Лотосы (Anchor)

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 17.09.2020
Добавлено: 20.09.2020
Размер: 0.56 Мб

Page 1 1309 - Лотосы Галина Скабеева (2)
(4) (5)
xxxx AAxA55555 BB*………………… xxxx AAxA55555 BB*ŸŸŸŸ……… xxxx AAxA5555 BB**ŸŸ…Ÿ…… xxxx AAxx5555 BB***Ÿ………… xxx AAAx555 BB***ŸŸ…… xxx AAAx555 BBB***Ÿ…Ÿ Axx AAxx555 BB*……………… xxx xAAxx5 BB*……………Ÿ xxAx xAAxx5 B*ŸŸŸŸ…… xxxx AAxx5 B*ŸŸ……… Axx AAxx B*ŸŸŸŸ… xxx 5 AAx B*ŸŸŸŸ xxAx 55AAx **ŸŸŸ xxxx 55AAx *……Ÿ AAx 555xAAx ……… xAx 555xAAx … xAAx 5555AAxx BBB*BB xAAx 5555xAxx BBBB**** AAxx 5555xAxx BB*****ÔÔÔ xAxx 5555 AAx BB****ÔÔÔÔÔ xAx 5555 xAxx B**ÔÔÔÔÔÔÔŸ xxxx5555 xxxx BÔ*ÔÔÔÔÔÔŸŸŸ xxxx5555 xxxx BÔÔÔÔÔÔ……………Ô xxxx555 xxxxx BBBB*ÔŸŸŸ…ŸŸŸŸŸŸ DDDDDDxx5 xxxx BBBBB**…………………ŸŸŸŸ xxxx55555D555555x5555555xxx B***……ŸŸ………ŸŸŸŸ3 xxxxx55x5PPP5x555555x5555555x5xxx B***………ŸŸŸŸŸŸ3† x5555x5555PPP5x555555x55P555555555x55xx B**………ŸŸŸŸ33†B x5PP5x5555PPP5x555P5Px5PP555555PP55555555 B……ŸŸ…ŸŸŸŸ††B x5PPP5x5P55PP555PPPPP55PP55PP55PP55P55555555x BB…*ŸŸ……ŸŸŸB* x5PPP5x55P55P55PPPPPP5x555PPP55P555P55PPP5555x B………ŸŸŸŸŸŸŸ* x5PPP5x5PPP5xxPPPUPUUP5x55PPP5PP55PP55PPP555PPPP B*………ŸŸŸŸŸ… x5PPPPx5PPP5x5PPUUUUUP5x55PPP5555PPP55PPP55PPPPP555 B**……ŸŸŸŸŸ x5PPPP55PPPPx5PUUUUUUP5x5PPPPP555PPP5PPPP5PPPPPPP5xxxx **…ŸŸŸ…ŸŸ 55PP5555PPPP55PUUUUUUPx55PP5PP55††PP5PPP5555PPPPPx55xxx *……ŸŸŸŸŸ 55PPP555PPPPP5PUUUUUUPx5PPP55555†††††PPP5P5PPPPPxxPPP5xx *………ŸŸ 5PPPPP5PPPPPP55PUUUUU555PPPPP55P††††††PP5PPPPPPxxPPPPxxxx **……Ÿ 5PPUPP5PPPPPPP5PUUUUP55PPPPPP55P†††BBBB5PPUPUPPx5PPPx55xxx **…… 5PPPUP5PPUPUPPPPUUUU55PPPPUPPPPP††††BBBBPUPUUUP5PPPPx555xxx ** 5PUUUP5PPUPUUPP5PUUP55PUPPPPPPPU††††BBBBBUUUUP5PPPPxxP5P5xx xPPUUP5PPPUUUPUPPPU55PPPUPUPPPUU††B†BBBBBBUP55PPPPP55PP55xx xxPPUP5PUUUUUUPPP55xPPPUUUUUPPUUU3B††BBBB……55PP-PPP55PP55xxx x555P5PPPUUUUPPPP5x5PPUUUUUPPPUUU3BB†**BBB…5P--PPPP5PPPP5xxx 5PPP55PPUUUUUUUPP5x5PPUUUUUPPPPUU3*B††*BBB……----P-55PP55x5xx 5PPU55PPUUUUUUUUP5x5PPUUUUUUP5PUU3**BB**BBB…----3P5PP5P5xxxx 5PPPP5PPUUUUUUUUUPx5PUUUUUUUP5PUU33*BB…*BBB…----3335555xxxxx 5PUUU55UUUUUUUUUUPx5PUUUU-UUP5PU†33*BB…*BB*……--3†††††355xxxx 