Старинный веночек (DMC)

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 26.04.2020
Added: 01.05.2020
Size: 0.45 Мб

Page 1 (2)
(4) (5)
JJJ JJJ J JJJJJJJJ{J JJJJJJJJ{J NNN JJJJ{JJJJ{{ NNNNN QQ JJJJ{JJJJ{{ NNNNNNNNNNQQQJJJJJ{JJJ{{ NNNNNNNNNNNQQQJJJJJ{{JJJ{ ----NNQQNNNNNQQQJJJJJJG{JJG Q--- NNNNQQNNNNQQQJ3JJJ{G{{G QQ--Q NNNNNQQNNNQQQJ33JJ{GG{ QQ-Q NNNNNNPQNNQQQJJJ3333JG QQ- NNNQQQQPPNttt{G{JJJJJJ QQ- NNNNQQQPttttttGGG{{{{ QQQ NNNNNQQtttJJJtt{GGG+ HHHHHH QQQQNNNtttttJJJJ{{{G HHHHHHHH QQQQQQNtttt33JJJJJJJ HHHHHHHZZ QQNNNNQQQ33333GGGGG+ HHHHZZZZZZ NNNNQQtttttGGGGG+++ µµHHHZZZZZZZ µµµZZZNNQQtttttJttGG++GG µHHµHHZ››ZZZZ HHHµµµZZZQQtttJJJJGG3JGG| HHHµµ›››››ZZZ HHHHHBBBB°°°tttJJ3G3JJJ||{ H›HZ›µµZ›››ZZ ZZZHHBBB°°°°°tt3J3GJJJJJ{{{ H›HZ›HUZZHHHZ ZZZZBBBBBB°°°°t3Jt3JJJ{{JJJ H›HZ›HUZZZHH°° HHZZBBB°°°????tttJJJ3{J3JJJ H›HZ››HUZZZH°°' HHHB°°°??°°°°°°tJJ3{3J3JJ{ Q HHZµ›HZZ°°°°''°°BBBBB??°°°°°°°°°J3{J33JJ{3 QQ HHZµHHZZ°°'' BBBB??°°°°BBB°°°°J{3J33JJ33 QQ HHZµµµµ''' BBB?°°BB°°BBB°°°°JJ3J33J333 QQ Q „„„ZZ °BBB?°°BBB°BBB°°°°°°J333J3333 QQQ Q ZZZZ„„Z °° BB?°B°BB°°BBB°B°°°°J333J3 3J QQQQ ZZµZZZ„„„°°° ° BB°BB°BB°°BB°BB°°°°°J3JJ333J ZµZHHHZ„„°°°° BB°BB°BBB°BBBBB+°°°°+JJ-JJ3J{ ZµZ›››ZµH„°°- °BB°BBB°BBBBBBBB+++°°++?'--JJJ{ ''''Zµµ›››µHHµ„--° B°°BBBBBBBBBB++++++++°?''---J{ °-'''''µ››UU›HHµµ- °°BBBBBBZZHHHZ+++++ °?'''---- °°°-''HHHHUUU›HHZµ °BBBBBBZZHHHHHZ °?''''--- °°°-H››››UUUU›HZZµ °ZZZZHHZµ›HHHHZ -----°°?'''''' °°°HH››HUUZZUZZZZµ HZZHHHHµµ››HHHZ'-----°°?'''''' '°HHHHHHµZ›ZµZZZZZ HZHHHHµUUZ››HHZ''-°°°-°°?°°°°° °'HHHHµµ›››ZµZZZZZ HZHHµµUUUZZ››HZ'''°°'--°°?°°°° °°°°'- °°°µµµZZ››ZZµµZZZZ °°°HHµµ›UUUZZHHZZ''--'''---°?°°° °°°°°°'-- °°°°ZZZ››ZZ- µµZZUUUU°--›››UH›µ ZZZ''°'-°°'''---?°' °°''°°°'-- °'°°'HZZZ-- µµ UU°°--H››µHHZµ ' ''°''''°°°----°° °°°''°°°'- °°''°ZZ---- UU°°' H››µH›Zµ ' '°°'°°°'°°°°-- ° °°°''°°'- °°°°°'--µµµµ µZZU'' H›µZHZµµ ' °°°'°°''°°°°- ° °°°°''°°'- °°°°'ZZZZZµµµZZ›U' HµµZHµµ ' µµµµ°'°°°'°°°°- ° °°°°-''°'- °°°HHHHZZZZZZ›UU ++µZ µµ µµµµZZ '°°----- °°°°-'''- --ZµHHHHH››››Uµ ++° ° µµZZZZµ ''--- °°°°--'-- - Zµµ›››››››UUµZ ++° ° °° µZZZZZµ °°°°---- ' ZZµµµ››››UUµµZ++°°-- °°°°µZZZZZZµH °°°°--- ' °°ZZZZZZZZZZµµZ+°°°°- °°°››››››ZµZH - ' °°''ZZZZH››ZµµµZ+°°°°- -°°°°››HHZZZH °°°° '' °''ZZZHH››ZHµZZZ+°›°H- --›››HH›HHH °°°°'°°°° '' - °°'°ZZHH››ZZH-ZZ+++›HH ° Z››››››› °°°'°°°'°°'--°°'-- °'°°ZZ'''ZZHH- +++››HH ° ZZZZZµµ °°°°°'''-----°°'--- °°°°''°°''HHH- +ZZ›HHH °° Z›››ZZµ °°°'''°°°°°'-°°'---- °°°''''°°'' - ZZZ›HHHH °''Z›››ZZZ °°'°°'°°''''-°°°°--- °°'°'''°°° -ZZZHHHHHH°µ °°°'ZZ›››ZZ °°°'°°'-'''°°°°'-'- °'°°'°'°°° ZZZµHHHHHH°µ °°°°'ZZZZZZ °°°°''---°°'''-'-- xx°°'°°°° ZZZµµµµHHH°µµ °°°°'-ZZZ- ''---- °'°°'-'- xxx'°°°°° ZZZµµµµµµZ°µµ °ZH°µ------ °°°°°-'-- xx'°°°° PZZZZµµµµZµµµ ZHHµµ-'--- PPP °°°°-''- x°°°° QPZZZQ+ZZZZµµ ZHHHµ-'--- PQ °°°-''-- NN x°°° QP NNQ+ZZZ-- ZZHH›µµ''-- PQ °---- NNNNQ°°QQQP NNQ ++°°°- ZZHHH›µµ''-- PQQ --- NNNNQ QQP NNNQ ++°°…- ZHHHH›µZ'''- PQQ NNNNQ QQQPQPNNNNQ ++H°… 'ZHHHH›µµZ''' PPQQ NNNNQ QNNQQP NNNQQ +HH…µ 'HHHHH›µZ-''' PPPQ NNNNQQ QNNNQQP NNQQ µZH›› 'HHHH›----'' PPPPPPPPNNNNQQ NNQQQP NNQP µZZ››µ°°-HH›----''' PPPPPPPPP| QQNNQPQP QNQPµµZZ››µ°°'- ----'' ||| || QNQQPPPPP QNQPµZZZ›µµ°''- --- |||vG| G |||| QNNQQPPPPP QNQPZZZ››µQ 'Hµ |||GGvKKKGGG |||||NNQQPPPP P QNNP ZZ›µµQ HZµ ||GGvvKKKvvGGG ||||NQQQPPPP QNNP ''QQ HZZµ ' |G vvKKKKKvvGGGKK|||QQPPPP QNNP ''QQQ ZHZµ ' KKKKKKKGGGvGGKK||PPvPPvv_ QNNQP ''QQ ZZZZ ' vvvGGKKvvvvvvGGKK|PvvPvvv_ QQNQP '''QQ ZZZ ' vv|||||KvvvvvvvvGKKvvv_v__ QNQPP '''Q '' ||||GG_vvKvKvKKGKvv_______ QNN QPPP ''QQ ''' __ |||GGvvG_KKKKKKKKKv__QK____ QNN QPNN ''''''' |||vvvvGGGvvv___GGGQQKKKvQQQK__vv|||NN QQPPPQ '''' |||vv___vvv__vvGGQNNNQKG______v|||QNN QNNNNQQ ||||KKKKKKKKKvvvvGQvvvNNQGGGGGGv|_||QQQ QQNQQQP ||||KKKKKKKKvvGGGvvvKGNQGKKKKv|____KKQ QNNQNNPP K ||||KKKKKvvvG___KGvvvKvGGNG_KKv|____KKKK QNPQNNPPPP KK ||KKvvvvG_GGK_vvvvKvGGNGG_KK___KKKK QQ PPPPPPPPP KK |KKKvvGG_GGGK_KvvKvvGGNGG__KKKKKKKKKQQ PPQQPPPPP KKKKK |K||||vv__GvvGKKKvKvKvGGGGK__KKKKKKKKKQ PPQNQQPPPP KKKKK ||Kvvv__GvvvGKKKKKvvGGGGKG__KKKKKK--Q PQQNQQPPP KKKK ||KKvv__KGGvvKKKKKKvvvGKGKGG__ KKK--- PPQQNQPQPPNKKKKK |KK Kv_|KGGKKK|KKKKKKvGKKKGGG__ ----'' PPPQNQNNNNKKKK K __|KKGKKK|||KKKGv_KK_KGG__ '--''--- PPNPPPKKKKK _||KKK|||||||KvG__KKGKGGG_ -''-''---- PNPPPNKK ||KKK--||||KvvG_KKKG|GG ---'-'''--PPPNKKPN_KKKK
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 2 (3)
(5) (6)
J J{J J{J J{{ J{{ J{{ JJ{ JJG {{G GG{ 3JG JJJ {{{ GG+ {{G JJJ GG+ +++ +GG GG| ||{ {{{ JJJ JJJ JJ{ J{3 J33 333 3333J 33J 3J{ JJ{ -J{ --- --- ''' ''' °°° °°° °°° ?°' -°° - ° - ° - °
N NNNNNNN NNN '' N NNNNNNNNNN NNNNN ' ''''' NN PNNNNNNNNNNNN ''' '''--- NNN PPPP?NNNNNUNNN ''''''------ NNNNN PPPPP?NNNNUNNN NN '''''---- „„„ QQQ ?NNNNN QQPPPP?NNUUNNNNNNN'''-'-- „„„„„„ QQQQ JJ{{{{ NN?NNNNN YY QQQQPPP?NUUNNNNNNNN'--'- „„„„„„„ 'QQQ JJ{GJ??? NNN?NNNNN YY QQQQPPP?UUUNNNNNNNN--- „„„„„„„„ 'QQQ J{GJ? ? NNN?NNNUNNNN Y QQQQQPPP?UUNNNNUNNN--- µ„„„„„„„„ 'QQQ {GJ?? NNN?NNUUNNNNN Y YYY PPPPPQQPPP?UNNNNUNNN-- „„„µµµ„„„„„„µµ'QQQQ {3J? QUUNNU?NUNNNNNN Y" QPPPPPQQQPP??UNNNUNNNN- „„Z|||µµµµ„„„„µµQQQQ {3JJ -UUUNUP?UNNNUNNN " QPPQQPQQQQPP?UNNNUNNNN „Z„„„||||µµµ„„„µµQQQ 33JJ{ --UUUUP?UUNNUNNNN QPPPQQPPQQQP?UNNUUNNNN „|| ZµZµ„„|||||µµµ„|µQQ 3JJ{{J --QUUUUP?UNNUUNNNU QPQQQQQPQQP?UUNUUNNNN „||||Zµµµ„„µµµµµµµµ„|µQ 3JJ{{3J ---QQUUPP?UNUUNNNU PQQQQQQQQP??UNUUNNNN „ZZ||µµµµµµ||||||µµµµµ 3JJ{333JJJJ--QQUUP?PUUUUNUUU QQQQQQQQQQP?UUUUUNNN||„µZ|||µµµ||||||||||µµµµ JJ{{3333JJJJJ--QQPP?PUUUUUUUU ??QQQQQQQQQP??UQUUN||||„µZZ|||µ|||||||||||||µµ GJ{{J33JJJJJJjjjjjjjjjjjjjjvvvGGGG???ffffQQPP?UQUU|||||„„µZZ||µ|||Z||Z|Z|||||µµ GG+{JJJ333JJJjjjjjjjjjjjjjjjjjjvvGGG??ffffffP??QQU|||||„„µµZZ|µ||||Z||ZµZ||Z||µ {{G++J3JJJJJJJ{fjfjfff??j?jjjvvvvvGGG????fffff?QQUU|||||„„µµZZ||||||Z||µµZ|Z||| {{{GG3J3333JJ{{{f?fpj??jjvvvvGGGGGGGGGfffffffUU?QQU„||||„„„µµZZ||||||Z||µZ|ZZ||Z +++++JJJJJJJ{{{{{?pjjjjpp??????GGGGGfffffffffffU?QUU„|||„„„„µµZ||||||ZZ|µZ|Z„Z|Z GG+++3J33333JJ{{{{?p?..fppppGGGG fffffffffffffU??U„„|||„„„µµµ|||||µµZZ|ZZµ„Z|Zµ {{GGUU33333JJ{{{.....pppffffQQ f PPPPffffffUP??„„µ||„„„µµZ|ZZ||µµµBµµµ„Z|Zµ ++UU++333JJJJJ{.ffppppf..QQQQQP ??????PPPPPffUPPPP„µµZZ„„„µZZZZZZZµµµBBµ„ZZµµ +|{{GGG333JJJ...jjjj....?PQQQQP????? PPPPPPUPPP„„µµµZ„„„ZZZZµZZZµµ„BB„„Zµµ |{GGG++333JJ??jjj?j...PP-?PQQQPP ffffff PPfPPPP„„„µµZ„„„|ZZZµµZZµ„„B„„µµµ {GG{++G33JJ?jjjj....PPPPP-?PPPPPPPP ????fffffff ffPPPP„„µµµ„„||ZZZµµZµµ„BQ„„„µ G{{+GG{{3J?jffff???PPPPPPP-??PPPPGGGGGGG????ffffQQQQffff „µµµµ„„|||ZZµµµµ„„Q„„„µ JJGG{J33ffffff??QQPPPPPPP----?vvvvvGGGGGG--???-- QQQQfff„„µµµ„ZZµµZZµµµµ„QQ„„„ JG{{J33JffffffQQQQQQ--------?vvGvGGvGGG------- --------QQQQ„µµµ„„ZZµµ„µµµµ„QQ„„„ G{3{3JtfffffQQQQQQQ--------jjjvGGvvGGG--- ----------fffff„µµµµZµµµµ„„µµ„„Q'„„ 3J{33Jtff ????----------jjjGGjvvGG--- ---PPPP------- „„„„µµZµµµµ„„µµ„Q'„„ J{{3Jtt ???? pp------jjjjjjjvv?G--- PP--PPPPPP----- QQQQ„„„„„„Zµµµ„„„„„Q''„ 3{33tt ?? ? p jfjjfjjv??G--- PPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQ„„„„„„„ZZµµ„„„„„''„ t333tt?? ? p- jjfjjfjj????