÓÓ$$$°0VVl’’l’’’Kx..................................ü§gxxÑxxŸŸ#ŸŸ üü.üüüüüüüüüü..ü...*−−ÓÓ$$…°VVl…’l’’’š'#..................................ü§gÁÁŸgŸŸŸgŸg ü.üüüüüüüüüü.ü.....*b−−KÓÓÓ$°Vll’’’’’xšgü.................................ü§§ÁgÁÁÁÁ§ÁÁ§ üüüü.üüüüüüüü.ü....*µb−−−šÓÓ…………’’’’xxx§..................................ü§gÁÁÁxxŸÁ§§§ ü.üüüüüüüüüü.ü.....ü*µµ−−−−šK’…’’’Kšxx#ü..................................ü§ÁÁ§Ÿ!—Ÿ§Á§§ üüü.üüüüüüüüü.......µ−µb−bk−−šKKššxxkx§..................................üü§§§gŸ’'g§§§§ .üüüüüüüüüüü.ü.ü....*šxbb−−kxkšxšššxx#ü..................................ü§N§§§§gg§§§§ü üü.üüüüüüüüü.ü.......µšbk−−x−šxššxxxgü...................................üü§§§§§§§§§§§§ ü.üüüüüüüüü.ü.ü.......*š−x−šxxkxxk#*ü....................................ü§Nü§ü§§ü§§§ü§ .üüü.üüüüü.üüü.ü.......§ÓÓkg#kg#k#§ü.....................................§ü§ü§ü§ü§§ü§§ü üü.üüüüüüüüü.ü..ü........üx#*§§*üü.......................................§üü§ü§ü§§ü§§ü§ ü..üü.üüüüü.ü.ü.........................................................üü§üü§üü§üü§üü§ .üüü.üüüüü.üü.ü......................................x..................ü§üü§üü§ü§§üü§§ .üü.üü.üüüüü.ü.......................................*..................ü§üüüü§ü§üüü§üü .ü..üüüüüü.ü.ü.ü........................................................üüüü§üüüüü§ü§ü§ ü..üü.ü.üüü.üü..ü.......................................................üü§üüüü§ü§üüü§§ ü.üü.üüüü.üüü.ü.........................................................üüüüüüüüüüü§§§ü .üü.ü.üü.üüü.ü.ü..ü.....................................................üüüüüüüüü§§gŸ#Ÿ .üü.üüü.üüü.üü.ü........................................................üüüüüüüü§§gŸ'ÑŸ üü.üü..üüü.üü.ü.................................§ÁxxÑ'’’’’xg............üüüüüüüü§§Á#—0x .ü.ü..üüü.üüü.ü..ü............................Ÿx'’’’————’———…’Ÿ.........üüüüüüüüü§gŸx'# ü.ü.üüü..üü..üü.............................§ÑÑ''’———…T…TT…————’§.......üüüüüüüü§§§ÁŸŸÁ .ü..üü..üü.üüü..ü.........................ü§ÑxÑ'’’’…………’…’……-…—…—#......üüüüüüüüüüü§§§§ ü.ü.ü..üü.ü.üü....ü......................üŸxx''?KKÓÓÓ…ÓÓ’Kš’…TTT——'g....üüüüüüüüüü§ü§§§ ...ü..üü..üüü..ü........................üŸWŸ''?KÓ’…………ÓÓ…ÓÓ……T0T-—T’§...üüüüü.ü.üüüü§ü§ ..ü...ü...üü.ü..üü..ü..................üÁŸxÑ?’KÓÓ…ÓÓÓÓÓ………Ó………T!T-——xxü.üüüüüüüüüü§ü§§§ .....ü..ü.üü.üü...ü...................üÁŸŸx'KKÓÓÓÓÓšš−šÓKÓ’……T000T…T’Ÿüüüüüüüüüü§§§§§ü§ ..ü.üü..ü..üü..üü..ü...ü............üü§ŸŸÑÑ?’KÓÓÓÓÓš−šÓšškš……00!TT…T——üü§.üüüüü§Á##Á§§§ .ü.......üü.üü..üü..ü...ü..........üüüÁŸŸx??KKÓÓÓÓš−kšššškš’……0!0T…—T…xü!§ü.üüü§#’'#Á§§ ......üü..üü.üü..üü..ü.............üü§ŸWŸ#?KKKšÓÓÓ−−ššššškšÓ’…000T…—…——ü!§üüüüüüg'xŸ§§ü ...ü..üü..üü..üü..ü..üü............üüÁŸŸŸ??KKKÓÓÓ−ššššÓšk−šKÓ………0………l——§!güüüüü§§§§§ü§§ .ü..ü....üü.üü..üü.üü.............üü§ÁŸWŸ?−ÓÓKÓÓšššššÓšš−kšK’’……l………——…Ÿ!#üüüüüüüü§ü§§§ .....ü...üü..üü.üü..üü..ü.........üü§ÁŸŸŸ??ÓÓÓš−šÓšÓšššškkšš’š………………—…—Ñ!!üüüüüüü§ü§§§ü ...ü..ü.ü.üüü.üü..ü..ü..ü.........üü§ŸŸW??−KÓK−−ÓšÓšÓššškxšššK’………………——’!!.üü.üüüü§ü§ü§ ..ü....ü..ü.ü..ü..üü.üü..ü........üüÁÁŸW#?−KKK−−šššÓššÓšk−šššÑÓ……………—’——§!§.üüüüü§ü§§§§ ......ü...üü.üü.üü.ü..üü..ü.......üü§ŸŸx??−KKÓKššKššÓšššškšxšš’’…………’…——§!güüüüüüü§§ü§ü ..........üü.üü.üü.üü..üü..ü......üüÁÁŸŸ??−ÓK…KÓÓššKÓÓšškbkkxš’’………’’———ü!!üüüüüüü§ü§§§ ........ü.ü.üü.üü.ü.üü..ü...ü.....üüÁŸŸŸ???ÓÓÓÓKÓÓšÓšÓšk−kkkxš’………’’’…—’ü!!üüüüüüüüü§ü§ ...........üüü.üü.üü.üü..ü.ü......üü§ŸŸŸ?’KÓV’ÓKÓÓšKKšš−kkkxšš…’’’šÑ’’——.!!üüüüüüüüüüü§ ...........üü.üü.üüü..ü.ü.........üüÁÁŸŸ?’?ÓV…KKÓÓKššKšškkbkšK’šššÑš’——'ü!!#üüüüüüüüü§ü .........üüüü.ü.üü..üü.ü..........üü§ÁŸŸ?’?’lV…KšÓÓšššššškkššššxšxšš’——xüg!!üüüüüüüüüüü ..........ü..üü.üüüüüü.ü..üü......üüüÁŸŸŸ?’’’l0…šKK’KšššššššššxšxšÑ’——’Á.ü!!#üüüüüüüüüü ..........üü.ü.üü.ü.’#ü............üü§ŸWŸ?’?’—l…ÓK’Kšššš’š’ššÑš’šÑK’—’'§ü.!!!üüüüüüüüüü ..........ü.üüü.üü.ü§ü..üü..üü.....üüüŸŸŸ?????’0V’šKK’ššššKššššš’’’’’’Ñü..!!!üüüüüüüüüü ...........ü.üü..üüüü.ü..ü..ü.......üü§ŸWŸx?——?’……Kxššššš’Ñš’š’’’’x'’'§ü..g!!güüüüüüüüü ............ü..üü.ü...üü..üü..ü......üüŸxÑŸ?'l—?K’x−−−šš’'š’šš’Ó’''’'xü....!!!üüüüüüüüü ............ü..üü.üüüü.üü.üü..üü.....üü§x''x??—’?KKšxx−xxxšxšK’’’Ñ''xüü.....!!ü.üüüüüüü ...............ü.üü..ü..üü..ü.........üüÁÑ''Ÿ?x?x???xbxxxxxxx'’—Ñ'Ñxüü......!!#üüüüüüüü ..............üüü.üü..üü.üü.üü.ü......üüüÁ'Ñ'WŸ?ŸŸ?#?xx#xxx’’—’Ñ'xx§üü......!!!§.ü.üüüü .............ü..ü..üü.üü..üü.ü..ü......üüüÁx'Ñ?WŸŸŸ?Ÿ###x?…’'xÑ’ÑŸ§ü........š!!güüüüüüü .................üü..ü..üü.üü.ü..ü.......üü§WÑÑŸŸ?ŸŸ#ŸŸŸŸŸ#Ñ’’ÑŸÁüüü.........!!!üüüüüüü ...............ü.üü..üü.üü..ü..ü...ü......üüüÁŸŸŸŸŸxWŸxŸxx’’xÁÁ§üü...........0!!üüüüüüü ................ü..üü..ü..üüü.ü.ü..ü........üüüÁŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÁÁÁ§üü.............š!!!üüüüüü ................ü..üü.üüü.üü..ü..üü.üü.........üü§ÁŸÁÁÁ§§§§üüü................!!!!!!!!! ...............ü..ü..üü..ü..üü.ü....ü.üü...........üüüüüü....................*ÑÑÑxkŸ##Ñ ..............ü..üü..üüü...üüüü.ü..ü.ü..ü.................................*Ÿ#ŸŸÑxxŸŸŸŸÑ ................üü..üüüü.üüüüüüüüüüü.üü................................*ŸŸŸ*ÁŸŸkÑÑxŸŸŸŸ ................üü.ü.üüüüüüüüüüüüüüüü..ü.............................*ŸgŸxŸŸŸŸŸŸxÑÑŸŸÁŸ ...............üü..üüüüüüüü§ÁŸÁ§§üüüüüü.ü..........................§ŸŸÁŸÑxxŸŸ#xWÑ’''ŸŸŸ ...............ü..üüüüüüüg’—————'ÑÁüüüüüüü........................Á*ŸŸŸxÑÑ'ÑÑÑÑ?’———’'' ...............ü.üüüüüüü?——l————ÝÝtŸü§üüüüü...............g§.....gŸŸŸŸxÑ'''’'?’’’—…l—’— ...............ü.ü.üüü§x———llÝ—————'Ÿ§üüüüü.....................ÁÁŸŸxxÑ'''’''’’’’—lll—— ................ü.üüüüŸ———l———————'—tѧ§üüüüüü................§gŸŸxx''?’'’’'’’’’’’…l…—…
10 20 30 40 50 60 70 80
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 6 Кот с мыльными пузырьками (7)
(10) от мульки (11)
°°° °°° 00° !°° 000 00! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !V! V!V VVV VVV VVV V0V KVV bÓV KKV …Kl ’’’ l’? ……K ’l’ ’—’ —’— ——— …l— l—T —lT ——- ——— -—- TT- !!T !!! !!! !!! !!! !!! T!T ''t ÑÑÑ ÑÑÑ !!T T0T —-— ÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑ —t' WŸÑ 'xŸ ŸŸŸ #ŸŸ gŸg ÁÁ§ §§§ Á§§ §§§ §§ü §§§ §ü§ §§ü §ü§ üü§ ü§§ §üü §ü§ ü§§ §§ü Ÿ#Ÿ 'ÑŸ —0x x'# ŸŸÁ §§§ §§§ §ü§ §§§ §ü§ §§§ Á§§ §§ü ü§§ §§§ §§ü §ü§ §§§ ü§ü §§§ §ü§ üü§ ü§ü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü !!! ##Ñ ŸŸÑ ŸŸŸ ŸÁŸ ŸŸŸ ’'' —’— l—— …—…