5PPUUP5UUUUUUUUUPP55PPUUUUUPP55U††3**B……*B*B……-†B††B†††5xxx 5PUUUU5PUU-UUUUUUU5xPU-U--3UPP5P…†3****…**B**…B††††B††††xxx 5PUUUU5PUUUU--UUUUPxPUU---33PP5P…†3****……*B**B…††B†BB†††xx 5PUUUUP5UPUUU--UUUPxPUU--3333K5x…††……**……*****…††B†BB†BB†† 5PU--UU5PUU----U-UP55PU--†333333B…†……**……*****……BB††B††BBB †† PPU--UUPPUUU----UUUPxPU--†333†333†B…………*……*****…BB*†BB†BBBB PPU---UP5UU-------UU5PU--†333†††3†††…………………****……B***B†BBBBB PUU---UU5PUU-----UUU5PUU-†333†††††††††……………***………*B**BB**BBBB PUU---U††B††BBBBBBUUP5UU-††333†††††B††††……****……„*B***BB***BB xxx PU-----U†††BB**BBBB?55PU--††33††B††BB††††………*………„***********BB xxx5xx 5--ÔÔÔAUUB†****BBBBB*BBP--††33††BB†BBBBB††…………………„*B*…********55555555 ÔÔÔÔÔÔÔAU-††****BB*B**B*B-†††3††BB†BBBBBB††………„……„ŸB*……********5PPPP5x ÔÔÔÔÔÔÔÔUU-††****B**B**BBB†††3††BB†B*BBBBB††……„„„„ŸB…*……*…*……**5PPPP55 ÔÔÔÔÔÔÔÔÔUUB††…**B**BB**B*B†††††BB†B*BBB*BB†……„„„„ŸŸB*……*…………***5PP555 ÔÔÔAAAÔÔÔÔUUB††……****B*****†††††BBBB*BBB*BB*†„„„„„„ŸB…*„„……*………*BPP5x… ÔAÔAA?AÔÔA?UB†††*…****B****B††††BBBB*BBB**BB†yy„„„„ŸB…*…„*……*…**BPP5*… AÔÔAA?A?????BB†††*…********B††††BBBB**BBB*BB†yy„„„„ŸŸ…*……**…*****P5 „… AÔAAAAA????ABB†BB†*********B††††BB*BB*BBB*BB††yy„„„ŸŸ„………*ª*ŸªªÒªª………… AÔAAAAA????A?B††B†B*********B†††BB*BB*BBB**B††yyy„ŸŸŸ„……ŸŸŸŸŸŸªªªªªªªª AÔÔAAAA??????BB††B†*B*******B†††BB*BB*BB*B****yyyy„ŸŸ„„„ÒŸŸŸ…Ÿªª…ªªªªª AÔAAAAA?A?????BB†B†*BB*******B†††B*BBB*B*B*BB**yyyŸŸŸ„„„ÒXXŸŸŸŸªªªªª…ª ÔAAAAAA?AAA?A??B†B†**BB******B††††B*BB*BB******yyyŸŸŸ„„„„ÒXXXŸŸªªŸ…Ÿªª AAAAAA?AAAAAAAABBBB†**BB**…***††††B*BB**B**…****yyŸŸŸ„„„„ÒXXXXBŸŸŸŸŸªª AAAAA?AAAAAAAA?ABBB†**B****………B†BBB*BB*****……***yyŸŸŸŸ„Ÿ„ÒÒXXB†BÒÒÒŸŸŸ AAAAA?AKKAAAAAAA?BB††**B****……*†BBBB…**…****…**……yŸŸŸŸ„ŸŸŸÒXXXX†††ÒÒÒÒ AAAAA?AKKKAAAAA???BBB**B****………B†BBB*…**…**…………………ŸŸŸŸŸŸŸŸÒÒÒXXXBB†BBB AAAAAKKKKKKAAAA???BBB***B****…„…BBBB*…**…………………………ŸŸŸŸŸŸŸŸÒÒÒXXXBBBBBB AAAKAKKKKKKKAA?????BBB**B***………„*B***……*…………„„……„…**ŸŸŸŸŸŸÒÒÒXXXXBBBBB AAKKAKKKKKKKAAAAAA??B********…………BB***………………„„…„„…**BBB33ŸÒÒÒÒÒXXXBBXX AAKKKKKKKKKAAAA?AAA??