---- PPPPPPP-PPPPPPPPPPPQffffµµµ„„„„„Z„„„„„„''- t3{tt ? p--- jjfpjfjfpp? ------PPPPPP---PPPP-PPPP--fQQQQQQµµµ„„„„„„„„„„'-' {333t ?? p'---- jjfp?fjfpppf -------PPP----PPP--PPP------QQQQQQ µµµ„„„ -' {33t ?? '''----jjfp?fpfpppf --------------PP---PPP--------QQQQQ -- G33t ? ''---jjjfp?fpfpfpf ----Q--PP----PPPPPPP---------- QQQ µµµµ - G{33t ? '''--jppfp?fpfppppf ---QQQ--PPPPPP------PPPPP------ Q µµµµZZZZBBBB GG{{{{?? ''-jjjpfppfpfpffp. ---QQQP-------QQQQQQ--QPPP----- µµµZZZZµBBxxx -GG???? '''jjjpfppfpfpppp.f --QQQPP---QQ--QQQQQQQQ-QQQQ----- µµµµZZ|ZµBBxx ''- 'jjjppfpjfppfpff.f --QQQQPP--QQQ--QQQQQQQQ-QQQQ---- µµµZµZ||µBBµZ '--- ppjjjjpp.fpjfpj.pppp. -- QQQP---QQQ--QQQQQQQQQQQQQ--- µµµµZZZ|µµBµZµQQ '''- pppp..fpjfpj.fffp.f QQQQP--QQQQ---QQQQQQQQ-- -µµZµZ|Z||µBµ|ZµQQQ ''--- p..???jf.pj.ppp.. -QQ-QP--QQQQQQQQQQQQQ--- µµZZµZ|Z||µB|µµµQQ- °''-- pfff?jf.pj..ppp. -----QQQQQ QQQQQQQ------ µµZZZZ|||ZµZµµµQ--Q °'''- ''pppjf.pj.fppp. ------QQQQ QQQQ------- µµZ|ZZ|||ZµZZµµµ-QQ °°''- ''--jf.pj..fpp. ----- ---- - µµµZ|Z|||ZµZZµµµQQQ '' ''--jf.pj.f?f.. ---- --- µZZZ|||ZZµ|ZµµµµQQQ ° ''- ''---jfpjjf???.. -- -- µZZ|||ZZµµ|ZZµµµQQQ °° °'- '-----fpjff?ff... - - µZ||||µµµ|ZZµµµµQQ °° °'- '----- pjf ??? f. µZ|||µµZµ|ZZµµµµQQ °°° °-- ''---- j. ... µZ||µµZµ|ZZµµµµ QQ °°° °-- '----- . ZZ|µZZµµZZµµµµ QQ °°°° --- ''---- . ZZµZZµµZZµµµµ Q °°°° -- '----- ZµµZµµZZµµµ Q °°°° - ----- µµµµZZµµµ °°°° ZZZµ °°°' °°'B °°'B °°BB °--- --- --- ---------- ----
90 100 110 120 130 140 150 160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 3
(6)
QQQ
µµ||Z|Z|Zµ |Zµ Zµµ Zµµ µµµ „„µ „„µ „„„ „„„ '„„ '„„ ''„ ''„ ''- '-'-'--- BBB xxx x
QQQQQ QQ- --Q QQQQ °°°°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°' °'B °'B °BB --- ---
--- ----
BBBBBBB 'BBBBB---BB 'BBBBB------B BB'BBBBB------BB BB'BBBBB--------BB BBB'BBBBB-Q-------BB BBB'BBBB---Q-------BB BBB'BBBBB---QQ-------B BBB'BBBBB----QQQQ-----B BBB'BBBBB-----QQQ------B BBB'BBBBB-----QQQQQ------'''' BBB'BBBBB ----QQQQQQ-----'-''' BBB'BBBBBB --QQQQQQQQQ--' BBB'BBBBBBB -QQQQQQQQQ- „BB''BBBBBB ''QQQQQQQ--- „BBB'BBBBBBB ''''''-' --- „BBB'BBBBBB° ''''-''' ---- „BBB'BBBBBBB° '''''-'''' --- „BBB'BBBBBBB°B '''''-'''' --- „BBBB'BBBBBB°BB ''''-'''' ----- „ BBB'BBB°B°°BBB '''-'''' - „ BBBB'BB°°°°BBBB''-'''LG --- „ BBBB''BB-°-°BBB°'-''L_G ---- B'BB'BBB--°BBB°'-'L__GG- ---- -- BB'B-'BBB-°BBB°--'L__GG------- __KK -- BB'B-'BB--°BB°--L_K_GGG------ GGGGKKK -- BB'B-'BB-°B°---L_K_GGG------GGGG____ ' ---BB'B-'BB-°----L_K__GG-----GGG__GGGG ' --BB''--'B-----LKK__GG_---GG__GGLGG BBBBBBB--B'''--'----_KKK__G_--G__GGLLLG P'''''' xxxxxxxBBBBxxxx-----_KKK____-G__GGLLLG Pxx'' '' ---' xxxxxxxxx-----_KKK_K_-__KGLLLG'' P-x'' ' --''' -xxxxxx----_KKKKK_-KKGLLGG''' P-x'' -'''' ---xGGG---_KLLL_KKKGGGG_-'' PP-x'' --'''''GGGG___G-LL_L___LKK____--'' P-x'' - Q------°°GG____KKK__L_K_KK__L__-----'' PP-x'' - - °°°°G___KKKKKKKL_KKKKKK_G---''''' P-x''' -- °°°°°°GG______KKKL_°°KKKK_G--______ PP-x'' -- °°°°°°°°°GGG____KL_KKK°K°KKLK________PP-x'' -- °°°°°°°°°°°°GGGG_KL__KKK°KK_LKK______GGG-x'' x-- °°°°°°°°°°°''-GGG_KL_KK°K°GLKKKK___GGGGGGx'' L x- °°°°°°°°°''-------_LL_KKK_LLKKGGG__LLLLKKK'' LL x- °°°°°°°''--BBBB-__KLLLK_LGGK_GGGGLLLLKKKKKKK LL x- °°°°°''BBBBBBBB__KKKK-GLLKK_KKLLLLLKK---x'' LLK x °°°°'BBBBBBBBBG__KKGG---KK__K__LLLK PP-x'' LKK xx °°°'BBB----BBG__KGGBBB-G_K_GK__-- PP-x'' LKK -x °°'BBB------G__K_LGBBBGG_K_G----- PP-''' LKK-xx °'BBB------G___GLLGBBBG_K_GG--''-- LLL-''' LKK-x KKK KK 'BBB-------G__GGLGGBBG__K_GG--''-- LLLLLG'' GKKxx LKKKKK_ BBB---- G___GLLGBBBG_K_GLG°--'-- _GLLLG'' GKKKx LKKKK__ BBB-- G__GLGG--BBG_K_GLG°°---°° __GLLGG' GKKK LLKKKKKKK_ BB-- G_GGGG --G___GLLG'°°°-°° P__GLLG' -GKK LLLLL_KK__ -- GGGG -G__GLLG°°'°°-°° P___GLG' -GKK _LL___LK__ '' -G__GLLG°°'°°-°° PP___GG_--GK _L______LKK_ '-'… G__GLGBB°°'°-°-----'__G_- GK _L_____K__K_ '-…… G_GGGBBB°°'°°------'KK___ GK ________KK__ -- --……'GGG--BBBB°'°----'--'''KKK_ KK__KK___KK - ---'-'…''' --BBBB--°----'--'''''KK_KKKKKK__K - -- --''''…''' ---BB--------''''___' KK_KKKK_KK x- ----- --'''……'''° --BB--------'''''_______KKKKK xxx- ---- ---'''…'''°° --''-------'''''''LLLLLGG_ GGG_ xxxx--- --- ----''…''°°° --'''------'''''''LLKKKLLK__ GG__KK--- -----'''°°°°°'--'''------''''''''K__KKKLK__xxGGG_KKKK --''--''°°°°°'---'''----'''''''''GG_KKKLLK__x_GGG_KKKK -''''-'°°°'''---'''----'''''''''GG_K LLK_--_GGG_KKK °°°'''°°''''-°°°'''---''''''''GG_K xxxLK_-______KKK ………… …… °°''°''''-°°°°'''---''''''''GG_ xxx-LKK_ _____KKK ……………………°° °°°'°'''--°°°°°°----'''''''GG_ xxx--LKK_ _____KK ………-………°°°°°°°'-°''--°…°°°°-''''''''''GG_ xxx--LKK_ ____KK ………-……°°°°°''''-°'°°……°°°°'''''''''''-- xxx-- KK_ ___K …………………--°°°°°°''--°'°°°'…°°''''''''''''--- xxx-- KK_ _K ……… --°°°°°°'---'°°°'…°°-'°°'''''''---- xxx-- KK_ K … --°°°°°'---'°°…'°°-'°°°''''''---- xxx-- K_-- °°°°'''---°°'°……°°°°---------- xxxx- _---- PPPPP°°°°°'''-°°°°'……°°°°°--------°'''°° '------ PPgggP°°°°°°''°°°°°°'………°°°---°°--°'''°°°°°''''---- PgggggP°°°°°°'°°°°°'''……°°°--°°'-°'''°°°'°'''''--- VVVFFggP PPPPP °°°°……''…°°°-°°''°'''°°°°°°''''---- VVVVFgPP P""""PP °°°°'……°--°'''°'''''''''''---'''----° VVVVFFgP """""PP °°°°-…°-°'''---''''''''---''''''''''° VVVFFF "PPPPPP °°-°-°°'--'''''''-''''''---'''°°°° VVFFF PVVFFP °°°---°°°°---''''''------'''°°°°°°°°° FFFF VVVVFF°°° …°°°°--°°°°°°---''°°''--'''°°°°°°°°°°°°° VVVVFF°°°°……°'''F°°°°°°°°--''°°°''---'''''''''°°°°°° °VVVFF°°°……'°'°°FF°°°°°°°°---'°°°''----'''''°°°°°°°°° °°°FFF°°………''°-°°FF--°°°°°°°--''°°°'-----'°°°°°°°°°°°° °°°°F…………''-°-…'°FF---°°°°°°--''°°°'-------°°°°°°°°°° °°……………-----°-…'°°F----X°X°°°-'°°°°---''-°°--°°°°°°° ……-------°-……'°°°----XXX-°°°'°°°°--''''-°°---°°° ……… °………-------……''°°-----X---°°°°°°--''''''°°-------- ……………… °°°°°°°°---………''°°-----X----°°°° ----''''°°---°°---- °°°°…………°°°°°°°°°-………°°''°-----XY------- ---''°''°°°--°°°°-- °°°°………'''°°°°°°-…………°°°'°°----°Y--------'--''°°'°° °-°°°°°°
170 180 190 200 210 220 230 240
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 4 (5)
K __|KKGKKK|||KKKGv_KK_KGG__ '--''--- PPNPPPKKKKK _||KKK|||||||KvG__KKGKGGG_ -''-''---- PNPPPNKK ||KKK--||||KvvG_KKKG|GG ---'-'''--PPPNKKPN_KKKK QQ|||KK-|||KKKKG_KKKGv|GGG -…''…-''--||vNKKKvNKKKKK QQBBQ||K-| KKKKKKKKKKKGv||GG -……''…-''-||Nv_KKKvN_K QQBBQQQ|K-- KKKKK__K_KG||| G -……''…-'||||v|K_KKKv__K QBBQQQ--- - KKKPP ____KK||| '-………'…-||||_||K_KKKv_____ QBBQQ--- K NQP _ _KKK|| '--………-…---|||-v| K______ QQQ---- NQP _KK Q| ''--……-…--|||--v||K___ _ QQ--- NQQ K QQ ''……---…------vK||-3_ NQQ QQ ''…………-……---…-vK||-33JJ ---------- QQ ''-………………---…-v-|-333JJJ '''''''''''--''--- ''--……………-……------333JJJJ '''''''''''''''''''--- ''------…--------3333JJJJ ------- '''°°'''°°°---'{{''''--- '--JJJJJJJ----JJ333J{JJJ----''''---- ''''°°'''°°°°--3JJ{'J{----…--JJ3J3JJJJ-JJ333JJ{{J3333'''°''''--- '''°°°°'''-°°°-33Jt{3J{{---…--JJ3333JJJJJJ333J{{333J33'°°''°°'---- '''°°°°°°''-°°-t3JJ3{3J{{----…-JJJJ333JJJtJ33tt{3333JJJJ''''''----- --------'''''-°-t3J3tt3J{{{---……JJJJJ333333t33tt33JJJJtJJ''''°°°''--- -------'''------JJJ3tt33JJ{{x----JJJJ3333JJJJJJJJJJ333tJJJt'''''°°'--- ---''°°°°°°--JJJ3t33JJJ{{x-----JJJJJJJJJJJJJJ3J3333tJJ3{t333''°'--- -'''°°°°°---JJ33t3JtNJ{{x-----JJ33JJJ33333JtJ33J33JJJ3{ttt33'''- - ---'°°°'-°°J333NJJtNN{xx---JJJJ3333J333333tJ3Jv333JJG{tt{t''-- ---''-'°°°°JJJNtttNNNxx--3JJJJJ333J3333{{{{Jvvt333JGGt{tt---- ------'°°°-xxJNNtNNNNxx-33JJJ3J333J33Jv{33{Jvvt33JGGtttt----- -----'°°°-xxxxNtNNNNx-33JJJ33J333Jt3JJv333Gtvt33t33333333-- ----'°°-'-xxNNxxNNxx-JJJJJJJJJ333JttJG{3v3tt33tt3333J333tt --''°'-'-xxNNxxxxx--JJ3333JJJJJJJJ3GJJvv3tt3tttt33tttJ33{t ' --'''-'--xxNxxxx---JJ333JJJJJJJJJ33{{GUvvt333tttttJJ333{t '' -----''----NNNNN---JJ333J333JJJJ{{{UUUUU3JJJ33JJJJ333{{t''' ---'''''''''--NN---JJtJJ333333JG{{UUU-G3Gv3333JJJ33{{tt' ---'''''---'''NNN--JJtJJJ333JGtG{{--GJGvvvvv33JJ3{{tt' UU------''''''''NNNNNJttttJJJJGJJvvJJJJtt33333JJ{{tt ° UUUUUUUQQQQ'''''--------3tttttGtJJvvtG333tt33333{{{ttG{ °° UUUUUQQQQ'''--''''''---33333333333JJtGJ33t3tG33{{{ttGG{{°°°° UUUUQQQQ'''''''--'''---33t3333333333tGGJ3tt3tGG{{ttGGG{{°°°°' UUUQQQQ ''''''''------33t33333333tttGGJJt333t{G{{3ttGG{'°'xx' UUQQQ ''''''''''-----33t33JJJJJJ33tGt33t3333{tG{33tJ{-''-x'- °°''''''-------tttJJ3333333tJJJ33t3333{ttt33tJ--'--''- °°°------°°-----JJttt333333t3JJ333t3333{t3333tJ------x° °°°°---°°°°------JJJJ{{GGttJ3JJ333t3333{t333JJJ---xxxxx °°°--°-°°°--------''{{{{tJJJ33J3333333{t333tJJJ'°°°°°xx °°°-°°°-°°°------ '''JJ{{JJJ333J333333{{t33ttJJ'''°°°°°° °°-°°°---°°°---- ''''JJJ{JJJ333Jt33333{tttttJJJ '''°°°xx °--°°-----°°-- '''''JJJ{JJJ333Jtt333{{ttG{{ '''°° ------------ '''°°'JJJ{{JJ33Jtt-t33{{JGG{{----- yy -------- ''°°°'-JJ{{JJ3Jtt--ttt{JJ{{JJ--'''-- yyy - ''°°''-----{-333-----ttJJJ-----'''''--yyyy YYY ''°-'°°''-N---3-------NJJ---'''--'''--yyZZ YY -'--'°°°'-N-----------NN-- ''''°°°------ZZB ""---'°°°''-N-----xxx---N--- '''°°°°°''---BBB Y"" ---°°°'-'-N----xxxxx-NN---- '''°°°''----BBB Y --°°°'''''-----xxxxxNN----- '''''-----BBB YY -°°°'''°''---xxNNxxxNNN---- °-°------Bpp Y -°°°''°°°'--xNNNNxxNNNNx--- °-°°----?pp -°°''°°°°'-xN333NNNtNNxx--- ? °-°B---f?? -°''°°°°''-J33NNNNNtNxxx--- +?? °-°°BB-Bff -°''°°°'''tJ333NNNtttxxx--??++?? °°-'°BBBBp --''°'''N't333NNNtt{txx---??f+?? °°-°'°BB?? ---''''°N°ttt333ttt{-x---pppff???°°-°°°°Bff ---'-°NN°tt3ttt{{{----?ppppppf??°°°-'°°°B+ -----°N°°'-{{{{{------?jjjjpppf?°°°-°'°°BB ----°N°°'------------ ?jjjjpp?°°°'-°°'°°? ----°°''---------- ?++jjjpp?°°°'°'°°°'? ---'°'---------- ?+jjppp???°°'°°'°°°°? ---''-------- ?jpppp???f°°'°°'''°°° --'-------- ?ppppp??fff°°°°'°°''° --------- ppp???fff°°°°°°'°°°° ------- ?+????ffjp°°°°°°'°°°° ---- ?++fff?j??°°°°°°°'''° -- ffpp??j?ff°f°°°°'°°' - pp??j??fff°°°°°°'°° ??fj?ffff°°°°°°''° ??ffp?ffff°°°°°°'°° ffff??ff ff°f°'°°'° ++++?f fff°°'°°'° +++ fff°°°°°'j f °°°°°°' °°°°°f ° °ff °°f °°°°°°
10 20 30 40 50 60 70 80
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 5 (6)
-------- --- --- - -
''' ''' '
°°°°°° °°' xx' x'- ''- -x° xxx °xx °°° °xx °yy yyy yyy yZZ ZZB BBB BBB BBB Bpp ?pp f?? Bff BBp B?? Bff °B+ °BB °°? °'? °°? °°° ''° °°° °°° ''° °°' '°° ''° '°° °'° °'° °'j °°' °°f °ff °°f °°°°°°
-- H - HHH H›› HH›› ° H››› ° H››› '' °°x „ HH›› ° °°°x „ HHH ' °°°°°xx „„ ' ¸¸H ° °°°°°xx |||| '' ||„ ''¸¸ °°°°°°°'x ||ZZZZ||| ' '''||„''---¸ °°°°'°°'xxxx „„|||ZZ|||| '''' '' |||„'''''' °°°°-°'°°°xx „„„„||||Z|||| '''' '' ||||„ --° '°°'--xxxxx „„„„„|||||Z||| ''' ' |||||„ '°-° -°°'-xxxxx ||||||||| „„„„„„|||||Z||| ' ' ||||||„ °°'' -''-xxxx B |||„„„„„„„„|||| „„„„„ |||||Z|||| ''' ' ||||||„ °'' --°°°°° BB ||„„„„„„„„„„„„„„||| „„„ |||||„|||| '''''' ||||„||„ '' °°xxxxx BB „„„„„„„„„„„||||„„ |||||„|||| ''' '||||„|||„ ' °°°°x BBByy yy G| „„„„„„„„„„|||„ ||||||„|||| ||||„„||„ 'UUU xxxxxx BBB yyy G| „„„„„„„„„„|| |||||„|||„ ||||„„||„„ UUUUUUU xxxx BBBB y yy G| „„„„„„„„„„|| - |||||„||„„ ||||„„||„„ 'UUUUUU' °xxxx B''B y yG| y „„„„„„„„„„|| - |||||„„„„„„ |||„„||„„„ ''U'UUU' xxx BBB'BB yGG „„„„„„„„„„„||-- |||||„„„„„„ |||„„||„„„ ''U''UU Z ???'BBB GG|| G| „„„„„„„„„„„|- |||||„„„„„„ ||„„||„„„| '''--'' yZZ BB++??BBB GG y||y GG| „„„„„„„„„„|| ||||„„„„„„„||„|„„„„| '''''--› yZ B??++?BBB G|| y y G| ||||||||||„„„| |||„„„„„„„„|„„„„„|| ''''''›› ZZ ????jj?+??B G|y GGy yG|y„„„„„„„„„„„||||| |„„„„„„„„„|„„„„|| xx P''''''-› ZBBfff?jjp?