$°°°°$°°$ÓÓÓ…Ó°°…Ó°°Ó°°Ó−š…°°°°°°0°°……°000°00°°°…$…°°…°…V°VV0VVVV!V…ll…lTTll——’'ÑÑWÑ °$°°$°°°°°°ÓÓÓ°0…°Ó°°°Óššš…°°°°°0°0…ÓÓ…00°000°0°……°°…ÓÓÓ0VVVVV!V!Vb’l’—lTll——l’ÑÑ'xÑ °°°°°°°°°°°°$…°°…Ó…°°$ÓšÓšÓ°°°°0°0°Ó………°000°°°°°°…°…K…ÓKVVVVVVVVVxKlllTlTTlTl——'xÑWÑ °°00!°!!°0!!°…0……Ó…°…šÓ°°ÓÓ°00°°0000000°00°0°°°°0°ÓKKÓKšÓVVVVV!’b’ll0TllTlTlT——'ÑÑxW !!!!!0!°!°!0!°0………°0ÓÓÓ°°…Ó°0°000!00°0000°°°°°°°°VKK……KKKVVVVV’#’Tl0lTlTTlTlTT—’ÑÑWÑ !!!!!!!!!!!!!!0………0…šÓÓ°V…Ó…0000°00°00°°°°°°°°°°°°ÓK…VÓš−ÓVVVlb’llT0TlTlT—lTTl——ÑxÑx !!!!!!!!!!!!!!0…0……ÓÓ…$°°…°…°°°°°…°……ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ$°V°VV0…−−b−…lK’lllT0TTllll—lTl-——ÑWŸÑ !!!!!!!!!!!!!!!………………ÓÓ°…°……………Ó…°ÓÓÓÓ…ÓÓÓš°Óš$0°V00VVÓ−bb’bgÓTllT!TllÝll-TT—T——ÑŸÑÑ !!!!!!!!!!!!!!!!…0l…V…°……$………Ó…Ó…°…ÓÓÓ°ÓÓšÓ$ÓÓ…°°V°VVV!VKbbµ?llll00TlTllTll—————'WxÑ !!!!!!!!!!!!!!!!0……00V0V°………ÓÓÓÓÓ…ÓÓ………$ÓÓ$Ó…VV°VVVVVVVVVVll…l…lT0Tl—l———————-T—'ŸÑ’ !!!!!!!!!!!!…0!!!…0V0°0°……°………Ó……°°°…°°°°V°…$V0V0!VVVVVVVl!l’llT0Tl—————l———T—T—tŸÑ’ !!!!!!!!!!!…’Ó0!!V0°0VV°°°°V°…Ó…$°…°°°°°V°VVV…VV0VVVVVVVV!Vl’?—0lT…l——’—————T--—'xÑ— !!!!V!!!!!!š−š0!!0V0V0°°V°0°°…KÓ°°°…°…°…$…VV……V…VVVV!VlVVlVl0l’x'’————’———-T--——’ÑÑT !V!!!!!!!0V−šK!!!!°00V°V°°°°°…KÓ°°°…$…$V…VV…………lVlV!VVVVl!lV0Tl'#x'’’’''—'T-T———’Ñ'0 V!V!!!!!!!…−šÓ!!!!!V0°V°°°°V°°Ó$°°V°……Ó…V……’lllVlVlVlVllVllllT0!’x#xÑÑxÑ't——--—’t'…— V!!!V!!V!0$šÓV!!!!!°V°V°V0°°°V°°°V°V…………lVllllllllVl!lllllllT00T0?#xŸxŸÑ'’'——'''—00x VVVVV!V!V!VV0!!!V!!V°V°V°°V°V°V°VVV…lÓ’lllllllTllll!lllllT0llTTTTT#ÑxWW''''Ñ'ÑÑ'—TTü VVVV!VVVVV!VV!!!!!!VV°V°°V°°V°°V0V…V……l’’lVTlllllTllTVlllTllTlTTTT’WÑxÑ'''Ñ'ÑxÑÑ-!'N VVVVVV!V!!!V!V!V!!V!°V°V0VV0VVVVV0Vl…l…’l—lllTlTTllllTlllll—lTlTTT-’WÑ'''Ñ'xWxÑ'T…gg VVVVVVVVV!V!!V!V!V!!V…V0VV000VV…V0Vllll—l’lllTllllllllTlll…lll-————-'Ñ'''’ÑŸxxÑ’0xgµ VVVVVVVV!VV!V!V!V0V!0Vl0V00VVlllllllllll—ll—lTlllTllTllTl…l…l————tÝ--'''''Ñxx''T…#x− VVVVVVV!VV!V!VVVVVV!Vl…lllllllllllllll—l—l—lllllTlTTlTlTl…lTT———t---Ý-'ÑÑÑxÑ'tT0’KšK VVVVVV0VV0!V0VllV0VT!lllTlllll—l—lll—ll—lllll—llTlllll—lTlTTTÝ—tÝ--ÝÝ-t'ŸŸÑÑÑ’0…x−−g VVVVVVVV00V0V0V!!VT!T!lllll—l—l’l’—’’——l—ll—llllll—l—l—l-TT-——tt--Ý-Ýt-'ÑWWÑ'-TxgNNN V0V0V0V0V0VV0l!VTT!0!!l’’??’x?xKxx’?xx’’’’?’’’’—’—lTl—l—lTT--t—ttÝ--t-ttt'ÑÑ’……š−−bg V0V0!V0VVV00!00T!l’l0TV’??’—?b’’xx’šxx’—’’’’’—’??’—ll——l——-TÝ—tt----tt't'''t……xšÓKÓK ’V0V0V00!!!!0!TT’’x?…lT—?x’…xxx’xK’x’’’——’———l——’’’—’’———tttttt---tt'''t''Ñ-T##x−KKK x…V!V000!0T0!T’’’’xx#TTl’’’’’’’—’—————l—lTTTTTllT—l—Tl---ttttt--ÝÝtt''t'WÑtT’§N*µb−š ’?00T!0!!T00T’x’š?'x#’0Tl—’…l—l—l—l—ll—TT!!!!!TTTl—ÝTTTÝÝÝÝtttttÝtt't''WÑ'T—§gÁNüNgµ ’?…T0T0T00T—šx’šx’šxxxT0l—llTTTTllTTTTT!!!!!!!!TlTTTT--tt-ttttÝttt'tt'ÑW'—-*üü§gNüNN ’’?l0TTTlT’š’’’’’K’šÑx’0Tl0T0Tl!!!T!!!!!!TT0!!!!TTT-——'tttttttttttt''WWÑt-güüüüüügNü —…’’l0T0’’’'’’’00’Ó’’xxTTTl’l’’T0TlTl0!!Tl—l0T!!T!—t'ttttt'tÝttttt''WWÑ'TÑüüüüüüü.§N l—’?—0l’'’…—’’—00’’’’''—TTl—’’’lTll…——!TT………—T—T!Ýttt't't'ttÝttt''ÑWWxÑ-’ü§ü.üüüüüü§ —l——’’'’’’—’’—…00l’’’—’’TTl——’—lT——’'…Tl…l——T’—-T-t't''Ñ''ttttt''ÑWWxÑ-xü§ü.§üüüüüüü —ÝT——’’’’—’—’—…l-—…——’’——l——————TT—Ñ'0l—’—…’'’t-Ýttt'ÑÑ'Ñ'ttt'''ÑWŸWÑ-’ü§üüüüüüüüüüü ÝTTT——’——————…—……l…————l——————’————'’-—-——'''t'ÝÝt'''ÑÑ'tt'tÑÑWWWŸWÑ—’Á§§N§§ü§üüüüüü --TÝTT-TTTTTTTTTl0TTTTÝTÝÝ—-——’t—’tt'———-t'ÑtttÝÝtttttW'tÑ'WWWWŸWÑÑ-ѧ§§N§N§§§§§g§.ü ----TÝTTT-TTTTTl-TTTTÝÝ-——ÝÝÝ—tt’t'''—t—t’''t-ttÝÝt-ttÑ''ÑWWWWŸWW'-'§§§§N§§§§g§'’g§ü TTT---Ý--ÝÝÝÝT-TTTTÝÝÝ-Ýt-Ý--t--ttt''ttttttÑtttt-ttttÑWWWŸŸWŸWWW't'Á§§g§§§§g§§§#x§üü !TT----Ý-Ý-Ý-ÝÝÝ---ttttÝtÝttÝttÝttttttttttt'tttttttÑWWWÁŸWŸÑWWÑttŸ§§gÁ§g*Ág§g§g§§Nü§ !T!--t----Ý-ÝÝ-----Ý-ÝtttttÝt-ttt-tt-t-tt-tt-t-ttÑWÁÁWŸŸŸWWÑWÑt—Ÿ§§N§gg*ÁgÁg§g§§g§§ü !TT--—-—--------—t—ttttttttt-t-t-tt-tt-t-ttt'ÑWWŸÁÁÁŸŸŸWxWWWÑt’Ÿ§§§gg*ÁgÁg*gÁg§gÁg§N !TT--—ttttttttt—ttttttttttttttttttt'''ÑWWŸÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸŸWWÑWWÑ'tѧ§g§ggÁggŸ*ŸgÁggÁg§g§§ T!!-—tt'’''t't'''Ñ'Ñ'''Ñ'''''Ñ''ÑWWWWÁWÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŸŸWxWÑÑ'Ñ'tÁ§Ág§ggÁgŸgŸg#ŸggÁggŸggÁ !!Tt'Ñ'''''''ÑÑÑÑÑÑWÑWWÑWWÑÑÑÑÑÑWWWŸÁÁÁÁÁÁÁÁÁWŸWŸÑW'ÑÑ'Ñ'-’ÁÁggÁgÁgÁŸgŸgŸgŸ*ŸgggggÁg ’t’ÑÑ''Ñ''ÑÑÑÑÑWxWŸWŸWŸWxWÑWÑÑÑWÑŸWŸÁÁÁÁÁWÁWŸÁWÑÑ'''Ñ''t’ŸÁ*gÁ*ggggŸgŸ#Ÿ#Ÿ#ŸŸgŸŸgÁgg ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑWxWŸŸWŸŸWŸWWÑÑÑWxWŸWŸÁÁÁÁWÁWWÁWÑW'—t't't-tÁ§Á#Á##Ÿg#Ÿ###Ÿ##Ÿ#Ÿ#ŸŸgŸ#gŸ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑWxWŸŸWŸWÁŸWŸŸWxWÑxWWŸÑWŸÁWWÁWWWWWÑ''t''''t’WÁÁŸgŸ##Ÿ###Ÿ##Ÿ##Ÿ##Ÿ#ŸŸ#ŸgŸ# T-''ÑÑÑÑÑxWxWŸŸWŸŸŸÁŸWŸWŸWWÑWWxWŸWÁÑWWWWÑÑ''t''t—t——xÁŸŸŸ#Ÿ##Ÿ###Ÿ##Ÿ##ŸxŸŸxŸŸxŸxxx# TT—’t’'''ÑÑÑÑÑWŸxŸÁŸŸŸWxWWxÑÑŸŸWŸÑÑ'WÑWÑ't''t't—t—ÑÁgŸŸ#Ÿ#Ÿ#Ÿx#xŸx#xŸ#xŸŸx#x#x#Ñ#Á#Á --—’t—t’'ÑÑWŸŸŸŸWÁÁŸWŸWŸWxWxWWWWWÑÑWÑÑÑ''tÝt—t—-’ŸŸ*####Ÿ###x#xŸxŸxŸxxŸxxxÑÑ'''xŸ#Ÿg ÑÑÑÑÑÑxWŸŸŸŸŸŸÁÁÁŸÁŸŸWŸWxWxÑWÑÑÑÑÑ'''t'tt——’-’xÁÁŸg#########xŸxŸxxxxxxxx'Ñ’’——'ÑxxŸŸ ÑÑxÑÑŸWxWxŸŸŸÁÁÁŸÁÁŸŸWŸŸWÑWÑÑÑ'Ñ't'—t't—————ŸgÁgŸ#Ÿ#Ÿ####xŸxŸxŸxxxŸxxxÑÑ'’'—!-x'Ñ'Ÿx ÑxWŸŸWxŸŸŸÁŸÁÁŸŸŸÁŸWŸŸŸWÑÑÑ''t''t’'''t’——Ñ#ŸgÁ#g#g#Ÿ##Ÿx#ŸxxŸxxŸxŸxxxxÑx''’—T—x''xÑx 'ÑÑÑxÑÑxxŸxŸŸxWŸŸŸŸŸWxÑÑÑ'Ñ''t''tÑt'''ŸŸÁÁŸgŸ#g#Ÿ##Ÿ#Ÿ##ŸxxŸxxŸxŸxxxxxxÑÑ'''’’x'Ñ#xŸ ÑÑÑxŸŸŸŸŸÁÁŸÁŸŸŸWx'xÑ''Ñ''’t—''''''ÑÁÁgÁgÁggŸg#Ÿ###ŸxŸŸxŸxŸŸxŸxŸxxxŸxxxÑxx''Ñ'ŸÑxŸxg xŸŸÁÁŸÁÁŸŸŸÁŸŸŸŸŸÑxW''ÑÑÑ''’''ÑÑxŸŸÁÁÁÁgŸgÁŸ##Ÿ###ŸŸ#xxŸxxŸxxŸxxŸxŸxxWxÑxÑ'x''xxxxÁ' ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸxŸŸxÑxWxÑÑÑxÑÑ''Ñ#ŸÁÁg§ÁgÁgŸgÁgŸ##Ÿ###Ÿxxx''xxŸxxŸxxŸxŸxxxxxxxÑx'xÑ'ŸxxÁx ŸŸŸŸŸ#xŸ#Ÿ#ŸŸx'ŸxÑ'xxxŸŸgÁÁÁ§gÁgÁŸggŸggŸŸŸ#Ÿ##ŸxŸ#xx'—0’ÑxxŸxxŸxŸxxŸxxxxxÑxÑxÑ'xxŸxŸ ŸÁŸgŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÁÁÁ§g§ÁÁg§ÁgÁgÁggÁgŸŸŸŸ#Ÿ#Ÿ####xxx'’—’ÑxŸxŸxŸxxŸxxŸxÑxÑxÑxÑxx'ŸŸxx §g§Á§§§§§§§Á§§Á§gÁÁgÁ§ÁÁÁgÁÁgÁgŸ*ŸgŸŸŸ#Ÿ##Ÿ##ŸxŸxŸ#ŸxxÑxxŸxxxŸxŸxxŸxxxxxxxxÑxÑÑÑx'Ÿx §Á#§§§§§Á§§§Á§§Á§Á§Á§g§§g§ÁŸgÁŸ*Ÿ#Ÿ#Ÿ#Ÿ##ŸxŸ####ŸxŸxxxxxxxxxŸxxxŸxxWxxxxxÑxÑx'Ñ?Ñ'Ÿ' §xT#§Á§§§§§§§§§§§§g§§Á§gÁÁggÁŸgŸ##Ÿ#ŸxŸ#Ÿ##xŸxŸxŸxŸxŸŸxxŸxxŸxxŸxxxxxxxxxxxÑxÑx'ÑÑ?Ñ' §gxÁ§§§§§§§§§§§§§§§ÁgÁgÁgŸgŸŸ#Ÿ##Ÿ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#xŸ#xŸxŸxŸxxŸxŸxŸxŸxxxxWxxxxxxxÑxxÑx'Ñx'''ÑW §§§§§§§§§§§§§§§§§gÁgÁgÁŸgŸŸŸŸŸŸ#Ÿ#Ÿ##Ÿ#Ÿ#ŸxŸx#xŸxŸxŸŸxxŸxxxxxŸxxxxWxxWxxxÑxxÑx'Ñ'Ñ'' §§§§§§§§§§§§§§§§§ÁgÁgÁgÁŸgŸŸ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#ŸxŸ#xŸxŸxŸxŸŸxxŸxxxŸxŸxxxWxxxxxxxÑxÑÑx''Ñ'''' §ü§§§§§§§§§§§§Á§gÁgÁgÁŸgŸŸŸŸŸŸŸ#Ÿ#Ÿ#ŸxŸ#ŸxxŸxŸxxŸxŸxxxŸxxŸxxxxxŸxxxWxxxÑxÑxÑx'Ñ''Ñ'' §§§§§§§§§§§§Á§§gÁ§ÁgÁŸgŸŸgŸŸŸ##Ÿ###Ÿx#ŸxŸxŸxŸxxŸxŸxxxŸxxŸxxŸxxŸxxxxxxxÑxxÑxÑ'Ñ'''''Ñ §§§§§§§§§§§§§§Á§§ÁgÁŸgÁŸ#ŸŸŸ#ŸŸŸ#ŸŸxŸ#xŸxxŸxxxŸxŸxxxŸxxŸxxxxxxxxxxWxxWxxÑxÑ'Ñ''''''' §ü§§§§§§§§§Á§§§§ÁgÁÁÁgŸŸŸŸŸ#ŸŸ#x’xxŸxŸxŸxŸxxxŸxxŸxxŸxxŸxxxŸxxxŸxWxxxxxxÑxÑ'Ñ'Ñ'''''' ü§§§§§§§§§§§§§§Á§ÁÁÁgÁŸgŸŸŸŸŸ#ŸÑTxxŸ#xŸxxŸxxŸxxŸxxŸxxŸxxxŸxxWxxxxxxxÑxÑxÑ'Ñ''''''''Ñ §§§§§§§§§Á§§Á§Á§Á§ÁgÁÁgŸŸŸŸŸ#ŸxŸxxxŸxŸxxŸxxŸxxŸxxŸxxŸxxxŸxxxxxWxxWxxxÑxÑÑÑ'''''''''x §ü§§§§§§§§§§§Á§Á§ÁgÁÁgÁŸ#ŸŸ#ŸŸ#ŸxŸxŸŸxxŸxxŸxxŸxxŸxxŸxxxWxxxŸxxxxxxxxxÑxÑ'''''-'''''' ü§§§§§§§§§§§Á§§Á§gÁÁgÁŸŸŸŸŸŸŸŸŸxŸxŸŸxxŸxxxŸxxxxŸxxxxxxŸxxxŸxxxxxxxxxÑxÑÑ'Ñ'''''''''' §§§§§§§§§§§§§§Á§ÁÁ§gÁgÁgŸŸŸ#Ÿ#Ÿx#ŸxŸxŸŸxxŸxxŸxxxxxŸxŸxxxxŸxxxxxxxxÑxxÑx'Ñ'''Ñ''''''x g§§§§§§§§§§Á§Á§§Á§gÁÁgÁŸÁŸŸ#ŸŸxŸŸxŸxŸxxxŸxŸxxxŸxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÑxÑ'x''Ñ'''''''xŸ ŸÁ§Á§§§§§§Á§Á§§Á§ÁÁÁgÁÁÁŸŸŸŸŸ#Ÿ#Ÿx#xŸxxŸxxxxxŸxxxxxxxŸxxŸxxxxxxxxÑxÑÑ'x''''''''''xx. ŸgÁ§§§§Á§Á§§§§Á§§Á§ÁÁÁÁgÁÁŸŸŸŸxŸxŸ#Ÿx#ŸxxŸxxŸxxxxxxxxxxxxxxxxÑxxxÑxxÑx''''''Ñ'Ñ''x#ü ŸÁ§§§Á§§Á§§Á§Á§gÁÁgÁÁÁŸÁÁgÁŸŸ#Ÿ#ŸxŸxŸŸxxŸxxŸxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÑxÑÑ''''''Ñ'''''xx.. g§§§§§Á§Á§Á§Á§ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁgŸŸŸ#ŸxŸx#xxŸxxxxxxxxxxxxxŸxxxxxxxxxÑx'x'''''Ñ'xggggggggg §§§§§§§Á§§§Á§§ÁÁÁggggggggÁgÁŸŸ#Ÿx#xŸx#ŸxxŸxxxxxxxxxxxxxxxxxxÑxÑxÑx'''x''’g........NN §§§§§§Á§§§Á§§ÁÁÁggNNNNNNNNgÁŸŸŸxŸxŸxxŸxxŸxxŸxŸxxxxxxxxxxxxÑxÑxÑx'''x'''?g..........N §§§§§§§§§Á§§ÁÁÁÁgÁNüü......