******…*…………*B****……………„„„„……***BBB†333ÒÒÒ33XXXXX AAKKKKKKKKKKAAAAAA?AAB*Ô***…**…………*****……………„„„„……****BB†††††3333ÒXXXX KAKKKKKKKKKKAAAAAA?AAAB*Ô**……*………Ÿ…*****…………„„„„………***BBB†B††††333ÒÒXX KAKKKKKKKKKKAAAAAAAAA??B*ÔÔÔ……………ŸŸ…y*…………………„„„…………***BBBBBB†††3333ÒÒ KAKKKKKKKKKKAAAAAAAAAA???*Ô*Ô…………ŸŸŸyyÒ…………………„„……………**BBB*B†B†††3333† KAAKKKKKKKKAAAAAKAAAAAA?A?**ÔÔ…………ŸŸŸŸ…Ò………………„„……………**B*B*BBBB††††††† KAAKKKKKKKKAAKAAAAAAA???KK?ÔÔÔÔ…ŸŸŸŸŸŸŸŸÒ……Ÿ……„„……………**B*B*BB***††††B† KKAKKIKKKKKKAAAKAAKAA???PP-AÔÔÔÔŸŸŸŸŸŸŸŸŸÒÒÒŸŸŸ„„…*……*…****B****††BBB† KKAKKIKKKKKAAAAKKAKKA???AP---?ÔÔÔŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%ÒÒŸŸŸŸ…*…***……**B****†B*BB† KKKKKIIIKKKAKKAKKKKKAA?AKK----IÔÔÔÔÔŸŸŸ%%%%%ŸŸŸŸŸ………***……***…***†B**BB KKKKKIIIKKKKAKKKKKKKAAAAKK-A?ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔŸŸŸŸŸŸ………**………*****…*BB**BB KKKKKIIIKKKKAKKKKKKKKAAKKA?ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒŸŸÒÒŸŸXŸ……**……***…**…*BB***B KKKKKIIKKKKKAKKKKKKKAAA?ÔÔ…ÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒXXX……**……*…*…*……*B*…**B KKKKKKIKKKKKKKKKKKKKAA?Ô……ÔÔÔÒÒÒÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒXXXX……………**…**……***…*BB KKKKKKIKKKKKKAKKKKKKK?ÔÔÔÔÔÔÒÒÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒXXXXXXX…………**…**…****…BB* IIKKKKIIKKKKAKKKKKKKA*ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒXÒÒÒÒÒÒXX………*……**…***…*B*… IIIKKIIIKKKKKKKKKKK*ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒXXXÒXX…***…*……***…***… IIKIIIIKKKKKKKKKK***Ô………ÔÔÒÒÒÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒXXXÒXXXX……**…*…***…**………
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 2 1309 - Лотосы Галина Скабеева (3)
(5) (6)
……… ……… Ÿ…… ……… Ÿ…… Ÿ…Ÿ ……… ……Ÿ Ÿ…… ……… ŸŸ… ŸŸŸ ŸŸŸ ……Ÿ ………… *BB *** ÔÔÔ ÔÔÔ ÔÔŸ ŸŸŸ ……Ô ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ3 Ÿ3† 3†B ††B ŸB* ŸŸ* ŸŸ… ŸŸŸ …ŸŸ ŸŸŸ …ŸŸ ……Ÿ *……**
††
xxx 5xx 555 P5x P55 555 5x… 5*…„… ……… ªªª ªªª ª…ª Ÿªª Ÿªª ŸŸŸ ÒÒÒ BBB BBB BBB BXX XXX XXX ÒXX 3ÒÒ 33† ††† †B† BB† BB† *BB *BB **B **B *BB BB* B*… **… ………