+? || yGG| yy„„„„°y„„„„„„„„„„„„„||| „„„„„„„„„„„„„|||xxxxP '''---- BBBf++jj??p?? GG| „yy„°°„yyy„„„„„„„„„„„„„||„„„„„„„„„„||||xxxPP ------ BBppj+pp??jp? ||yyy„„„„y°°„„„„yyyyyyy|||||„„||„„„„„„„||||-xxPPxx -- BB?p?ppp??jp? ??? yyyyyy°°yyyyµµ„„|||„„„„„||„|„„„„„„"||"--xPxxx UUUUHZZZHH f????pp??pj?f+ ?jf |GGyy„„„„y°°°µµµµyy||„„„„„„„„„„||„„„„„"||"---PxxUUU---HZZZZZH pf??+p??pj??f+?jff ||GG„„°„„°'°yyyyyµ|„„„„„„„„„„„„„||„„„„"|"¬--PxUUU----HZZZ¸¸¸Z pfff++ppjj??f+?jf ||GG°°„°'°°°µµµµ|„„„„„„„„„„„„„„||„„„"|"¬-PPUUPP----HHZ¸¸¸¸¸Z ?jj??ppjj??ff?jj °°°°°°°'°°°°µ |„„„„„„„„„„„„„„„„||„„""¬¬UUUPP------HH¸HHH¸¸Z ppjj?p?????ff?jjf °°°°°°°'°°°°µ |„„„„„„„„„„„|||„„„||„""¬¬PPPPPPPPP--HHH›››H¸ZH ????j??????f??jjff' °'°°'°'°°°°°° |„„„„„„„„„„||„„„|„|||„"¬¬¬PPPP°PP----H›››››H¸ZH ??ffj?????f+???+ff'°°'°°''°°°°°° |„„„„„„„„„„|„„„„„„|"""|"¬¬¬---°°P'----H›››››H¸ZH ff++j????f++??++f''°'''''°°°°°° |„„„„„„„„„ |„„µµ„„„|"""|¬¬¬---°°---'---›››››H¸ZZH +++ffj?ff++°°++f'''°''°°°°°°°° |„„„„„„„„ |„„µµµ„„„|""""¬¬¬--°°°----'--››››H¸¸ZZH ffff?ff++?ff°°ff''''-'°°°°°°°° „„„„„„„„ |„µµ|µµ„„|-"¬"¬¬¬-°°°-----'---›››H¸ZZZH ???????????f-°'''---°°°°°°°°° |„„„„„„„ |„„µ||µµ„||-¬¬"¬¬--°°f-UUU- '----HH¸ZZ-H ??????ppp??f-°---°°°°°°°°°°° |„„„„„„„ °°°|„µµ|µµµ„|--¬¬¬¬¬-°°f-UU--- ' --H¸¸ZZ-¸ ?°°°°°jjpp?f-°'''''°°°°°°°°|„„„„„„°°°°'''|„µ||µµµ„|- ¬¬¬¬-°°f-UU---- ' ¸¸Z---¸ °°++fjjp?f'-''''''°°°°°„„„„„„„'''''' |„µµ|µµµµ„| ¬¬¬"--°°fUU---- '' ¸Z ° ++fffjjf-''-QQQ'''°°„„„„„„„ |µµµ|µµµ„| ¬¬¬"yf°fUUUUUU ' '''''''' °° +°°°°jjf-''Q--QQQQ--°°°°° |µµµ|µµµ|„| yyyyyf°ffU---- UUU ''--------- ° °°°°ff°----Q------------°yyyyy yf|µµµµ|µµµ|„ yyffffy°f'''''-- -UU--------' °° jy°°°°°°-'-'-QQ----------Q°°ffyyyyfµµµµ|µµµ|„yyffyyfff°''''''''- --UUU----'''' °°° jy°°°°°y'--°''QQQQQ-------°°Qffyyfµµ||µ|µ||„yyyyfffff''''-°°°''---UUUU--'''-- °°° jyyy°°°y--°-''''QQQ------QQQQQffµ||||||||„ffffffff''°°----°°°'-'-UUUUUUU---' °°ffffjjyy°°y--°-'''''y?QQQ----QQQQffµ|||||||µffffff'''°°°°°°°--°°-''--UUUUUUU--U °fff???jjyyyy--°--°°''yy?QQQQ---QQQQµµ||||||µ ''''''''°°°°°°-°-''----UUUUZUUUU °jjpp?????jjj-°°°-'°°°yyy?QQQQ--QQQµµ|||||µµ '''''''''''°°°°°-'''----UUUUZZU-- °°jjppp??jjjjyy°°°-'°°°yyy?QQQQ-QQµµµµ|||µµ ''''''''°°°°°°°--''''----UUUUUZZU- jpppp???jjjjyyyyy°-'''°°°°°°QQQQQµµµµµµµµQQ ''''°°°°°°°---'''' ---''UZZUZZ-U jpp????jjjjyyy?yyy°-°°°°°°°°°QQQµµµµµµµQQQQQQ ''''''''°°°°--'-''' -'''UZZZUZ-- f????????yyy??? y°-°°°--°°°°°µµµµµµµQQQQQQQQQQ'''''°°°''---''-''--------'UZZZUU- fffffjjjjp?yy?? y--°°°--°°°°---------QQQQQQQQQQQ''''----'''''--------''''U'''-- ffffjjjjpp?fyy? y--°°° --°°°°-----QQ---QQQQQQQQQQ-----''''''------- -''''U''--- °fp?jjjpp?ffyy -°°° -°°°°°------QQQQ°°QQQQQQQQQQQ'''''''------- ' -'U'---- °pp?fppp??f+yy -°°° --°°° -----Q°°QQ-°°QQQ°°°°°°'''''------- ---- --- °p?f?????ff+yy --°° -°°°° ------°QQQ--°°°°°°°°°°'''------- --- ° ff????ff+ yy -°° -°°° ------°°QQQ----°°°°°°°------- fff++ y --° -°°° ------°°°°QQ°°---°°°°°---- +++ - ° °° -----°°°°°°°°°°°°°°-- - ° ----°°°°°°°°°°°--- ° -----------
90 100 110 120 130 140 150 160
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 6
HHHH H›› H›› ››› ››› H›› HHH ¸¸H '¸¸ --¸ ''' --° °-° °'' '''
UUU UUU UU' UU' 'UU -'' --› '›› '-› --- ----- ZHH ZZH ¸¸Z ¸¸Z ¸¸Z ¸ZH ¸ZH ¸ZH ZZH ZZH ZZH Z-H Z-¸ --¸
''--- -'''' '-- --' --U UUU U-- ZU- Z-U Z-- UU- '-- --- --- ---