Ÿ#ŸxŸxxxx#xxxxxxxxxxxxŸxŸxxxxÑxxÑx'x'Ñ'x''?xg............ §§§§§§§Á§§§Á§ÁÁgNNüü....NN.§gŸ#Ÿx#xŸxxŸxxŸxx#x#xŸxxxxbxxxxxÑxÑÑ?'''''xg............. §§§§§§§§§§§§ÁÁgNNü...NNggggN§#Ÿ##xŸxxxxxŸxx#x#xŸxxggggggggxx'x'x''''xg.ü.........N.. §§§§§§§§Á§§ÁÁÁgüü.üNgggü§üüggŸ##xŸxxxxxŸxx#xŸx#xxgggÁ§§§§§ggxÑ?Ñ''''Ñg..ü..ü......N. §§§§§§§§§§ÁÁÁg§.üüNg§......ü§g##Ÿ#xŸxx#xx#xŸx##xggg§§üüüüüü§§gÑ'x'xÑxg...§...ü....N# §§§§§§§§§Á§ÁÁg....gü.......üü..Ÿ#xŸxŸxxxŸxŸ#xŸxggÁ§üüüü.....üüügggx#gggggggg...gü.§# §ü§§§§§§Á§§ÁÁg...üü.......üüü.Ÿ.xŸ#xxxxŸx#xxŸ##gÁüü§ggüü........§gggggü.§Nggg.ü.gü.# ü§§§§§§§§§ÁÁÁg.......ü.üüü.ü..#Ÿ#Ÿx#ŸxŸx##xŸ##gÁ§ü§güüü..........üü§ü.ü.ü.ü..gü.gg.# §§§§§§§§§Á§ÁÁg.......ügggggg..Ÿ#Ÿ#xŸx#xxŸx#Ÿ#g§§üüüü.................ü.ü....üggü.##k §ü§§§§§§Á§§ÁÁg......ügNüüüüüŸŸŸ#Ÿx#ŸxxxŸxŸx#g§üü.........................ü.ü.§##.##b §§§§§§§§§§ÁÁÁg......üg......ü§#Ÿ##ŸxŸxŸxxxŸgÁüü...............................üN##bx §§§§§§§§§Á§ÁÁg......ü.........g#xŸ#xxxxxxŸxgü.....üü............................##xx §§§§§§§§§§§ÁÁg...............ü.#Ÿxxxx#xxŸx#gü....g§ü............................##bx §ü§§§§§§§§Á§ÁÁg.............ügŸ.xxxŸxxxŸxx#gü...gü..............................üµx− ü§§§§§§§§§§§Á§g......üggg.ü.§#Ÿ#xŸŸxŸx#xxŸxŸ§.ügü.................................üx §§§§ü§§§§§§Á§Ág......gü..gg§gŸŸxŸxxxxx#x##x#güg....................................N §üü§§§§§§§§§§§g.....g....üügg#Ÿ#Ÿxx’’ÑxxŸxx#ggü..................................... üü§ü§gx#Á§§§§§g...........N.gŸ#Ÿ#xx'’xx#xx#xgüü...üü................................ üüüü§#0—g§§§§§g...........xµ.g##ŸŸx#xxŸxxŸx#gü....üggü.............................. üüü§üÁÑx§§§§§§§g.........#−x#g#Ÿ##ŸxŸ##xŸ##xŸg...üggü............................... üüüüüüü§§ü§§ü§§g........b−b−bgg#Ÿ#ŸŸ#ŸxŸ##xŸx#gü.ggü................................ üüüüüüüüüüüü§ü§g........b−−−bµg#ŸŸ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#xŸ#x#Ÿgggüü................................ üüüüüüüüü.üüüü§g........b−bbbµgŸŸ#Ÿ#Ÿ#Ÿ#xŸ#xŸxx##§ü......ü.gggN..................... üüüüüüüüüüüüüüüg........µb−bbxggŸŸ#Ÿ#Ÿx#Ÿ#x#xx#x#§.....üüü§’Kxx#gggx................ üüüüüüüüü.üüüüüg........µ−bbbbgÁŸŸ#Ÿ##Ÿ##x#xxxxx#g§üüü§gg.g’K'šxŸgx§§NNNNN.......... üüüüüüüüüüüüüüüg........bbbbbbggŸ#Ÿ##Ÿ#Ÿx#Ÿxx#xx##ggggŸgg§g’?š'x#x§gggggggggg....... üüüüüüüüüüüüüüüüg......Nb−bbbb*NÁŸŸ##Ÿ###Ÿx##x#######g#gg§g’š'xŸx§µggNNNügNgggNg.... üüüüüüüüüüü.üüüüg......g−bbbbbg§gŸg#Ÿ#Ÿ#Ÿ#########Ÿ#gŸgg§üŸ’'xxx§#µggNN.NgNggNggg... ü.üüüüüüüüüüü.üüg......gbbbbbbµ§§gŸŸ#Ÿ#Ÿ##Ÿ#########Ÿggg§§Ÿ’Ñxx§x−µggNü.gg#µµbggggg. !.üüüüüüüüü.üüüüüg......bbµbbb#§gÁggŸ#Ÿ#Ÿ#####Ÿ##Ÿ#ŸgŸgg§§Ÿ'Ñx§šxbµgNN.Nggµ#xš−bgggg ’!!!!§ü§üüüüüüüüüg......Nbµbµbµ*§ÁÁŸgg######ŸŸ#xxxŸ##gg§N§ÁÑx§'−xbµgNN.Ngg#x−−KÓbgg§ š—00T…!!!üüüüüüüüüg......Nµbbµbg§§ÁgŸ#Ÿ#Ÿ##Ÿ#xx''xx#ŸgÁg§§xx§'šKxbµgNN.Ngg#bx−KÓÓx#Ÿ ŸxxÑ’-00-!!§üüüüüüg.......gµbbµb*§ggÁŸgŸ##Ÿ#xx'T0’Ñ##Ÿ#gÁx§§’'Kš−xµgNN.N*ggxx−KÓÓ…K# ŸÁŸ#x’’—0T…V§üüüüüüg.......µµbbbµü§§gÁgggŸ##xx'…T’xxxgŸÁx§§Ñ’’ššxb#gN..§NggxbšKÓ$Ó…K ÁŸÁŸŸŸÑÑ'—0T!!§üüüüüg......NµµbbbµN§§gÁgÁg#Ÿ#xxÑÑÑx##ŸÁŸx§§Ÿ’’š−xb#gN.NN§ggbx−KÓÓ$…Ó 'Ñx'ÑÑxŸÑÑ'—00!Áüüüüg.......gµµµbbbgü§N§ggÁgŸ#Ÿ###ŸŸgÁ#x§ÁÁ§’’Kš−xbgN.NN§Ng#xšKÓ$ÓÓÓ ’’—!T’ÑÑÑxÑÑ'-00!üü§ügg.....Nµµµbbµ−#ü.§N§ggggŸ*ŸgŸgŸŸÑ§§Ÿ§§’’šxxb#gN..NNNgµb−KÓÓ$Ó$ ——TT!-’'ÑÑx''’—T0!§üüüüg.....gµµµµbbbµ§..§N§gÁgŸgÁŸgÁx§§ÁgÁ§#’KK−xbgNN.N§Ngµ#šKKÓ$$Ó —…l……———’'ÑÑÑ'’’-T!§üüüüg......Ngµgµµbbµ§.üü§N§ggggŸx§§Ág*g§§?Kx−xbggN.NN.Nµµ−šKÓÓÓ$
90 100 110 120 130 140 150 160 170
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 7 Кот с мыльными пузырьками (8)
(11) от мульки (12)
ÑWÑ 'xÑ ÑWÑ ÑxW ÑWÑ xÑx WŸÑ ŸÑÑ WxÑ ŸÑ’ ŸÑ’ xÑ— ÑÑT Ñ'0 '…— 00x TTü !'N …gg xgµ #x− KšK −−g NNN −bg KÓK KKK b−š Ngµ üNN gNü .§N üü§ üüü üüü üüü §.ü g§ü §üü Nü§ §§ü g§N g§§ ggÁ gÁg Ágg #gŸ gŸ# xx# Á#Á #Ÿg xŸŸ 'Ÿx xÑx #xŸ Ÿxg xÁ' xÁx ŸxŸ Ÿxx 'Ÿx 'Ÿ' ?Ñ' 'ÑW Ñ'' ''' Ñ'' ''Ñ ''' ''' ''Ñ ''x ''' ''' ''x 'xŸ xx. x#ü x.. ggg .NN ..N ... ... N.. .N. .N# .§# ü.# g.# ##k ##b #bx #xx #bx µx− .üx ..N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... gg. ggg gg§ x#Ÿ …K# Ó…K $…Ó ÓÓÓ $Ó$ $$Ó ÓÓ$
Ñ'—T0ü.üüWWWWWWWttŸ§ü......ü..g.gü.üü.ü......N..........§...........üüü§gŸŸx!!!!!!!! Ñ'—0—...üW'WWWW--§ü..ü......ü..üü.ü...........N§........Nü...........üü§§#ŸxÑ!!!!!!! W'T0'...üÁt-ÑWt'§ü.......ügggü.§................N.......üNü..........üüü§ÁŸ#x’!!!!!! Ñ—TTÁ....§—T-—Ÿü§ggggNggggg§.N.ü..ü..............ü.......üü...........üüü§gŸ#x!!!!!! '-0—ü....§—TÝ'.ügbµ#####gü...üü..ü................NN......üü...........üüüÁŸŸxx!!!!! 'TT#ü..üü§tÝ—Á.Nkgb##gNü..ü..ügü.ü.................ü........ü..........üüü§gŸ#x'!!!! 'T…üü..üüü'—xüübbg*g§üü.ü....ü.g.N.........................üü..........ü.ü§§gŸ##’!!! ’TÑ.....üüÑ'ü.##µ*.N§NNü......üNNgggNü.................ü.ü.üü...........üüü§gŸ##x!!! —TÁ.....üüÑxüNxµ*..§NN§N.ü.üü.üggggggggN................ü.ü.ü..........ü.üüü§g##Ÿx!! -…üü.....üÑggxµgN.§N§g*ü..ü...g#......#ggN..............ü.ü.ü........üüüüüüü§ggŸ#ŸÑ! T'.......ü#*xx*NN§NgggNNü...§g..——————..ggN..............ü.ü..ü.....ü§§üüüüüü§gŸ#Ÿ#! 0Ÿ.......ü#xx#N.üN*gg*g§Nü.ü#.x—x..NÑ——..gg...............ü.üü.....ü§Ág§§ü.üü§ggŸŸŸÑ ’üüüNggN§Nx#gü.üN§gNgg§NN..g.xTŸ.NNg.Ÿ——..g.................ü.ü.....§#ÑÁ§ü..üü§§ŸgŸ# Ÿ#xxg§.Nü#šg..üNüNN*N*NNü.üg.——.N.!NgNNN..g.................üüN§ü..üüÁÁg§ü.üüü§NgŸ#Ÿ x#§üü.N§NxxN..ü.üN§N§N§.ü.Ng.’—.N!’g———Nü.g...................üN§.üüü§§üü....üü§§gŸg §gg§N*§.bš#g..............gg.'——.NNN'NgN.gN.............§......üüüü.üüüüü....üüü§gÁŸ güggNNµµxšNg...............g.#'——..———N.§gg............ü........üNü.......ü..ü.üü§gg gNNgggNxKgüNN..............Ng..'———'...ügN............üNN........üN...........üüü§Ng gbbb#−šKxµN.N...............üg.......