……BBBB*………………†BBBB33333333333333333333†3†††„yyyyyyŸŸ%ŸÔÔÔÔÔÔÔÔÔ? xx ……BBBB**……ŸŸ†BBBB33333333†………***333333333†B„yyyyyyŸŸŸŸŸÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ?x Ÿ……BB***Ÿ…ŸŸ†B*BBBBBB†33††„„„„„„……„„***333*„yyyyyyŸŸŸŸ%Ÿ?ÒÒÒÔÔÔÔÔ x …Ÿ…BB***…ŸŸŸ†****BB*****†††…**„„„„**„„„„*33„yyyyyyŸŸŸŸŸŸŸ?ÒÒÒÔÔÔÔ?Ô …ŸŸBB**…*ŸŸ††………***33333††††…**…„„„***„„„…3…„yyyy„ŸŸ„„ŸŸŸŸÒÒÒÒÔÔÔÔ Ÿ…ŸB***…**…†B**……3333333††††B****„„„„**„„„……„yyyyy„ŸŸ„„„ŸŸÒÒÒÒÒÔÔÔ? Ÿ……B****Ÿ*…†B3333†33†††3†††††B…„**„„„„„**„„…„yyyyyŸ„ŸŸ„„„„„?ÒÒXÒÔÔÔ …ŸŸB****…Ÿ*††33333††††††††††††B…„„**„„„„**„……„yyyyŸŸ„Ÿ„„„„„ÒXÒÒXÒÔÔ …ŸŸŸB****…Ÿ…†33†333††††††††††††B………**„„……*„…†„„yyyŸ„„„Ÿ„„„„„XÒÒXÒÒÒ ……ŸŸBB*…**……†33333††††††††B†B†*††**…**…………*…†…„y„yŸŸ„„„Ÿ„„„„XXÒXÒÒ? ……ŸŸŸB**…………†33†33†††††††††††B†*††**…**…………*††„yy„„Ÿ„„„Ÿ„ÒÒ„„XÒÒXÒX ŸŸ…ŸŸŸ**333……33††3††††††ª††††B††**†*******…**†*„yy„ŸŸ„„„Ÿ„ÒÒ„XÒÒXÒX ŸŸŸŸŸŸŸ*3……B…333††3†††ªªª††B††B†B*B†*********†*„yy„„ŸŸ„„„„ÒÒ„XÒXXÒX ŸŸyŸŸŸŸŸ3……ÔÔ333††††††ªXª††B††B††BBB††****BBB†B*„y„„„„„„Ò„„Ò„XXXÒÒX ŸŸŸyŸŸŸy3†ÔÔÔ3333††††ªªªª†††††B†††BBBBB*BBBBB††B„„ŸÒ„ÒÒ„ÒÒ„Ò„XXXXÒX ……ŸŸyyyy3†ÔÔÔÔ33†3††ªXªªX†††B†B†BB†BBBBB*BB†††3†B„ŸŸÒ„ÒÒ„Ò„Ò„XXXXXA BBBBÔŸŸŸ3†ÔÔÔÔ33††††ªªªª*X††BB†BBB†††BBBBBB†††3††„„ŸÒÒ„Ò„Ò„Ò„XXXXA5 *****ÔÔB3†ÔÔÔ…333††ŸªXŸXXX†††B†BBBBBBBBBBB††††33†B„„„ÒÒÒÒÒ„Ò„XXXX 5 ÔÔÔÔÔBBB33…†XXX333†XªŸŸXXXX††BB†BBBBBBBBBB†3†††33†„„„„ÒÒÒÒÒÒ„XXX Ò ÔÔÔÔBBBÔ33††XXXX33†ŸŸŸÒÒXXXX††BB†††B†††BB†††333333†„„„ÒÒÒÒÒÒÒXX ÒÒ ŸŸÔBBB**33††XXXX33ŸŸŸŸÒÒÒXXX†††BB†††B†††BB†††333333B„„„ÒÒÒÒÒÒ%% ÒÒ ŸÔBBBBBB*3††††B333ŸŸXXXXXÒXXX†††BB†††B†††††††††33333ÔÔÔÔÔÒÒÒ%%% ÒÒÒ ÔŸBBBBB**33††B33333333†††XXXX††††BB†††BB††††33††333333ÔÔÔÔ%%%%% ÒXÒ ŸBBB***B**†333†††††††††††††XXX††††BB†††††††††3333333††3ÔÔ%%%%%ŸŸÒXX BBBB*****333*****B†††BBBBB†††XX†††††B†††††††††††3†††33†%%%%ŸŸ%%ŸÒXX 3B****333††*****BBBB†***BBBB††XXX††††BB****ÒÒÒÒÒXXX††%%%%ŸŸŸŸ%ŸŸXXX B****333†3††B********B††BBB††††XX„„B*********ÒÒÒÒXXÒ%%%%%ŸŸŸŸ%ŸÒXXX ****33333††††BBB***BB**†*†BB†*„„„***************ÒÒ%%%%%Ÿ%ŸŸŸŸŸŸÒXXX *………**33†††††B††††**B†B†BB††„„„„„„„**********%%%%Ÿ%ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÒÒÒÒ …………………33††††††B††††*††††††„„„„„„„„„„********BA?ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÒXXX ……………………†††††B††BBB†BB††††„„„„„„***B******BBBB?AŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÒXXX ……„„„…„Ÿ…††††BB††BBBBBB*†„**B„„„„**BBBBBBBBBBB??AŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ?ÒÒÒ …„„„„„„„„ŸŸ††††BB†††BB333†****B„„„„„„**BBÔÔÔÔÔ???ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ŸŸÒ Ÿ…„„„„„„„„ŸŸ„††††B†B3333†*****††BBBBBBBBBBÔBBÔ???ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ Ÿ ŸŸŸ„„„„„„„ŸŸ„Ÿ†††††33333††B********BBBBBBÔÔBÔÔ????ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ŸŸŸŸ„ŸŸ„„„„„ŸŸŸŸŸ††3333†333†B*BBBB**†BBÔÔÔÔÔÔŸ?????ŸŸŸŸŸÒŸŸŸŸŸ ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ„„ŸŸŸŸŸŸŸ33333††3333BBBBBBBBBBBÔÔŸŸŸ???Ÿ?ŸÒÒŸŸÒÒŸŸŸUP ŸŸŸŸŸŸŸ„ŸŸŸ„„ŸŸŸŸŸŸ333†33††††3†††††††BBBBBÔŸŸŸ???ŸŸŸŸÒÒŸŸÒÒŸUUU …………ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ„ŸŸŸ3†3333†BBB*BBB†BBÔÔÔÔÔŸŸŸŸŸ?????ŸŸŸÒÒŸŸŸK--UUP ……………………*ŸÔÔÔ*ÔÔ3†††3333††††**BBBBBBÔÔŸŸŸŸ????ÔÔÔÔŸŸÒÒŸKU--UUPP *****ÔÔÔÔÔÔÔÔ††††BBB†††††††*ÔÔÔÔÔÔŸŸŸŸ???ÔÔÔÔÔÔÔÔŸŸKIIIU-UUPP *****ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ†††B†BBBB††††*ÔÔÔÔÔÔŸŸŸŸAA??ÒÒÒÒÒÒÒŸŸ IUUUP ******ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ?†BB††BBBBB*ÔÔÔÔÔÔŸÔŸŸŸAAA?ÒÒÒÒÒÒÒŸ IUUU B**Ÿ*Ÿ*ÔÔÔÔÔÔÔXÔ?B**ÔÔBBBBÔÔÔÔÔÔÔÔŸŸŸKBAAAAAAAAAIK PPU BB*Ÿ*ŸŸÔŸŸÔÔÔÔÔÔXXXXÒÔÔÔÔÔÔBBÔÔÔÔÔÔŸAKBKKIIIIIIIIKK PP B**ŸŸŸŸŸŸÔÔÔXXXXXXXXXXX?????????AAABBBIIKIIIIIIIKK P B**ŸŸŸ…ŸÔÔÔÔÔÔÔÔXXXXXXXXXXXAAAAAABBBBBKIKKIIIIIKÒÒx P B*ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔXXXXXXXXXXXXAAXBBBAAAAKIKIIIIIKÒÒAx B***ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔXXXXXXBBBBBAAAAAKKKKIIIIÒÒÒAAx B*††††††††††††††††BBBBBB****XXÒÒÒÒAAAAKKKIIIIÒÒÒÒAA *B†BB††††††††††***********ÔÔÔÔÒÒÒÒÒAAKKKKIIIÒÒÒÒÒAAx ††B BBBBB*ŸŸŸŸŸ****ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒAAKKKKIIIÒÒÒÒÒAAxx B*ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÒÒÒÒÒAAAK KKKKIIÒÒAÒÒAAAx BBBB††ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸAAAAA KKKKIIAÒAAÒAAAxx ……B**BBB†††††B†††† KKKKKKKAAAAAAAAx x ……B**BBBBB†††††B††BB KKKKKKKAAAAAAAxx x xxx……B**BB*BBB††BBB†††B* KKKKKKAAAAAAAxxx