Autumn Sampler Pattern Colorblocks Symbols

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 04.10.2017
Добавлено: 27.10.2020
Размер: 0.66 Мб

Page 1 Autumn Sampler (2)
gt † wWwwy gpt † wwwwWWwyyGGGy gtpt ††GG _GWwyyywWwwy____yyyyy gtgpt †GG†_G ††G_WWwyybywWwwyy___bbbbyGGyyy gtp gttgpt †GG†_GG WWWWWWwwyybbyywWwyy___bbbyyG_ywwG_ gttp gttgpt †GG†__G WWWwwwwwwyyybbbbywWwwyGG_GyyywG_Gww†_ gtgtp gttgpt †GG†__G WWwwyyyyyyybbbbbbywWwwwwGGGwwwwG††WW†G gtgtp ggtgt S †G†_G WWWwyyybbbbbbbbbbbyywWwwwGGGwWWWW††WW†† ggggt gggt EEEES †G†_G WWWwyybbbbbbbbbbbbbywWWWW††††WWWW†† ggtgt EEES ††G WWwWWwybbbbbbbbbbbbbywWWWWW††† gtg EEES † WwwWWwyybbbbbbbbbbbyywwwWW ggEES WWwywWwwyybyyyyyyyyyyy_GG EESgttt †wyywWWwwyywwwwwybbb___GG EES gggptt ††† ††GyywWWWWwwWWWyyb_______yw ESS gtpgpt ††GG †GGGywwWWWWWwwwG______bbbyw ES ggtpgpt †GG_ WWGG__ywWWwwwGGG____bbbbbbyw ggggtgt †G†_ Wwyy___GWWGGG____bbbbbbbbbbyw † ggggg ††GG WWwyyb_GGG†GGG_bbbbbbbbbbbbbGG ††††† ††† WwyybbbGG ††Gyybbbbbbbbbb___GG †GGGG† †Wwybbbyw WWwwybbbbbbb______Gyw †GGGG†_G †Gyybbyw WWwyybbb_______bbyyw †GGG†__G ††GGbbyw WWwwy_______bbbbbbyw †GG†__G WwG__yw WW†GG____bbbbbbbby_GG †G†___G b WWwwGGG ††GGGbbbbbbbby___GGG ††__GG W Wb WWw.......wWW †WWwwG ††wwybbbbby___GGGG†† †GGG Wb Ww .Wwwbb.....bbwwW. †GGGWw WWwwyybb___GGGG†††GGG Wb W................... ††GG WWwyy___GGG†††GGG__G Ww .Wwb................. † WWGG_GGG†††GGG_____ W....WWb...............b ††GGG†††GGG_____ .Wwb.................... †G††GGG_____ ...WWb................... † _ ††GGGG††G .......................... †GG†G ††G††† ........................... †_G__† †† ..††††G..................... †G†GG .††GGGG...................... ††††GES¤¤SS .†GG__G...................... ††EESS¦¦0S¤¤ ..†GG__GG...................... EEESS¦¦¦0¦¦SS Ww.†G__GG....................... EEES¦¦¦00¦¦0SS Ww.††GG......................... EESS¤¦¦00¦¦0SSEG WWWW Wwb.............................. OO¤¤¦¦00¦¦0SSE†GG WWwwWw WW.........WW W.W.................... OO¤¤¦00¦¦0SSEE†GG WwwwWbw W ..........WWW.................... EESSS0¦¦0SSEE†G_G WwwWbbw Ww ..........W.W..........W......... EESS¤¤¦0SSEE†G_G WwwWbbbw Ww..Wwb.....WW.W.........W.......... OOO¤¤¤SSSEE†G_GG WwWbbbbw WWWwb......W..W.........W.......... OOO¤¤SEEEE†G_G† Wbbbbw .......... WWWWW W.W.W..W..W... WWWW WW...W..W.W .WWW. EEEEEEEE††GGGG† Wwbbw .........WWW .WWWW.. WWWW WW... WWWW WW...W... WWWW WW... WWWW WW...W. EEEE†††GGGG†† W ww wwb ...wb....W...W.W..W...W..W..W...W. †††††GGGG†† WWwb.WWwb....W...W.W..W...W..W..W... WWWW. †GGGG††† Ww.Ww......W...W WW..W .WWW.W .WWW W.W..W .WW..W .WWW.W .WWW W.W.W.. †††††† .........W .WW........................ ¦ ...wb............................. ¦¦ .Wwb............................. ¦¦¤¦ wwb.Ww.............................. ¦¤†¤¦ WWWW..................W... WWWW W.W........ ¦¤††¤¦ ......................WW WW......... ¦¤††¤¦ WWwww ..................W...W......... ¤†¤¦ WWwWWWOww †G................ WWWW WW....W .WW......... WwwWWOWWw †G_G..............W.....W........ tt WwwWwwWOOWw †G__G.............W.....W..W..W.. ttpt WwwWwwWOOOw †GG__G.............W .WWW WW..... WWWW........ ttpppt WwwWOwWWWOw †GG___G...............W .WWWW......... tttbbppt WWwWOwWWOWw †GG___G........................... tt¦¦bbpt WWwwOWOWOWw ††GG__G........................... t¦¦¦¦bbt WWwOWOWWOw ††G_G............................ t¦¦¦¦bbt WWWwWOOWOw ††G.Wb.......................... t¦¦¦¦bbt WWWwOWOO .Wwb......................... tt¦¦bbpt WWwWO WWw......................... tt¦¦bbpt WwO W..b...................... ttt¦bppt W ..Wb.b................... tttppppt .W..Wb.................. tttbbppt bwW ..Ww..b.............b. tttbbppt † †G .....Wb...........bW. tttppppt †G † ††G_ WWW...WW...........WW. tttbbppt †G †G_ †G†_ †G wwb WW WW tt¦¦bbpt ††GG__ †G†_†G_ wb bw t¦¦¦¦bbt †††G†G_†G†_G__ t¦¦¦¦bbt †G††G_†G†_¤_ t¦¦¦¦bbt †G_†G_G¤†¤¤_ b b tt¦¦bbpt †G___¤†G¤¤†_¤_ † b b tt¦¦bbpt †GG¤_††¤¤†_¤_†GG††† b b ttt¦bppt †GGGG†G¤G†¤_G_†GG b OtttpppptO †G †G¤¤_†GG†___GG_ OO¤¤¤¤¤¤ OOtttbbpptO¤ †G____¤_††G†_G_G____ OO¤¤¤¤¤¤ O¤OOttbbptO¤¦¤ ††G¤¤__¤_†G†_GG¤¤¤__ WWwwwwww O¤¤OOttttO¤¦¦¤ ___¤¤¤¤¤¤_†G†_GGGG__ WWwwwwww OO¤¤¤OOO¤¤¦¦¤¤ †GGG_______¤_†††††† OO¤¤¤¤¤¤ OOOOOOOOO¤¤O †††GGGGGGGGG††G†††† OO¤¤¤¤¤¤ gOOOOOOOOOOg †††GG_GGG_††† OO¤¤¤¤¤¤ __ggtppppppt †GGG†††G†† WWWW WOOO¤¤¤¤¤ ____OO¤¤¦¦¦¦¦¤___ †G†† ††† WwwwwWW WWWOO¤¤¤¤¤ ______OO¤¤¦¦¦¦¦¤G___ †† † WwwWWWbw WwwwOOO¤¤¤¤ ___GGGGO¤¤¤¤¤¤¤GGG___ WwWbbbw WwbwWOOO¤¤¤ __GGGGGOOOOOOGGGGG__ WWbbbbw WWwbwWWOOOO ___GGGGGGGGGGGGGGG__ Wbbbbw WwwbwWWWWW ___________________ W wwww WWwwwwwww _________________ WWWWWWW
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 2 Autumn Sampler
S EES
††† †GG GG_ G†_ †GG †††
WwW. ... ... ..b ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... W .WWW. .W. .W. . WWWW. W.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... W.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .b. bW. WW. WWbw
bbbb¤¤¤ ¤¤¤ www www ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ OOO WWW www WWW
†††G ††GG_G †G†G_G †GG__G ††GG OO¤¤¦¦¦¦¦¦¦ ††GG_G †GGG_G OOOO¤¤¤¤¤¤¤ †††G †††__G WWWWWWwwwww SSS †††G ††G__G WWWwwwwyyyw †††G_G†††G_G OO¤¤¤¦¦¦¦¦O ††G__G †††G OO¤¤¤¦¦¦¦¦O ††G__G WWwwybbbbyw †††GGG WWwyybbbbyw †††† WWwybbbbyyw G OO¤¤¦¦¦¦¦¤¤ _G OO¤¤¦¦¦¦¦¤¤ _G ††GG WWwybbywwww _G ††GG_G WWwybywWOO¤ _G ††G†_G WWwybywWO¤¤¦ G ††G__G OOwwybwWO¤¤¦¦ †††G_G WO¤¤ybywWO¤¦¦¦ ††† † †††G WWWW¤¤¦bywWO¤¦¦¤ †GGG†† OO¤WWw¦¦¦ywWO¤¤¦¤ †GGGG†_G O¤¤¤¤Ww¦¦¦wWOO¤¤ †GGG†__G b O¤¤¦¦¤Www¦¦¤wWOO¤ †GG†___G bW W O¤¦¦¦¦¦Wwy¤¤¤WO †G†____G wW bW O¤¤¦¦¦¦Wwyw¤¤ ††____G ..W bW OO¤¤¦¦¦Wwww ††__GG bwW. wW OO¤¤¤¤Ww †GGG WW....W OOOOO t EES ...bwW. tttptttt ES0 ..bWW... ttgggggppgt ES0 ......... tttppgggggt ES0 .......... tgggtgppttgt E0 pt t ....G††††.. g gtttptggES0 pt p p .....GGGG††. ggggtgtgE0ttp p t p .....G__GG†. WgWWgtggES0WW ttppttptp .....GG__GG†.. WWWWWWggWESSS0Www ......GG__G†.wW WWWwwwwWWWWEEESWwww ........GG††.wW WWwwyyWWwwWWWWWwybww .............bwW WWwwybbWwyywwwWwWyybww ..............WW WWwybbWwyybywwWwwWybww ................ W WWwybbbWwyybbywWwywWybww ................ wW WWwybbWwyybbbywWwywWybww ............bwW..wW WWwybbWwyybbyywWwywWybww .............bwWWW WWwyybWwyybbywWwybbwWbww WW W.W. WWWWW W.WW .WWW. WWWWW W.W....... WWwwybWwyybbywWwybbwWbww .WW WW.. WWWW.WW WW..W....... WWwwybWwyybyywWwybbwWbww WW WW..W.W..W...bw... bww WWWwywWwyybywWwwybbwWbww W.W..W..W...bwWW.bwWW WWwwwWwyybywWwybbwWybww W.W..W........wW.wW WWWwwWwyyyywWwybbwWybw ................. WWWWWwwyywWwyybwWybww ............bw... WWWWwwwwWwwyywWyww ............bwW. WWWWWWWwwwwWwww .............wW.bww WWWWWWWWWWw ..............WWWW ............... .............. ES .............G† ES ............G_G† ††††††††E W..........G__G† †††GGG††GGG†G ...........G__GG† ††GGG_G†G_GGG††GG ..........G___GG† †GG___G†G___GG†G†GGG ..........G___GG† ††G____G†G____GG†GG†G_G ..........G__GG†† ††G____G†G_____GG†_GG†G_GG ...........G_G†† †G_____G†G____GGG†_GG†G___G .........bW.G†† †GGG___G†G_____GGG†__GG†G__G ........bwW. ††††G__GGG_____GGG†__GG†G___G ........wWW †† †GG†G______GGG†__GG†G___G .....b..W † †G†G______GG†___GGG†G___G ..b.bW.. ††GGGGG_GGG†____GG†G___G .bW..W. †G GGGG†____GG†G___GG .wW...Wwb W † †G†_GGGGGG†G____G .... WWWW E††G †G†GG___G . WWW WwwWbw EEE† ††GGG††G bww WwwWbbw ESE † † b WwWbbbw ESS b b WwWbbbw ES b b WwWbbw ES0 00SEEE b b Wbww ES0 0SEEEE0SSEEt b b Ww ES0 g00SSEEtgtttt b b E0 gtttttttgttpG b ES0 †ttttppG†GG_G ¤¤¤¤¤¤¤¤O¤¤¦¤ ES0 †GGGG__G†GG_t ¤¤¤¤¦¦¤¤OOO¤¦¤ †E0 gGGGG__tgttpt wwwwbbwwO O¤¦ †G †G gttttp¦¤gtt¦¤ wwwwbbww O¦ †G †GG gttttp¦¤gtt¦¤ ¤¤¤¤¦¦¤¤ O¦ †GG †G_ g¤¤ttpptO¤tpt ¤¤¤¤¦¦¤¤O ¤¤¤ †GGGG__ g¤¤ttpptO¤tpt ¤¤¤¤¦¦¤¤OO¤¤¤¤ ††G__G gttttpptgttpt ¤¤¤¦¦¦¤¤OOOO¤ ††††† †††† gO¤ttt¤¤pptgtt¦¤ ¤¤¦¦¦¦¤wbw †GGG†G gt¤¤ttt¤¤pptggt¦¤ ¤¦¦¦¤¤Owbw †GGG†_G gttttttttppptO¤ttt ¤¤¤¤OOWwbw †GG†__G g¤¤tt¤¤tpp¦¦tO¤gtg OOOOWWwbbw †G†___G gO¤tt¤¤ttt¦¦tgggg0 WWWWwwbbw †G†__G EgggggggttttSEEES wwwwwwww †GGG EEESSS00EES WWWWWW †
70 80 90 100 110 120
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 3 Autumn Sampler
Pattern Name:Autumn Sampler
Company: The World of Cross Stitching
Fabric: Aida 14, White
124w X 97h Stitches
Size(s): 14 Count, 22.50w X 17.60h cm
16 Count, 19.68w X 15.40h cm
18 Count, 17.50w X 13.69h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
t 2 DMC 164 Forest Green-LT
p 2 DMC 369 Pistachio Green-VY LT
E 2 DMC 435 Brown-VY LT S 2 DMC 437 Tan-LT
† 2 DMC 720 Orange Spice-DK
G 2 DMC 721 Orange Spice-MD
_ 2 DMC 722 Orange Spice-LT