ü#g.............üN§.üNü......ü......ü...ü.üüü§§ b−−−šbšÓggg..g.gg............Nggüüüü#µN.............üNüN§NNg#N.............ü.ü.üü§N§ šKKKKK−µggNNg#####gg...........N#µggN................ü.üNüü..gü..üü.......ü.üüüüüü§§ −x−bb−−−N.gNg......gg..............................ü..üN§.Nü.ügüüüN§§N§.ü..üü.üüü§üg .N..NN−x.ügg..————x.g.............................üN§.N§.üü§.ü#üggüü...üg.üüüüüü§ü§§ NüNN.Nxb.gg..—...Ñx§ggü........................ü.NNNNNNN*..Nüü#üü§g§..ü..§.üüü§Nü§ü§ NNüNNNšx.g.#—NNN...N.x.......xxx......#šš’ÓKššbµµµggggggNN*ügü#ü§üg#üü...ü§.ü§.ü§ü§Ÿ µgN.ügš#gg.——..!N——N.x.....xx...x...x’KV0V0000šbbµµgµµggNü.Nüg§ggügg§.....ü§.ü§§ü§üg Ó−µg.gK#gg.——.!’.g——.g...xx...x.x..K’V0!000000000bbµµµµg*Nü§##üü#üüg§.ü..ü.§üüüüü§ü§ −KKK−−Óxgg.——.NNN§g—.N..xxü....x..’0!00KÓKK−K−bµµµµgggggN§Ngg§.üŸü§#§.ü...üNüüüN§üü§ −−š−KÓK−#g.———..—g—g.ü..x.x......…0!!0Ó0000000K−−bµµµgµ*gN§..üggggü#üü....ü§ü§.§üüü§ *bbb−šÓK−g..———’Ng—.#..üx.x.....…!!!000000KKK00K−−bµbµµgNü...ü.üü§xx§......§üN§ü§ü§ü N§gµbbšKµgg.g—————üg.....x.....…!!!!!0000Ó00KKb−−−bbµµµgü......üü#güü......ü.ü§Nü§üü üNNNNµbšµxb......ü#.......ü#Ó’.…!!!!!!!0000000KµNµ−bµµµgNü.....ü#gü.......ü.üüNü§§ü§ gü.N*gµ−µ−ggü...gg......ügK…0…ÓN!!!!!!!!00VKKK00Kbµgµbµ*Nüü..Ng§ü.üü.ü......ü.§N§üN§ gÁ.Nüggµb#šxggggg....ü#š’00!!0…N0!!!!!!!00V…Ó−−−Kš−−#ggN§NN§.üü.ü....üü..ü.ü.üü§üN§ü §g§üüüN*−µ#š−xµ......’…00!!!!!0N…00!!!00VV…$ÓÓÓbb−šb#µ*N.üüü.ü..........§N...üüüN§üü ü§g§üN§gšxbgµg....üü’…00Ó!!!!!0…N0V00VVV………ÓÓÓKK−bb−−gNüü.ü.ü..........ügü..üü.ü§ü§§ üü§#§üüg’š#N§.....NK0…KK!0!!!!!VkNš…………………$…ÓÓÓÓKK−ggµ§üü.ü..........üü..üü...üüü§üN üüü§ggüN’KgNg§...gx…’K00Ó0!!!!!°.NNNN…Ó……$…$ÓÓÓKÓKbb*.g#Nü..........gü...ü....ü.üü§ü üüüü§gg§K’µüN...Nš…KK……K!!Ó!!!00.Ó0V…NÓ…Ó…ÓÓ…$ÓÓ−bg.....ü§N*N§.üü.ü.......ü.üü.üü§ü§ üüüüüü§NxÓ#üü...µK−ÓÓ…K00K!0000..0!V0VNNNN−−−ÓÓbµ......ü.....ü............ü....üüü§N üüüüüüü.§’xNü..N−bÓÓÓK…00K0V00..Ó00000V°…$…°ÓÓšµ.......ü.ü.üü.............üü..ü.üü§ü §.üüüüüüüxš§.ü.b−šK−ÓK…VKVV0…b.N…0000VV°V…$…ÓÓµNNü....§Nü..ü.ü.............ü..ü.üü§N §§§üüüüg§gš#NNµµb−bK−Ó…K$……Vš.Nš0V0VVV0V°V…$Kx−x#gü.ü§NNü.ü.ü.............üü....üüü§ N§üüüüüüüüxšggµbš−−−KÓ$K…$…….NN…V00V00V°V°…Ó−K###x#§.NN*Nü.üü.ü...........ü.ü...üüü§ §§g§.üüüüü#’Nbbb−b−−KÓKÓÓÓÓš.N…V00V0VV°V°ÓÓ−b−KxxxšxgN*N§..ü...............ü.ü..üüüN #xg§§ü§üü.§KKxbµb−b−−−ÓÓÓÓ−.N……V0V°VV°V…ÓKxx…'#x’š'KšggNNü.ü.ü.............§ü....ü.§ xg§gÁü.üüüü…xbkgµbb−−KKÓÓK..Ó……VVVV…V°ÓÓÓµµš’…—##’’š’xgg§N..ü..ü...........üü.....ü§ xg§§N§§üüü#xšbµNbµ−−−K−ÓÓ−§ÁÓ……$…$…$…ÓÓK−Óš#x’…’xxK’’šxgNNü.ü.ü............üü.ü..üüg #§gÁ§N§üggü’’šbbµb−−−KKK−.ÁÓÓÓÓÓ$ÓÓKÓ−b−š’…?xxxT…’xx’’Kxg§Nü.ü.............üüü...ü.# x#§Ng§§N§üüKK’−bµb−b−−−š.ÁKšš−K−−šbµµµÓ…xx…—š'x’…l’xš’’K#NNüNü.ü...........üü....üü§ §Ÿ#Á§gg§üüüx’KK−µbbµb−−bÁ−šxbµµb#−’K’00xxx’…—’’š’……’xš’’xN§.ü.ü.ü..........üü.ü.ü..ü gÁgÁg§§üüüüxxš’b−−bb−šxÁx−#bš’Ó……00!000T’xx…T…’’’’…T…xx’’xNüü.Nü............üü.ü.üüü xÁŸgŸ§NüüüüxxK−b−K−−−xÁx−##0…’000!!!!0T0’’x'00—’’’…T…’#š’š#ü.Nü............üü.ü.§.üg ŸgŸgÁg§§üü§g#’x−−KK−xÁÁxgxKK’’00!0!!!000T’’š…T0’’’’……—?#’’xüN§Nü............üüüügü.ü gÁŸŸ#Á§§üü§üüxxKšKšxÁÁx#xK’—’T0!!!!!!!000…’’’T0T’’’’—……’#x’NüNNü............üü.ü#§.ü Ÿ'xxxŸ§ü§güü§#x−Kšš'Áxgšx’’…’0!!!!!!!!0000…—’…T……’’’’…T…##š§.Nü............üü.ü§#güü 'x#ŸÁgÁ§§§üüxü§xšx’Áx#x’’’…'…!!!!!!!!!0!00l…’’…T0—’’K—…l’*NNüNüN...........ü.ü.§ggüü ŸŸŸŸŸÁgÁ§.Ÿgüüüü§xÁ#x’’…’’—’0!0!!!!!!!!000T…’’’T……’š'’’……gNü.NNü............üü.ü§güü xŸŸxŸgŸ§NÁ…gü.üüüÑÁüx’’—?…’T!!!!!!!!!!!00T0…’’’……l…’'šK’’§gN.gü.............ü..ü§N§. xŸxŸŸŸ#Á§.#ü.üüüŸŸüÁ’’—’’…’!0!!!!!!!!!!!T0T0’šx’T……—š'xxšgN§.gN.............ü.ü.üü§ü ŸxWxxŸŸg§#§..üüÁxüÁ’’——…T…l!!!!!!!!!!!!00T00…'xxK…T…—xxxµNg.NgNü.............ü..ü.ü. 'xÑŸŸŸgü#üüüüüÁ'§üx’…—…l0—00!!!!!!!!!!!!!T0TTK'x#—……Tšx#N§gN§gN.............üü.üü.üü ''ÑÑ'xxŸ§Nüüüüx§üÁ—’—l…TT—0!!!!!!!!!!!!!T0T00’š##šT0…’šxNNg.NgNü.............ü...ü.ü xÑ''xxŸgg§g§gxŸ§ü#’………—0……!!!!!!!!!!!!!!!0T0!T’x##…T…—’xggN.NgNü............ü...ü..ü ''ÑÑ'x#x.........ü#…0—l0TT!!!!!!!!!!!!!!!T0T00’xxg'…………xggg.Ngg..............ü.üü.ü. '''ÑÑÁ..............x’00T0!!!!!!!!!!!!!!!0T0T!…xx#x…—……xgµ*.ggNü............üü..ü§.. Ñ'ÑxŸüü............üüü§’l!!!!!!!!0!!!!!!!0TT00Tšxgx’’Kx#µgN.NgNü..............ü.üN§. ''xŸüü................üüš!!!!!!!!0!!!!!!!T0lT00’xN§#šxgµµgN.NgNü.............ü.ü.§g. 'ѧüü....................x0!!!!!0!0!!!!0!!TT0T0—x§.Ngg#µµgN.NgNü.............ü...ü#§ xŸü.üü....................§’0!!!!0!!!!!!!!0TT0!…’g§ggbbbgg..NgN................üü.gg 'üüüNgg....................üx0!!000!!0…’’xxš’000’*NµµbxµgN..NgN..............ü..ü.g# ѧ.###......................üg…!0!!…’x#g*N*Ng#’…xN*gµbbµgN..NgN.............ü.ü...§g xg#g...........................§K’x#µµµµbbbµµµµggµµµb#µgNü..NN§..............ü.üü.üN xŸ.ü............................üüg−ššK−KK−KKK−−K−xxbµµgN...NgN.............üü..ü.üN x....................................gb−š−KK−K−K−−−−bµg*NüüüNgNü............ü..üü.üü üü.......................................gµb−šKK−š−bµggN.ü..Ng*.............ü..üü..ü .ü.NNN....................................NNNgµšK−−µg*N.ü..ü.ggNü...........ü..ü.üüü .Nµgx§gü........................................N*gN*NNN.NüNN§Nü............ü..üü.üü gggx§gggü............................................üN§ggµµµbµµg...........ü...ü.üü #gx§ggŸ....................................................ü*ggµµNü.........ü..üü.üü gx§gg........§ggggggggggg.....................................ügggN.........ü..ü..üü x§üüüü.....§g#ggg#gggggggggggg.................................ü.Ng.........üü..ü.üü §ü........gxbxµgµµµµµ#gggggggggg..................................Ng§.......ü....üüü §üü.....g#x#µµµbµµµµµ#gggggNg§Ngg.................................üNNNü.....§..ü..ü§ .##gggg####µµ#µµ#µµµµgggggNggN*Ngg..................................üg§.....Nü..üüü§ ..xxxxx##µ##µµb#bµµµµggggggg*NgNüg...................................üNü....§...üüüü #.x#µ#g##x#µ#µµµµ#µµµgggggNgNN*güNg.........................................§.ü.ü.ü§ b##µ##xb#xb#µb#µ#µg#ggggggggN*NNNNüg........................................Nü....ü§ xµµµxbxbx−xµbxb#µµgµggggggNgNN*NN§Nügü..............§.......................§.ü..üüü x#bx−xšx−xbx−xbµµ#µggggggg*N*g§N*N§Nügüü.............ü......................üü...üüü µbxxbKK−Kš−−−x−xxb##µggµgggNggg*N§N§üüüüü.............N.....................üüü.üüüü xbx−šKKKšKKš−šx−−xbx#µµgggN*g§g§Ng##xx#Ÿgü.ü...........N.N.............#xxšŸüüü.üüüü xbšbKKKKKKÓKKK−šx−x−#µµµggggg#x###gÁ§§§g§g§§N§ü.........NN..........ü#šx#gg#güüüüüüü −x−KKÓÓKKKKKKKšKšKxx−x##g##Ñx#Ÿ§§üüüü.üüüüüüüüNg§.......NNNNNN....N§Kš#N*NN§üNü..