……………… °°°°°°°°---………''°°-----X----°°°° ----''''°°---°°---- °°°°…………°°°°°°°°°-………°°''°-----XY------- ---''°''°°°--°°°°-- °°°°………'''°°°°°°-…………°°°'°°----°Y--------'--''°°'°° °-°°°°°° ……… °°°°………''''°°--……'……°°°'°°---°°YY--------'''°°°°°° °°°°°° °°…………°°°°°……°°°--'………'……°°°°°°---°°YY--------''NN °°°° °°°………………………----…''………'……°°°°°----°°YY---------NNN °°° NNNN °°°°°°°-----…………''''……'…… °°°------°YY-------NNNN NN N °°°°…………………'………''''…'''…' ---------Y------NNN-- NN ……………………''……'''-'…'-'…' ---------Y-----NNN--- NNN X …………… ……''………''--'''-''' ---- ---Y----NNN---- NNNN XX ………… ''''-……'''--'''--'- -- ---Y----NNN---- NNNNN XT X ''---''''--- '----- FF ----Y---NNNN---- NNNNN XTTXXXX -----''---- ------ FF ----Y---NNN---NNNNNNN XTXX---- ---- ------ ----- X FW ----Y--NNNN---NNNNN XTX--- --- -- XXFW X--Y---NNN---NNNN PPPYTTTXXX -- X XXW- XWTYTXNNNN--NNNN- PPYYXXXXWWWWWW --- X XXXXW-XXWWTTTXNNN---NNN-- PPPPPWWWW---- ''''° --- XX XXW--XXWTTTNNNNN--NNN--YPPPPP ---- '''''°°° ---XWXXXXW-XXX-TTTTXX-N--NN-YY -- - '' '°°°° XXXWWWXXTW-XW--TTXX--N--NN-Y-- - ' ''°°- XWWW--XXTTT-TWWWWW---NXXXN-Y--- ----- ' ''--- WW--XTWWV?V?VWW--NNXXXN-Y---- -------- ›››HHH ---- TWXTTWW?V?V?V?VNXXXXWWW---- ------ QQ- HH›HHZZ ¸ ----- TT-TTWV????V?V?WWWWWWWWW-- ------ QQQ- ›››HZZZ ¸¸ U---- T---WW?TTV??V?V?-X--WW ----- QQQ ››››HZH¸¸Z UUU---- ---TTTXTXX?V?TT?XXY---- ----- QQQ ›››HHHH¸¸Z U UUU-U-- --TXWWXWXX??VTTXXWY ----- QQQ HHHHH¸H¸ZZ UUUUUUUUU- ---XXX--XTT??TX--WW ----- QQQ HHHHH¸Z¸Z UUUU'UUUU- ----XW-WXTTTTTW--WWW----W HHHHH¸ZZZ UUUUU'UUUU-UU---WXXXTXTWTTXXWWWW---WX X HHH¸¸ZZZ UUUUUU'U'UUUUU--YXXWXTWWWTTYXX----- WXXX T ¸¸HHZZZZ UUUU'U'U'UUUUU--YXWWWTWWWTY-XX---- WWXX TTTT --ZZZZ UUUU'U'U'UUUUUUUYYWWWFWWYY---X-- WXXW TTTT '---- UUUUU'''U'UUUUUUUYYWNWFNY-----YYY WXWTTTWW °' '-- UUUU°U'-U'UUUUUUUUYYNNFNNY----YYYYY WWTTTW---- '' ''-UUUU°UU-U'UU'UUUUUYNNNFNY-Y-YYgYgYggXXXWWW- '' ' '''UU°UU-U'UU'UUUUYYNNFNY--YY gggggggXXXXXXXX ' ' UUU°°°U-'UU''UUUUYNNNFN-YY -ggg-ggTTTTTXXXXX ° UUU°°°U-'U'''UUUYYNNFN-Y ---------WXWXTTTXX U °° H¸¸°°°-'''''UUUUUUNNF-Y -----------WXXWTTTXWW UU °°°HH¸¸Z°°---'''UUUUUUNF-Y°°--°°°°-------WX-WWXX UU°°°HHH¸ZZ°---'''HZUUUUNNF°°°°-°°°°°° --WX--WWWX 'U°°›HH¸¸ZZ°--HHH››ZZUUNNF°°°°°°°°°°° --WX--W-WW 'U››HHH¸ZZHHHHH›››ZZZZNNF°''°°°°°°°° ''''--W ---- ›››››HHHHHH›››››ZZZZZZNF°''°°°°''''''''''''- ---- ›››HHHHH¸¸¸¸¸¸¸¸¸HHHHFF°''''°°''-''''''''''' -- ›››HHZZ¸¸HHHHHHH¸¸¸HHHH°'''°'''-''''''---'' -- ››HHZHHHHHHHHHHHHH¸¸HHHH''''''--'''----''''' -- ›HHZHHHHH››››››HHHHH¸ZHH-----------'''''''''' - HHHHH››››››››››››HHHH¸ZHH--''''''''----'''''' - HZHH››››››››››››››HHH¸¸ZH----'''---'''---'' - ZHHHH›››››H››››››››HHH¸ZZ-'--''''--'''''---- ZHHH›››››HH›HHHHZ››ZHH¸ZZ-''--''''--''''''--- HHHHH›››HHHH›››ZZZZZZZ¸¸Z-'''-''''''-''''----- HHHH››››H›››ZZ¸¸HH¸¸¸ZH¸---''--'''''''''----- HHH››››H››››ZZZ¸HHHH¸ZH¸----'---'''''-- ---- HHH››››H›››Z¸¸Z¸ZZZH¸ZZ --------'''''-- HHH›››HH››ZZZ¸Z¸ZZ¸HHZZ --- --- ------- HHHHH¸HHH›¸ZZ¸¸ZZ¸¸HHZZ -- --- ---- ¸HHH¸HHHHZ¸¸¸ZZZ¸¸HHHZZ ¸¸¸¸¸HHHHHZ¸¸¸HZ¸HHHZZZUU ¸¸¸¸¸HHHHHHZZHHHZZZZZZUUUU H¸¸¸H¸¸HHHHZZZZZ¸ZZZZUUUUUU HHHHH¸¸HHHHHZ¸¸¸¸HZUUUUUU ¸HHHHH¸¸HHHHHZ¸ZHHZUUUUU-UU ¸¸ZZ¸¸HZ¸¸¸¸¸ZZHHZZ-UU--UUUU ¸¸¸ZZ¸HHZZ¸¸¸¸ZZZZU'--UUUUUU ¸¸ZZZ¸¸¸¸ZZZ--ZZUU'''--UU ¸¸ZZZZZZZ ---'''UU''''--' ' ¸ZZZZ ----'''U''''''''' -'' ZZ ----''''''''''' '''' ' - ---'-'''' UUU'' U'' --- ---- U'''' ''' - -'''' UU' --'' UU' UU''' U U ' UUUU' U -'''' U --'' ---- ----
170 180 190 200 210 220 230 240
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 7
Fabric:Aida 16, White
223w X 190h Stitches
Size: 16 Count, 35.40w X 30.16h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
+ 2 DMC 310 Black
y 2 DMC 316 Antique Mauve-MD
µ 2 DMC 326 Rose-VY DK
¬ 2 DMC 351 Coral
Q 2 DMC 470 Avocado Green-LT
B 2 DMC 472 Avocado Green-UL LT
- 2 DMC 500 Blue Green-VY DK
' 2 DMC 505 Jade
T 2 DMC 519 Sky Blue
f 2 DMC 550 Violet-VY DK
? 2 DMC 552 Violet-MD
p 2 DMC 553 Violet
j 2 DMC 554 Violet-LT
| 2 DMC 666 Christmas Red-BRT