¦ 2 DMC 727 Topaz-VY LT
0 2 DMC 739 Tan-UL VY LT
W 2 DMC 976 Golden Brown-MD
w 2 DMC 977 Golden Brown-LT
g 2 DMC 989 Forest Green O 2 DMC 3820 Straw-DK
¤ 2 DMC 3822 Straw-LT
. 2 DMC 3823 Yellow-UL Pale
y 2 DMC 3854 Autumn Gold-MD
b 2 DMC 3855 Autumn Gold-LT
Floss Used for Quarter Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
W 2 DMC 976 Golden Brown-MD
. 2 DMC 3823 Yellow-UL Pale
Floss Used for French Knots:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 972 Canary-DK
1 DMC 977 Golden Brown-LT
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 838 Beige Brown-VY DK
1 DMC 975 Golden Brown-DK
1 DMC 976 Golden Brown-MD
Beads Used:
Symbol Type Number Color
MH AGS Bead 03038 Antique Ginger
MH AGS Bead 03048 Cinnamon Red
Notes: В оригинальной схеме предлагалось использовать блёстки красного и бронзового цветов (на фото
отшива ).
В местах их расположения я проставила бусинки Mill Hill двух цветов .
Please, note:
Red and bronze sequins were recommended in the orig inal pattern. I replaced them by Mill Hill
beads as the software I am using does not have a "s equin palette" option.
Finished size, inches (for Aida 14 count fabric): 8 .86(W) x 6.93(H)

Page 4 Autumn Sampler
Usage Summary
Strands Per Skein:6
Skein Length: 100.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 164 258 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.136
DMC 369 101 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.445
DMC 435 110 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.484
DMC 437 80 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.352
DMC 720 509 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.241
DMC 721 655 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.883
DMC 722 483 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.126
DMC 727 184 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.810
DMC 739 41 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.180
DMC 838 0 0 0 0 129.3 0.0 0.0 0 0 0.712
DMC 972 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 111 0 0.122
DMC 975 0 0 0 0 71.6 0.0 0.0 0 0 0.394
DMC 976 615 0 135 0 51.9 0.0 0.0 0 0 3.141
DMC 977 501 0 0 0 0.0 0.0 0.0 93 0 2.308
DMC 989 124 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.546
DMC 3820 183 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.806
DMC 3822 285 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.255
DMC 3823 1656 0 45 0 0.0 0.0 0.0 0 0 7.339
DMC 3854 218 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.960
DMC 3855 414 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.822
MH AGS Bead 03038 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 27 0.000
MH AGS Bead 03048 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 16 0.000

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.