üüü −x−KKÓÓKÓKÓKKKKKKKš−−xx#gx'#§üüüü.......ü.ü.üüü§g§.......NNNNNgN...Kx#N§NN§NN§Nü.üüü xšKKKKÓKKKKKKKKKKšKšxšxx’xgüüüü..........ü.ü.ü.üü§Nü......NNNN*NNNx’gNüNüüN§.§§.üüüü −KKÓKÓÓÓKKKKKKKKKKKšš'’'güüü.ü......NN..ü...ü..ü.üügüü.......NNN§š’#NüNü.N.N§NNü.üü§ šKKÓKÓÓÓKKÓKKKKÓKKKKK—’Áüüü........gggg*NNüN..ü.üüü§gü.........N#’xg§.§.üNüüNü§.üüü§ üµKKKÓÓÓÓKÓKKKKKKKK’’'güüü.....gN*gg*N§NNN*N§.ü.ü.üüügü........§’Ñg§§Nü.NüNNN§Nüüüü§ ..gšKÓÓÓKÓKÓÓKKKK’x’Ÿ§üüüü...NgN*gN§§g§N§§Ngg#g..üüüüü§.....üü§’'g*§üüNüNüN.§.Nüüüü§ ...µ−KÓÓÓÓKÓÓKKK’š’’§.ü.ü..N*NN*N*§ggg#x#Nüüüµg*g.ü..ü.ü..üüüü?’#g§.NüüNüNN§N.Nü.üüÁ ....µKÓÓÓÓÓKKKKKK’’Ÿüü....NggNgNgNg#g§.üüü§§.üg##N.ü.ü.ü.ü.üüg’xg..ü.üüNüNüN..N.üüü§ .....µKKKKKKKKKK’K#üü....üggggggg#§..ü...üü.üü.ggµ§...ü.üü.üg'xNN....üNüNüNNü.Nüüüü§ .....üxKKKKKKKK’’xüüü....N*g*gggg..üü.ü......üü.N#§.ü..üüNüü'šgNü...ü.ü.üN§ü..Nüüüüü ......N−KKKKKKK’’§üü...üüg*µ#g#güü.ü...........ü.§gü..ü.üüü#’xg......ü.§N.ü...Nüüüü§ .......*šKKÓKKK’xüüü...NNgµgg#ü......ü.ü.......ü..gN.ü..üüg’'#........ü.üü....N.üüü§ ........µÓKKKK’’§üü....ggg#gxgü.ü...§g§Nü.ü......üNgü..üüüÑ’#g................Nü.üüÁ .........−ÓÓKK’#üü...gNggµµgxü.....§NNggg§..ü...ü..g....ü#’xg.................Nüüüü§ .........NbÓ’…K§üü.üüNggb##xg....üggN§Ng#x§.......üN§...g—xg..................N.üüüÁ ..........NÓ…’xüüü..N.gµkµ#xü.üü.ggNNgN§Nxüü.....ü.üg..ü’K#§..................NüüüüÁ ...........#l’xüü.ü.NgNbbxx#....NggN*N§g§x§.ü......üNü.#šxg...................NüüüüÁ ............x’§üüü..ggg−xbxü.üü.ggN*Ngü§#x§ü......üüNüg’xg....................Nüüüü§ g...........§xüü..ü.ggb−bxx....NggNgN§.§güü.......ü.§N’šµ§....................NüüüüÁ §g..........ü§ü.ü..Nggbbb#xü...ggN*N*..üü.ü......ü.ü.x’xg.....................Nüüüü§ Ÿgg..........üNü...Ngg−−xbxü...gggN*N..ü........ü.ü.#’xgü.....................Nüüü§Á #g§g..........§.ü..gµµ−x−x#....µggggü..........ü.ü.g’š#N......................Nüüü§§ Kµgg..........üN...Nµµš−bb#üü..ggNg*..........ü.üüN’K#g.......................NüüüÁ§ …K#gg..........ü...ggbš−xxx....NgNgNNü.......ü.üüNxKxg........................NgüüÁü $$Kggg..........ü..ggxš−−bx....NgN*NNü.....Nü.Nü.gÓšµN........................NŸüüÁÁ $Ó…KµNg.........ü..gg−š−−xxü...NgNNNü....NüNü.ü.NxKbg.........................NŸüüŸŸ Ó$ÓÓÓbgg.........ü.Ngbš−xbxg....N§NüN....üNüNü.NµK−gN.........................NÁüüŸ§
170 180 190 200 210 220 230 240 250
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 8 Кот с мыльными пузырьками
(12) от мульки
!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! x!! ŸÑ! Ÿ#! ŸŸÑ gŸ# Ÿ#Ÿ gŸg gÁŸ §gg §Ng ü§§ §N§ ü§§ §üg ü§§ §ü§ ü§Ÿ §üg §ü§ üü§ üü§ ü§ü §üü §ü§ üN§ N§ü §üü ü§§ §üN ü§ü §ü§ ü§N ü§ü ü§N üü§ üü§ üüN ü.§ .ü§ üüg ü.# üü§ ..ü üüü .üg ü.ü §.ü güü güü güü N§. ü§ü .ü. .üü ü.ü ..ü .ü. §.. N§. §g. ü#§ .gg .g# .§g .üN .üN .üü ..ü üüü .üü .üü .üü .üü .üü üüü .ü§ üü§ üüü .ü§ .ü§ üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üü§ üü§ üü§ üü§ üüÁ üü§ üü§ üüü üü§ üü§ üüÁ üü§ üüÁ üüÁ üüÁ üü§ üüÁ üü§ ü§Á ü§§ üÁ§ üÁü üÁÁ üŸŸ üŸ§
!!!üü.üüüüüüüüü§§’#§üüüüüüüüüü.üüüü.üüüü.ü.üü !!!Nüüüüüüüüüüü§§!’§üüüüüü.üüüüüü.üüü.ü.üüüü. !!!!gü.üü.üüüüüüüxgüüüüüüüüüüüü.üü.ü.üüüü.ü.ü !!!!!üü.üü.üüüüüüüüüüü.üüüüüüüü.üüüüüü.ü.üüü. !!!!!!.ü..ü.ü.üüüüüü.üüüüüü..üüü..ü.ü...üü... !!!!!!Nü.ü.ü.üüü.üüüü.üü.üüü....üü.üü.üüü..ü. !!!!!!!Nü.ü.ü.üüüüü.üü.üüüü.üü..ü.üü.ü.ü.ü... !!!!!!!!ü..ü.ü.üü.üüüüüü.üüüüü.üü.ü...ü.ü...ü !!!!!!!!N.ü..üü.üüü.üü.üüü.üü..ü.ü.üü.ü.ü...ü !!!!!!!!!ü.üü.ü.ü.üüüü....üü.üü.üü.ü.ü.üü.... !!!!!!!!!!ü..ü.ü.ü.üü.üü....üü.üü.ü.ü.ü.....ü !!!!!!!!!!N..........ü.ü.ü.üü.üü.ü.ü....ü.ü.. Ñ!!!!!!!!!!...ü.üü.ü......ü.ü.ü......ü.ü..... #!!!!!!!!!!§...üü...ü.ü....ü.ü....ü........ü. Ÿ!!!!!!!!!!!ü..ü...................ü..ü...... g#!!!!!!!!!!!....ü..ü.ü..ü...ü..ü..ü....ü.... gŸ!!!!!!!!!!!............ü..ü................ Ÿg#!!!!!!!!!!!.............ü................. gŸg!!!!!!!!!!!ü.............................. ggŸg!!!!!!!!!!!.............................. gÁgŸ!!!!!!!!!!!.............................. §gŸgŸ!!!!!!!!!!.............................. §gÁ#Ÿ!!!!!!!!!!!............................. gÁgŸ#Ñ!!!!!!!!!!.............g............... 0TggŸŸ!!!!!!!!!!!............................ ’ÑgÁŸŸx!!!!!!!!!!............................ §N§ggŸ#!!!!!!!!!!x**§§ü.ü.................... ü§§§Á#Ÿ!!!!!!!!TT-—'xÑxÑŸŸ§ü..............g.. ü§N§ggŸx!!!!!TTT-’ÑÑÑÑÑÑÑÑÑŸ§üü.............. §§§§gÁ##!!!TTT---ttÑÑÑÑÑÑ'ÑÑÑÁüü............. §ü§N§gÁ#!!TÝ-------'ÑÑÑÑÑÑÑÑ'Ñѧü............ N§§§§§gŸ—TÝ-ÝÝ---T-ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑѧü........... ü§N§NÁg'T---Ý----Ý--ÑÑÑÑÑ'ÑÑÑÑ’Ñk§ü.......... §§ü§§Á'--tÝ---------t''ÑÑÑ'ÑÑÑÑ'Ñ#§ü........ü §N§N§Ÿ—T--Ý-----t----ttÑÑÑÑÑÑšÑ'ÑÑŸüü........ Nü§§§’T-ÝÝ-ÝÝTÝ------t’'ÑÑÑÑÑÑ'Ñ'Ñk§ü........ ü§N§Á-Ý-T-TT!TTTÝ-----tt'ÑÑxÑÑšÑ'ÑxŸüü....... §N§§#ÝTÝTT!!!T!TÝ-ÝÝ--t—t'ÑxÑÑÑ'’'ÑŸ§ü....... .N§§'--T-!!T!!!TTÝ-T--ttt'ÑÑŸÑÑ’''ÑkÁü....... ü§N§—--Ý—TT!!!TTTT--Ý--t'''ÑxÑÑÑ'Ñ’xŸüü...... §N§§—---—ÝT!!!T!TT--T--ttt'ÑÑxÑ''’ÑÑŸüü...... üN§Á—-—t—-TT!T!!TTÝ-Ý--'t''ÑWxÑÑ’Ñ'kx§ü...... N§§Ÿ--tt—-TTT!TTTTÝ----tt''ÑxÑÑÑ'’ÑÑ#§ü...... Nü§ŸT-ttt—-TT!TTTTÝ----t'tÑÑWkÑÑ’Ñ’ÑŸ*ü...... §N§ŸTtttt——--TTTTÝ-----tttÑÑÑŸÑš''’Ñ#*ü...... ü§§gTtttt—t—tTÝÝTÝ-----tt'ÑÑŸxÑÑ'’ÑÑŸÁ....... üN§§-—'tt—tt—ÝÝTÝ--tt--tt'ÑÑŸÑÑÑÑÑ’Ñx*....... ü§§§—-t'tttt—-TTÝ--t—--tttÑxŸÑšÑ’’Ñ…x§....... ü§§§xÝtt'tt’t-TÝÝ--t----t’ÑÑÑÑÑ’ÑÑÑ—#ü....... ü§§§ÁT—t'tttt-TÝÝ---t---t'ÑÑÑÑ’Ñ'Ñ’’*ü....... ü§ü§§—-tt'ttt—ÝÝÝÝ-------tÑ'Ñ''’ÑÑ’#§ü....... ü§N§§x-—tt'tttÝÝÝÝÝ------—'ÑÑ’’Ñђѧüü....... §ü§§§§’Ttt'tttÝÝÝÝÝ-ÝTÝTTtÑÑ''ÑÑÑÑšüü........ §ü§üü§Ÿ—-tt'tttÝÝÝ-Ý----T—'''ÑÑÑÑ…Ÿüü........ üüü§N§ü#--t'''t-Ý-Ý--t—-—tttÑÑWx’Ÿüüü........ üüü§.§§§'T—tÑÑttt--t—ttt--ttÑWŸŸ#*üü......... üüüü§üN§Á’-tt'tt-tttttt---tÑWŸŸ#Á.ü.......... üüü§.§§ü§§x——'t-t-------ttÑÑÑÑxÁü............ üüüü§.ü§N§§x—’t-----ttttt—Ñ'—šüü............. üüüü§ü§N§§§§ŸT—Ý-----ttt---’xüü......g....... üüüüü§Nü§§§§§§TTTTTTTTTTTTTgüü............... üüüü§§§§§N§§g§§!!!!!!!!!!!!§................. .üüÁx#§N§§§§g§§!!!!!!!!!!!!§.ü............... ü.ügšx§§ü§§§§§§!!!!!!!!!!!!§.üü.............. üüü§§§§ü§Nü§§§§!!!!!!!!!!!!§................. .üüüü§ü§ü§üN§§§!!!!!!!!!!!!§.ü............... .üüüüü§üü§§§§§§!!!!!!!!!!!!§§................ ü.üüüüüü§üüN§§§!!!!!!!!!!!!§§................ ..üüüüü§ü§ü§§§§!!!!!!!!!!!!§§.ü.............. ##üüüüüüüü§ü§§§!!!!!!!!!!!!§§................ x§..üüüüü§ü§N§§!!!!!!!!!!!!§§üü.............. §..ü.ü.üü§ü§§§§!!!!!!!!!!!!§§....ü........... ...üü.üüüüü§§§§!!!!!!!!!!!!§§§............... ü....üüüüüü§N§§!!!!!!!!!!!!§§§.ü............. ....üü.üüü§ü§§§!!!!!!!!!!!!