… 2 DMC 702 Christmas Green
° 2 DMC 703 Christmas Green-LT
v 2 DMC 726 Topaz-LT
G 2 DMC 742 Yellow-DK
L 2 DMC 743 Yellow-MD
› 2 DMC 776 Pink-MD
„ 2 DMC 814 Garnet-DK
W 2 DMC 824 Blue-VY DK
X 2 DMC 826 Blue-MD
" 2 DMC 830 Golden Olive-DK
U 2 DMC 907 Parrot Green-LT
F 2 DMC 918 Red Copper-DK
K 2 DMC 919 Red Copper
G 2 DMC 926 Gray Green-MD
{ 2 DMC 927 Gray Green-LT
t 2 DMC 928 Gray Green-VY LT
P 2 DMC 936 Avocado Green-DK MD
. 2 DMC 939 Navy Blue-VY DK
V 2 DMC 976 Golden Brown-MD
x 2 DMC 989 Forest Green
g 2 DMC 3011 Khaki Green-DK
Y 2 DMC 3045 Yellow Beige-DK
N 2 DMC 3348 Yellow Green-LT
Z 2 DMC 3350 Dusty Rose-UL DK
¸ 2 DMC 3687 Mauve
" 2 DMC 3705 Melon-DK
H 2 DMC 3733 Dusty Rose
J 2 DMC 3753 Antique Blue-UL VY LT
_ 2 DMC 3853 Autumn Gold-DK
3 2 DMC White White

Page 8
Расход нитей
Нитей в мотке:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 310 138 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 316 159 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 326 591 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 351 41 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 470 838 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 472 549 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 500 3552 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 505 2181 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 519 90 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 550 402 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 552 450 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 553 204 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 554 229 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 666 793 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 702 258 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 703 2188 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 726 202 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 742 445 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 743 139 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 776 306 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 814 781 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 824 130 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 826 159 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 830 16 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 907 524 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 918 56 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 919 573 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 926 94 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 927 235 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 928 258 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 936 500 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 939 67 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 976 44 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 989 261 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3011 28 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3045 92 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3348 655 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3350 747 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3687 164 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3705 29 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3733 561 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3753 608 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3853 435 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC White 543 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A