§§§ü..ü........... ..ü.ü.ü.üü.§#§§!!!!!!!!!!!!§§§.ü............. ü..§.üüüüü§.ü§§!!!!!!!!!!!!§§§ü.ü............ ...§Nüü.üNüü§§§!!!!!!!!!!!!§§§ü.............. ...g§.üü.üü§N§§!!!!!!!!!!!!§§§.ü..ü.......... .ü.ggüü.üüüN§§§!!!!!!!!!!!!§§§ü.............. ü.ü##ü.ü.üü§§§!!!!!!!!!!!!!§§ü.ü............. üg###üü.üüüü§§!!!!!!!!!!!!!§§üü..ü........... üggxx.ü.üüü§§§!!!!!!!!!!!!!§§üü.ü............ üüü#xü.üüüüü§§!!!!!!!!!!!!!§§ü.ü............. üü.#xNüüüüü§§§!!!!!!!!!!!!!§§üüü............. üü.#x.üüüN§§§§!!!!!!!!!!!!!§§.ü...ü.......... üüü##üü.ü§š§§§!!!!!!!!!!!!!§§üü.ü............ üüü§ü.üüüüg§§§!!!!!!!!!!!!§§§ü.ü............. §üüüüü.üüü§§§§!!!!!!!!!!!!§§§üüü............. §üÁüü.üüüü§N§§!!!!!!!!!!!!§§üü.ü..ü.......... §ü#üüüüüüüN§§§!!!!!!!!!!!!§§ü.ü.ü............ §üxÁüüüüü§ü§§!!!!!!!!!!!!!§§üüüü............. §ü'#üüüüüü§§§!!!!!!!!!!!!!§§üüü.ü............ Ÿ§'’§üü§üü§§§!!!!!!!!!!!!!§§üüü.ü............ ŸŸ'Kx§ü§ü§§§!!!!!!!!!!!!!!§§.ü.ü............. xÑ’'’x§ü§§§§!!!!!!!!!!!!!§§§üüüü............. x'?K’’’Áü§§§!!!!!!!!!!!!!§§§ü.ü.............. x'’'KŸg§ü§§§!!!!!!!!!!!!!§§§üü..ü............ x'’š’Áüü§§§!!!!!!!!!!!!!§§§§üü.ü............. Ÿ'’x'*§§§§§!!!!!!!!!!!!!§§§üü.ü...ü.......... Ÿ'Ñ*’Ÿ§§ü§§!!!!!!!!!!!!!§§§ü.ü............... ŸÑx§ÑŸ§ü§§§!!!!!!!!!!!!!§§§.ü.ü.............. ÁÑÁ§ŸŸ§§§§!!!!!!!!!!!!!§§§üüü.ü..ü........... ÁŸ§§ÁŸ§§§§!!!!!!!!!!!!!§§§üü.ü.ü............. Á§§Á§§§§§§!!!!!!!!!!!!!§§§ü.ü.ü.ü............ Á§§§§§ü§'!!!!!!!!!!!!!!§§§üüü.ü..ü........... §§§§§ü§Á’!!!!!!!!!!!!!§§§üüü.ü.ü............. §§§§§üüŸ’!!!!!!!!!!!!!§§§üüü.ü..ü............ Áü§§§üüÑ’!!!!!!!!!!!!!§§§üü.ü..ü............. §ü§§üüÁ’’…!!!!!!!!!!!§§§§üüü.ü.ü............. üüüüüÁÑ’—…!!!!!!!!!!!§§§§üüü..ü.ü............ §üüüŸ’’—’…!!!!!!!!!!!§§§üüü.ü.ü..ü........... üüüx’’’’’…!!!!!!!!!!§§§üüü.ü...ü............. üüü§ÁŸx’—’!!!!!!!!!!§§§üüüü..ü..ü............ üüüü§§Á’’x!!!!!!!!!!§§§üüü.ü..ü..ü........... ü§üüüÁŸ’ÑŸ!!!!!!!!!.§§§üüüü.ü..ü............. üüŸxÑÑÑ'WŸ!!!!!!!!!§§§§üüü.....ü............. §ÑÑxWÑ'ÑWŸ—!!!!!!!§§§§üüüü.ü.ü..ü............ xŸüÁÁÁŸ'ÑŸ—!!!!!!!§§§§üüüüü.ü....ü........... Ÿü§ŸÁŸ§Ÿ'W—!!!!!!§§§§üüüüü.....ü..ü.......... §üÁŸÁŸŸÁÑÑ’!!!!!!§§§üüüüü.ü.ü..ü.............
260 270 280 290 300
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 9 Кот с мыльными пузырьками (10)
от мульки
...............ü.üüüüüüü?——l————ÝÝtŸü§üüüüü...............g§.....gŸŸŸŸxÑ'''’'?’’’—…l—’— ...............ü.ü.üüü§x———llÝ—————'Ÿ§üüüüü.....................ÁÁŸŸxxÑ'''’''’’’’—lll—— ................ü.üüüüŸ———l———————'—tѧ§üüüüüü................§gŸŸxx''?’'’’'’’’’’’…l…—… ................üüüüüü——’’—’—————'—''tÁ§üüüüü..ü..............*ŸxxÑ''’''’’’’’’’’’’’…—…— ..............üüüüüüüÑ—’’’’’——————'ttt'§§üüüü.ü.ü............*Ÿ#x'’?’’’’’’’’’’’’’’’’……… ..............ü.üüüü§—’’’’’’————’'—t—t'Ÿ§§üüüüü..ü.........ügŸxÑ'’?’’’’’’’—’’’’’ššššš…… ................üüüüŸ’—’’’’’—————t'tÝ—tW§üüüüü.ü..........ü*ŸŸx'’’’’’’’’————’KKššššššÓ0 ...............üüüüüŸ—’’’’’’————t''tÝt'W§§üüüüü.ü........üüŸŸx'’’’’’—’’…—…—’’’šššššššš0 ...............üüüüüx''''’'’t—'t''t't—'ѧ§üüüüü.........üü*Ÿ#xÑ’’’’’…’……l—’’’šÑšškšššš… ................üüüüW'''''''t't'''''tt'W§§üüüüü.ü.......üg*Ÿ#x'’’’——…l……l…’—’’šššššššÑš .................üüüW—'''''''t'''t''tt'Á§§üüüüüü........üg**#xš’’l……l……l……’’’’'''Ñt’’’š ................üüüüÁ'''t''t'—t''''ttt'§§§üüüüü........ü§§**kx?’’…l…ll…V…—’——t'''''''’’ ................üüüüüWt—''—'——''t'tt—tW§§§§üüüüü.......ü*g*##x’’’llll…V……——t’'t''t't'’’ ..................üüü§''t't''—Ýt'''tt'ÁÁ§§üüüü.ü.......ü§§*#xx’’ll…l…lV…——’'tttttt'''t’ .................üüüü§Á'tt't't--—t't'W§§§§üüüüü.ü.....üüÁ**#x?’’’ll…lV……——''t—-…-…’—’’’ ...................üü§üÁt—'''-!TTtt'W§§§§üüüüü.ü......ü**#xxx’’’ll…l…l……—’t't--T…-…—’—’ .................ü.üüüü§§W't't—-t'ÑÁ§§§§§üüüü........üü#Ÿ#kx?K’’llVlVV……——’'-……………T…-…’ ..................ü.üüüü§§ÁÁWWWWÁÁ§ü§§üüüüüü.........ü*Ÿk#xxš’’’ll…Vl…l———'—-……………00!…— ...................ü.üüüüü§§§§§§§§ü§ü§üüüüü..........üÁ*#xxxšx’’l…VlVVl…—’’—……°…°00000- .....................üüüüüüüü§§üü§üüüüüüü............ü*Ÿ#xxxxš?’…ll…VV…—’’—’……°0…000…0… .......................üüüüüüüüüüüüüüüü.üü..........ü§*Ÿkxxšššx’Ól…V…V…l—’———……°…000…0- ......................ü.üüüüüüüüüüüüü.üü.ü..........ü*ŸŸxxxÑšxš?’…lV…VVl——’’………………0…0T… ............................ü....üü.üüüü............ü*ŸŸkxÑšxšxš’………VV……—’’t—………………0……- ......................................ü.............üÁŸ*ÑÑš'ššxšKÓ……V……l—’'’——………………-—— ....................................................üŸŸŸÑš'šškk−šKÓ………V…—’'''——…—……—’—t ....................................................üŸ*ŸxÑšškkbk−šÓÓ…V…l—’'''t——…—…—’t’ ....................................................ü#ŸÁkÑxkkkkkkššÓ$…$…—’'''''tt—tt’'' ....................................................üxÁ*Ÿxkkkkkk−ššÓÓÓ……’’'''''''''t''t ....................................................ü*xÁŸkxkkkkkk−ššÓÓÓÓ…’'’'’''''Ñ'''t .....................................................üÑÁŸkkškkkµkkšššÓÓÓÓš’’’’’''ÑÑÑÑÑÑ .....................................................ü'Ÿ*Ñ#šškkkµk−ššÓÓÓšK’K’’’''ÑÑÑÑÑ' .....................................................üŸŸÁWkxšškk#kkššÓšÓÓKK’K’’š'ÑÑÑ''' .....................................................üüÑÁÁ#kkšxxk#kkššÓÓÓÓ……KKš'š'Ñ'''’ ......................................................üxÁÁŸk#ššx#kkkxšÓÓ…………KK’K’''’'’— ......................................................üÁÁÁ*ŸkkšÑxkkkš’K’Ó………Ó’’’’’’’’’— ......................................................üüÑÁÁ#k*ššÑxk’…š’Ó…………Ó’’’’’’’Ó…… ...................x…ü.................................üÑÁÁÁ*#kššÑš……—’’……l…’’’’’’’K’Ó’ ...................#0ü..................................ŸÑÁ**k#k’ÑÑ’0T…’’…………’…’’’’’’’’ ...................üü...................................üÑxÁŸkŸkÑš'’—00…’…’’…’…’’’’’’?š .........................................................ü'Á*ŸkÑkÑ’Ñ’…T00…’’’’’’’’’’??’ .........................................................üŸŸÁŸkÑÑÑÑÑš’…T00T……’…—…’’’?’' ..........................................................üÑŸÁWÑÑÑÑxÑÑ’’……00T…’…’’’’’Ñ’ ..........................................................üü’ŸÑŸÑÑÑÑxkÑ’’—……’…’’Ó’’’Ñ’' ............................................................ü'xWÑÑÑÑŸŸkxxš’’’’’’’’’’’’’ ............................................................üü'ÑxWÑxxŸ*ŸŸkŸkÑxњђÑÑÑÑ' .............................................................ü#’xÑŸWkŸW*kŸxxŸŸkxÑkÑxÑÑx ..............................................................üü'ÑWxWŸkWŸÑÑ'ÑÑxWxÑÑÑÑxÑ ................................................................üÑ’ÑÑxWŸWÑ''''ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ................................................................üüx—’ÑÑÑŸÑ'Ñ'''ÑÑÑÑÑÑÑ' ..................................................................üü'—’ÑÑÑ’''’'Ñ'ÑÑ''Ñ’ ...................................................................üüüŸ'’t’—’t’’'Ñ''ÑÑ’ .....................................................................üüüüx’-—’t—''’'’—— ........................................................................üüüüŸxxxÑšÑxxx# ...........................................................................üüüüüüüüüüüü ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
10 20 30 40 50 60 70 80
240
250
260
270
280
290
300

Page 10 Кот с мыльными пузырьками (11)
от мульки
—’— l—— …—… —…— ……… š…… šÓ0 šš0 šš… šÑš ’’š '’’ '’’ 't’ ’’’ ’—’ -…’ !…— 00- …0… …0- 0T… ……- -—— ’—t ’t’ ’'' ''t ''t ÑÑÑ ÑÑ' ''' ''’ '’— ’’— Ó…… ’Ó’ ’’’ ’?š ??’ ?’' ’Ñ’ Ñ’' ’’’ ÑÑ' ÑÑx ÑxÑ ÑÑÑ ÑÑ' 'Ñ’ ÑÑ’ ’—— xx# üüü ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
’’—!T’ÑÑÑxÑÑ'-00!üü§ügg.....Nµµµbbµ−#ü.§N§ggggŸ*ŸgŸgŸŸÑ§§Ÿ§§’’šxxb#gN..NNNgµb−KÓÓ$Ó$ ——TT!-’'ÑÑx''’—T0!§üüüüg.....gµµµµbbbµ§..§N§gÁgŸgÁŸgÁx§§ÁgÁ§#’KK−xbgNN.N§Ngµ#šKKÓ$$Ó —…l……———’'ÑÑÑ'’’-T!§üüüüg......Ngµgµµbbµ§.üü§N§ggggŸx§§Ág*g§§?Kx−xbggN.NN.Nµµ−šKÓÓÓ$ ’T0TT————t'ÑWÑ''’’T!üüüü§g......Ngµµµµµbbgü.üü§§NÁÁ#ѧ§gÁgg§üx’xKbµµgN.NNüNgb−KKÓKÓ$ ………00TT—…—’'ÑÑÑ''Ñx—!üüüüügg......ggggµµµbb§.ü.üN§ŸÑ§§gÁÁN§güŸ’’xbbggN.NN.Ngµ−−KKKÓÓ ……’…’…0T———tÑ'''''Ñx—!üüüüüüg.......gggµµµµbµN.üü§'§§gg§Ág§§§§'šxbµµgN..N.N§gb−šKKÓÓ !!00…’—…T—-’'Ñ'''''Ñ'T§üüü.üügg......gggµgµµbxg.üx§§§N§g§§g§§üx’xxb#gNN.NNNNNµb−−KKÓ 0!!0!0’—T—’''Ñ'''''xx’!üüüüüü.ügg.....gggNµµµµbg#x§ü§§§N§g§§§üŸ’x−#µgNN.§Nü.Ngµb−šKK ……°00!!……’—'xÑ'''’''xx—.üüü......gg....NNggµµµµxx§üüüüN§§ü§§§üü’’xxµgNN..N..NNµµx−KK Ó…Ó……0!0’’'ÑxÑ''’''''Ÿ'!üüü........g.....ggNgµ#x§#§..üüüN§ü§üüüŸ’xxµgNN..N..üNgµb−−K ’………………0’ÑÑÑxÑ''’'''''x!.üüü........gg....NNµgx§gµbN..ü.üüü§üüüüx’xµ#NNü.gN..NNµbb−− ’’………’Ó’šÑxxÑxÑ''’'''Ñx'!.ü.üü........g....Ngx§gµµµbg..ü.üüüüüü.g’xxµgNN.üg..üNgµbb− ’’—T……’šxxxŸÑÑ''’t’''Ñxx’!..üü#Ÿ§......g....x§Ngµµµµbg....ü.üüüüü?xxµgNN..N...NNgµbb ’’’………T—’ÑxWxÑ'’'’’'ÑÑÑxÑ!.üü#ÑÑxÁü.....ggügx§ügggµbµµg..ü.üü.ü..x’x#µNN..NN..NNgµµb ’’————T——’'xÑÑ'’'’''ÑÑÑxW!.üüx’!'xü......üŸx§ü.NNggµµµbg...ü.ü.üüü?š##gNN.Ng.ü.NNggµ ’’’’———Tl—’Ñ'Ñ''’''ÑWÑÑÑŸÁ!üüx’—xŸü......üx§...NNNggµµµµg..ü.üüü..#’#µgNN.üN..üNNggg '’’’———…———’ÑxÑ’''Ñ'xWÑÑŸŸ!üüüŸŸŸü......üx§üNN...NNNgµµµµN...ü.ü.üüKx#µgNNüNg...NNNg —’'t’'—l—l—’ÑÑÑ’'Ñ'ÑŸxÑWŸŸ!üü.üü.......üx§ü...NN..NNNggµµbg...ü.üü.gx##gNN..N....NNN ——’t'’t—l—l—’Ñš’ÑÑÑxWxWÑxÁTü...........xx§ü....NN..N.gggµµb....üü.ü§šx#gNNN.NN....N. ——t''t’——l’…’šÑÑÑÑWxxWxÑWŸTü..........§x§ü.......NNNNNNNµµµg...ü..ü.xx#ggN§..gN....N …—t'''—’—’l…’štšÑxŸxxWxÑTŸT..........üx§ü..........N.NNNNggµµ...ü§üüN’xµgNN..gN..... -—t''t'’’’——’’š’ÑŸWxWxWÑTxT.........üx§ü............NNNNNggµµg..§’güüNš#ggNN.ügN.... ——'t''t'’’’’’š…’šÑWxxÑÑxTÑT........üx§üü.............NNNNNNgµµN..§üüüNx##gNN..gN.... t'''t'''’t'šÑš…Ñ——'ÑkÑxx''Tü.......x§ü................NNNNNgggµN...üü.N#ggNNN..gNü.. ’t''''''t''ÑÑšš’——-'ÑšÑxTxTü......x§ü..................NNNNNNgµµN....üNxgggNN...gN.. 't''''''’''Ñxkš’———ÑššÑÑTxTü.....üx§ü...................NNNNNNNµg......##ggNNN..gNN. t''''''''''ÑxxÑ'-—t’Ótš'T!g.....üx§ü.....................NN.NNNNgg.....NgggNNNN..NN. t'ttÑ''t'''xxŸxÑ'-’’š…tÑT!Á....üx§üü......................NN..NNNgµ....NNggNgNN...gN 'ttÑ''t'''ÑxWWÑxÑ'’’’…’-T!g...üx§üü........................NN...NNNg....NNNNNNNN...N 'tÑ''t'''ÑÑWŸxÑWxxÑš……ÑT—!!!Ÿ§x§üü..........................N....NNNNN..NNNggNNN.... '''t''''ÑÑWŸWWWÑxWŸÑ…t’T-!!!!ѧ.ü............................N......NNN.NNNNNNNNN... ''''''''ÑÑWWÑWŸÑŸŸxÑ’’T’!!!!-x§!!.............................N.......NNNNNNNNNNN... t’’'’''''WŸÑWWWxWŸkxÑÑT—!!!—x§!!!!.............................N........NNNNNNNNN... ——’’'’''?xŸWWWWŸŸŸŸÑxT’!!!Txѧ!!!!!!...........................NN........NNNNNNNN... —…—’’’'?''WWWWWWÁŸŸxÑTx!x-xx§!!!!!!!!!..........................NN........NNNNNNN... …’’’’’’??'ÑWŸWWÁŸWkÑ’Ñ'!üx§§!!!!!!!!!!!!!........................NN........NNNNNN... ’Ó’’’’?’?''ŸWWÁŸWŸW'Ñx!§x§ü!!!!!!!!!!!!!!!...............ü........NN.........NNNN..N š’’K’’’????WŸWŸWŸŸÑÑx!xx§....!!!!!!!!!!!!!!—...........üN#ü........NN.........NN...N ’šš’?’???x?WŸxWŸŸŸÑW'!x§.......!!!!!!!!!!!!!————........üxü.........NN.............N š’x?????x??xxWŸŸÁŸŸŸ!xx.........!!!!!!!!!!!!!!!———...................NN............N ’'?'???x?xxxWŸŸŸÁÁŸtÑxü...........!!!!!!!!!!!!!!!————.................NN............ ''’???x??xxŸxŸŸÁÁÑ-!Ÿ...............!!!!!!!!!!!!!!!!T————..............NN........... ’’’''''ÑxxŸ#ŸŸŸŸŸ-!x§.................!!!!!!!!!!!!!!!!!T————............NN.......... ''''''''xxÑÑÑÑxÑt!WÁ...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TTT———.........NNN.......N Ñ’'''Ñ''ÑÑ'’’’’-!#§......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!TT———T—.....NN.....NN ÑÑÑÑ''’ÑÑ'’’'—!!xÁ..........................0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TTTT———————gNNNNNNN. ÑÑ'’ÑÑ'Ñ’’’t—!'gü............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!TTTTT—————————— ’Ñš'Ñ’Ñ’’t—…’Ÿüü................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TTTTTTTTTTT ’ÑÑÑÑ’’’’…’Ÿüü....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TTTTTTT ’Ñ’’’’’—’Ÿüü........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!!T!!TT Ñ’’——’xüü..............................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!!T!! —…T’#üü....................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T! *üüüü........................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!!! üü...............................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ......................................................................!!!!!!!!!!!!!! ..........................................................................!!!!!!!!!! ..................................................................................!! .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................
90 100 110 120 130 140 150 160 170
240
250
260
270
280
290
300

Page 11 Кот с мыльными пузырьками (12)
от мульки
$Ó$ $$Ó ÓÓ$ KÓ$ KÓÓ KÓÓ KKÓ šKK −KK −−K b−− bb− µbb µµb ggµ ggg NNg NNN .N. ..N ... ... ... ü.. N.. NN. NN. .gN ..N ... ... ... ... ... ... ... ..N ..N ..N ..N ... ... ... ..N .NN NN. ——— TTT TTT !TT T!! !T! !!! !!! !!! !!! .!! ... ... ... ... ... ... ...
$$Kggg..........ü..ggxš−−bx....NgN*NNü.....Nü.Nü.gÓšµN........................NŸüüÁÁ $Ó…KµNg.........ü..gg−š−−xxü...NgNNNü....NüNü.ü.NxKbg.........................NŸüüŸŸ Ó$ÓÓÓbgg.........ü.Ngbš−xbxg....N§NüN....üNüNü.NµK−gN.........................NÁüüŸ§ $$Ó$ÓKbg.........ü..µ#−−bx##ü...NNNNü....N.üNüNNKKµg..........................N§§üÁü $Ó$Ó$ÓKµg.........§Ngµ−xbxµ#Nü...NüNNü....ü.ü..bK−gN..........................N§§üüü ÓÓ$ÓÓ$ÓKµg.........ggµkb#µµgg.....Nü.NNüNüNNNNNšKb*...........................NÁüüü§ ÓÓÓ$ÓÓ$Ó−gN.........gµbbµµ#ggNü.....N§..ü.N*gggKšµN...........................Ng§ü§§ ÓÓÓÓÓ$Ó$Óbg.........ggb#µµgµg*ü.......üüüNüNN.µšbg............................NÁ§ü§x ÓKÓÓÓÓÓÓ$Óµg........ügµbµµµgggNü..............x−gN............................NÁ§üg' KKÓÓÓÓÓ$Ó…Kgg.........gb#µgg*g§N.............Nšµg............................NNŸ§§Ñ’ KKÓKÓÓÓÓÓÓ…#gg........NµµµggggNN§............µ−gN............................N§ŸÁx’’ −KKKKÓÓÓ$ÓÓ’#gN.......üµµµ*gN*N*NN..........Nb#*.............................N§ŸŸ’’’ −−K−KÓÓ$Ó………g§g........ggµg*gNgNNNü.........gbgN.............................N§xx'’’ b−−KKKÓÓÓÓÓ—Ÿ..g.......üggggNgNNgNNNü.......µµgN............................N§gŸx’’’ µbb−šKKKÓÓÓ—x...N.......ügg*N*NNNNNü.Nü....gµgN.............................N§gŸ'’’— µµbbššKKKÓÓ—Ñ....N........ggNNNNNNNüN.Nü...gµgN............................Nü§#x'’’… µµµbb−−−KKK—'§....N.......ügN§NNNNü.Nü..N..µµN.............................N§Ÿxx'’’— ggµµb−b−−−K’’Ÿ.....N.......ügNN§NüNNüN.ü..gbgN.............................N§xŸÑ’’’— Ngµµbbb−b−š’’Ÿü....N........üN§NNNü.ü.üNüNµµ*.............................N§ŸxxÑ’’—… NNgµµbbb−−−K—xü.....N........§NNü.üüN.N..N#µN............................NNÁxxŸ'’’’— ..N*gµbkbbbx’xÁü.....N.......ü.§.üN.NüNü.gµg.............................NNxxŸŸ'’’—— ...NNµµbbbbbx'#ü.....N........üNNü.NüNüN.Nµg.............................NŸxŸŸÑ'’’—… ....NNggµbbbxšÑü......N.......ü.üü.§NüN..gµN............................NN#ŸÁÁÑx'——— .....NNNggµµkx?§ü......N.......üüNü.üN.ü.gµ§...........................NNŸŸÁÁŸxÑ’’’… ......NNNNggµ#xŸü......N........üN§.NüN..ggN..........................NN#ŸÁÁÁŸWx'’—… ........NNNNgg#xü.......N........üNü..üN.gg..........................NNgŸ§ÁÁŸŸÑx'’’’ ..........NNNNg#g........N........üNü.Nü.gg..........................N§Á§§ÁÁÁWWxÑ'’’ ...........NNN§gg........NN........üNü..ügN.........................NgÁ§§ÁÁWÁWŸx'’’x .............NN§Nü........N.........üüNüNgü........................NNÁÁ§ÁÁÁÁWŸÑWÑ’š§ NN.............§N§.........N.........ü.§gNü.......................N§§§§ÁÁÁWÁÑWWxÑx§. NNN.............§N..........N.........üüg§.......................N§§§ÁÁÁÁÁWÁ'ÑŸÑŸüü. .NNN..............§.........N..........üü.......................Nüü§§ŸÁÁÁÁWÁ''ŸÑ§üü. .N.NN..............N.........N................................NNüüüÁ§WÁÁÁÁWÁ't''Áüü. .N...NN............§N........................................NüüüÁŸ§§WÁÁÁWÁÁ't—'§üüü .N.....NN...........g..........N..........................NNNüü§Áxx§§WÁÁÁÁÁŸ'——ѧüü. NN.......N...........N.........N......................NNNN§üüüÁÁŸ'ÑÁ§WÁÁÁWÁÑ—t—ѧüü. N.........NNNNN.......N.........N....................NgÁ§§§üüüÁÁŸ'ÑÁ§ŸÁÁÁÁŸ'—’—ѧüüü .............NNNN......N.........N..................N§ü§§§§§ü§ÁWÑ'ѧÁÁÁÁÁWÑ—’——ѧüü. ................NNNN...NN........N.................Nüü§§§ÁÁ§üüŸ''''§§ÁÁÁÁŸ'——Ñ''Áüü. .................NNNNNNNN.........N...............Nüüü§Á§Á§§üÁ'''''§§§ÁÁÁWtx'ÑŸ'Ÿüüü N........#.........NNNNNNN.........N..............Nüüü§§Á§Á§ügÑ''''§§§ÁÁÁÑÑÁ'xÁÑŸüü. N........................NN........N..............Nüüü§ÁgÁ§güü§Ÿ'''§§§Á§ÁWŸÁÑWÁŸÑüü. N.......................üüü§§ü......N............Nüüü§üÁÁÁÁÁ§ü§x'''§§üÁ§WÁÁWÑŸÁWxüüü N.....................ü———————§ü..üg#g..........gŸ§ü§ü§ÁÁÁÁÁ§ü§Ñ'Ñ’§§ü§§ŸÁÁÁÑŸÁÁŸ§ü. N................———————TTT——’xx###xx#Nü......NgxxÁ§§ü§ÁÁŸÁÁ§ü§ÑÑŸÑÁüü§§ŸÁÁÁWÁÁÁŸÁü. ...........——————lTlTTTTTTTTT—’’Ñxxxxxx§N.....N#xxŸ§§§§ÁŸŸŸŸŸ§Á'ŸÁŸÁüüüÁŸÁÁÁÁÁÁŸŸŸüü ——TT———————TTTTTTTTTTTTTTTTTlT—’’'xxxxxx#§NNNN#xxxxŸÁ§§ÁŸÁÁ§Ÿ§§WÁ§ÁÁüüü§ŸÁÁÁÁÁŸŸ§Ÿüü TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT—’’’''xÑxxxx##xxxxxŸxŸŸÁÁÁ§§§Á§§Á§§§Áüüü§ŸÁÁÁŸWx§§§ü. TTTTTTTTTTTTTTT0TT0T!TTTTTTTTTTTT—’’’''''xxx'xxxxxxxÁ§§§ü§§ÁÁ§§§§§§§üüü§ŸÁÁÁŸŸÁü§üüü !TTT!TTTTTTT!T!TTT!TTT!TTTTTTTTTTTT’’’’’''''x'xx'''§§§ü§§§§§§§ü§Á§ÁÁüüü§ÁÁÁŸWÁüü§üüü T!T!T!!T!T!!!!!T!!T!T!!TT!TTTTT!TTTTT’’’’’''''''§§ü§üü§üüüüüü§§§ÁÁÁÁ§üüüŸÁŸWÁüü§üüü. !!!!!!!!!!!!T!T!T!!T!!TT!T!T!T!TTTTTTT—’’’’’x§§ü§üüüüüüüüüü§üüÁÁÁÁüü§üü§ÁÁWW§üü§üüüü !T!!T!!T!!T!!T!!!T!!T!T!!T!TTTTTTTTTTTT’’’’§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüŸÁŸÁ§üüüüüüü !!!!!!!!!!!!!!!!!!T!!T!!TTTTTTTTTTTTTTÁ§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üü.üü§ŸÁ§üüüüüü.ü !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!!0T!T!!TTTTTÁü§üüüüüüüüüüüüüüüüüü.üüüüüüüüü.üüü.üüüŸ§ü§üüüüüü. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§üüüüüüüüüüüüüüüüü.ü.üüü..ü...ü.ü.üüüüüüüüÁ§üüüüüüüü. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üü.ü.....ü...üü..üüüüüÁüüüüüüüüüü.ü .............üüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üüüüüüü.üü..ü...ü.ü.üü.ü.....ü.üü.üüüü§Á§§üüüüüü... ................üü..üü.........üüü.üü.ü..ü.ü.ü.ü...................ü.üüü§ŸÁÁÁÁ§üüüü. ....................ü.....üü.ü...üüü......ü.......................ü..üüüüü§§Á§üüü..ü ................................................ü..................üü..ü.üüüüüü.üü.. ....................................................................ü...ü.üüüü.üü... .................................................................................... ....................................................................................
170 180 190 200 210 220 230 240 250
240
250
260
270
280
290
300

Page 12 Кот с мыльными пузырьками
от мульки
üÁÁ üŸŸ üŸ§ üÁü üüü üü§ ü§§ ü§x üg' §Ñ’ x’’ ’’’ '’’ ’’’ ’’— ’’… ’’— ’’— ’—… ’’— ’—— ’—… ——— ’’… ’—… ’’’ '’’ ’’x ’š§ x§. üü. üü. üü. üüü üü. üü. üüü üü. üü. üüü üü. üü. üüü §ü. Áü. Ÿüü Ÿüü §ü. üüü üüü üü. üüü üüü ü.ü üü. üü. ü.ü ... üü. ..ü ü.. ... ... ...
xŸüÁÁÁŸ'ÑŸ—!!!!!!!§§§§üüüüü.ü....ü........... Ÿü§ŸÁŸ§Ÿ'W—!!!!!!§§§§üüüüü.....ü..ü.......... §üÁŸÁŸŸÁÑÑ’!!!!!!§§§üüüüü.ü.ü..ü............. §ÁŸÁŸŸgŸWÑt!!!!!§§§§üüüüüü...ü..ü............ §Ÿ##ŸÁŸÁŸÑ’!!!!!§§§§üü.ü.ü.ü..ü..ü........... Ÿ'’''xŸŸŸŸ—!!!!§ü§§üüüü.ü.ü.ü................ Ñ’’’’’xŸŸŸ—!!!§ü§§§üüü.ü.ü.ü...üü..ü......... '’’’’’'xŸÑ!!!!§§§§üüüü.üü.ü..ü..ü............ ’’’’’’’'’T!!!§§§§üüüü.ü...ü...ü.............. '’’’’’’’’T!!!§§§§üüüüü.ü.ü.ü...üü............ ’’’’’’'’—0!0§§§§üüü.ü.ü.üü..ü...ü............ ’’’’’’’——T!§§§§§üüü.ü.üü..ü..ü............... ’’’—’———…—0§§§§üüü.ü.ü..ü..ü..üü............. —’—’…——…——§§§§§üü.ü..üü..ü..ü..ü............. ’—…—TT…—…x§§§§.ü.ü.üü..ü..ü..ü............... —…—…T……—’g§§§üü.ü........ü...ü..ü............ —…—TT…—’#ü§§üüüüüü.ü....ü..ü....ü............ …—…T…—’xü§ü§§§üüüüüüüüü.......üü............. —…—-T…’§N§ü§§ÁŸWŸŸÁ§§üüüüü.....ü............. …—T…—’g§§§ŸÑ’tÑWÑÑÑÑŸ§§üü..ü.ü..ü............ …—…T…Ÿ§§Ÿ'ttt'--tÑÑÑWÑŸ§üüü..ü..ü............ —…TT’üüŸ'tÑ'tt''''ÑWÑŸxŸÁüüü..ü.ü............ —…—’güÁ'tÑtt''tt'ÑÑÑWkŸŸŸÁüüü..üü............ ……’§üÁ't''tt't’—-…——’’’'’’Ñ.................. ’’#üüÑt'Ñt''t—-T-TT…——’’t’’..ü............... …xüü§’'Ñ't't—---—-…-’’’'’’—Ñüüü.............. #.üüŸ''Ñtt'—TT—’t——'Ñ’t’’t’—xüü.............. üüüüŸt'Ñ'''--——tt’’'—…—’t’t’Ñüüü............. ..üüx'ÑÑÑÑt-T——t’’-…—’’ÑxÑWxxüü.............. .üüüxÑÑÑÑÑ'……’—’’-…-—'ÑxWŸÑÑxüü.............. .üüüWÑÑÑÑÑ'…—'———…-—ÑÑÑŸŸWÑÑÑüü.............. ü.üüxÑÑÑÑÑ’——Ñš’…—’ÑÑÑxŸWWW'xüü.............. ..üüŸ'ÑÑÑ't——ÑÑ—’ÑxÑxWŸWWW''Wüü.............. .üüüÁ'ÑWÑÑ'-—Ñ……’ÑŸŸÑÑWÑWÑ'tŸüü.............. ü.ü.ü'ÑÑÑÑ'-—'-—tÑÑÑWWWWW''’§üü.............. ü.üüüŸ’ÑWÑÑ—t—-t'ÑWWWWÑt''tŸü................ ..üüüüÑÑWÑÑtt—-t'ÑÑWÑtÝ-t''ü................. ü..üüü§'ÑÑ'-—ttt''W''t-t'tŸü................. ..ü..üü§'ÑÑ----tttt'ttÝt—Ÿü.................. ..ü.üüüü§——’—-Ýttttt''''Wü................... ...ü..üüüü'T-—t'Ñ'''''’Ÿü.................... .ü.ü...üü.§š’—…'Ñ''Ñx§üüü.................... ..ü..ü..ü..üüüüüüüüüüü....................... ü..ü.üüüüüü..ü............................... ü..üü....ü..ü................................ ..ü..ü..ü.üü................................. .ü.üü..üü.................................... üü.ü..ü..ü.ü................................. ü.ü.üüü.ü.................................... .üü.üü.üü.................................... üü.ü.üüü.ü................................... ü.üüüüüüü.................................... .üü.üüü...................................... ..üü.üüü..................................... üü.üüü.ü..................................... .üü.ü.ü...................................... ...ü.ü....................................... ü.ü.......................................... .ü........................................... ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................
260 270 280 290 300
240
250
260
270
280
290
300

Page 13 Кот с мыльными пузырьками
Pattern Name:Кот с мыльными пузырьками
Designed By: от мульки
Fabric: Aida 14, White
300w X 300h Stitches
Size: 14 Count, 54.43w X 54.43h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color Ñ 2 DMC 161 Gray Blue ’ 2 DMC 169 Pewter-LT . 2 DMC 310 Black W 2 DMC 312 Baby Blue-VY DK x 2 DMC 317 Pewter Gray k 2 DMC 327 Violet-VY DK Á 2 DMC 336 Navy Blue # 2 DMC 413 Pewter Gray-DK K 2 DMC 451 Shell Gray-DK ? 2 DMC 502 Blue Green Ý 2 DMC 519 Sky Blue * 2 DMC 550 Violet-VY DK V 2 DMC 644 Beige Gray-MD ! 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT - 2 DMC 794 Cornflower Blue-LT t 2 DMC 799 Delft Blue-MD § 2 DMC 823 Navy Blue-DK µ 2 DMC 844 Beaver Brown-UL DK Ÿ 2 DMC 930 Antique Blue-DK ' 2 DMC 931 Antique Blue-MD — 2 DMC 932 Antique Blue-LT ü 2 DMC 939 Navy Blue-VY DK l 2 DMC 966 Baby Green-MD š 2 DMC 3041 Antique Violet-MD … 2 DMC 3042 Antique Violet-LT ° 2 DMC 3727 Antique Mauve-LT 0 2 DMC 3743 Antique Violet-VY LT T 2 DMC 3752 Antique Blue-VY LT $ 2 DMC 3773 Desert Sand-MD b 2 DMC 3787 Brown Gray-DK g 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK − 2 DMC 3860 Cocoa Ó 2 DMC 3861 Cocoa-LT
N 1 1 DMC
DMC 310
3799 Black
Pewter Gray-VY DK
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 169 Pewter-LT
от мульки

Page 14 Кот с мыльными пузырьками
Usage Summary
Нитей на моток:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 161 3153 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 169 2949 0 0 0 38.5 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 310 23726 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 11.000
DMC 312 1396 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 317 3302 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 327 321 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 336 2316 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 413 1525 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 451 718 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 502 750 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 519 460 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 550 256 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 644 1379 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 762 3537 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 794 1477 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 799 2296 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 823 6201 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 844 493 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 930 2969 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 931 2986 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 932 2390 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 939 10276 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 5.000
DMC 966 1471 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3041 868 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3042 1978 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3727 895 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3743 1257 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3752 1840 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3773 436 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3787 406 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3799 2515 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 3860 499 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3861 1186 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC310
3799 1773 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
от мульки

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.