x 55…B***BB***BB†BB*†B††BB KKKAAAAAAAAxx x 5…*****BB****BB**B†BBB†B KKAAAAA †† x ……*****B****B****†*BBB†B KKAA 333 x …***…***********BB**BBBB KAA ****BB†††††333††† x x ……………**……****…**BB**BBBB A*******BBBBBB††††††† xx xx ……………*…………**……*BB**B**BB *B****BBBBBBBBB††††††† xx xx ……………*……Ÿ**………*****B**BB …*******BB**BBBBB††BB††† xx x5 ………………ŸŸŸ……Ÿ…**……******B*……*******B**BBBBBBBBBB††† xx xx5 ª………„…ŸŸ……ŸŸ…**……*…****……***********BB****BBBBBÔ†† xxx xx5 …ªª„ŸŸŸ…„ŸŸ……*……*……**………******************BBBBBÔ† xxx xx5 ªªŸªŸŸŸŸŸŸ„„………**……*………******……*3**…***…*BBBBBÔ†† xx xx55 ª…ªªªŸŸŸŸŸ„„…„……………………******……*33*…***…**B*BBÔÔ† xxx xx55 ŸŸª…ªªªªŸŸŸ„„„………………………………………3333…***…*****BÔÔ†† xxx x555 ŸŸªªŸŸŸªªŸŸŸŸŸ„…………******††33†333…*………******Ô†† xxxx 555x ÒÒŸŸŸŸŸªªŸŸŸŸ„……**BB*B†††BBBB3333……………*…**ÔÔ** xxx 555DD ÒÒÒÒÒÒÒªŸŸŸ………*BBBBBBBBBBBBB†3333†……………***Ô**† xxx DDD ? XXXXXXÒŸŸ……***BBBBBBBBB*BBB†3†3†33B……****Ô*** xx DDDDD ?? BXXXXÒŸŸ…****BB***B*****BB††BB†B33†……******* x D DDDDD??? XXXXÒŸ…*************BBBBBBBBB††B†3†……*…**** DDD DDDD ?DD XXXÒŸ…***********…BBBBBBBBBB††B††††…………†††555 DDDD xxD?Dxx XXÒŸ…*****…***…***BBBBB**BB††B†††††……………†55555 D DDD xD ?Dxx XÒ………***………*………***BBBB**BB††BB†††††…………†55††††††††††DD DDDDx D?Dxxx Ò……………*……**……„****B*B**BB††BB†††B†*……B††††BB††††††††††33DDxDx ?DxDx †BB**………**…„„****…***BBBB†BB†††BB††B††BBBBB†††††††ÔÔ333DDDxxx??xxxA ††††BB……**„„……………***BBBB†BB†††BB†††BBBBBB†††††ÔŸŸÔ††33DDDDxxD?DxDxA BB†B††B*…„„„………****BBBBB†B††††††††BBBB††††ŸŸŸŸÔÔÔÔ††3xDDDDxxD?xDxAA BB†B††BB*…„„……****BBBBB††††††††††BBBB…………ŸÔÔÔÔÔÔÔ†B3DDDxxxxxxDxDxAA B††B†BBBB*…„…**…**BBBB††††††††††BB******ŸÔBÔBÔBÔ††3x DAxxxxxDDDxAAA B†B††BBBB*………………*BBB††††††††††B****ÔÔ**ŸÔBBBÔBB††?xD DAAxxxxADDxAAA BB*†BB**B*…………**BBB†††††††††B*……**ÔÔ***Ô*BBÔBBBB?xxDD DAxxxxADxxAAA ***†BB*********BB††††††††††B……**ÔÔ****ÔBBBÔÔBB?x5xxDD AAxxxxADDxxAP **BBB*******BBBB†††††††††B*………*ÔÔ****ÔBBBÔBBB?555xxDD DAAxAxDDxxxAP …BB*******BBB†††BBB††††B*…„………ÔÔ***ÔÔBBBBB?†PPPP5xx5D DAAAADDxxx5P …B*****ÔÔ†††*BBBB††††B*…„„……………**ÔÔ**BBBBBBPPPPP5x55DD DAAAADxxx5PK …**……ÔÔBBÔBBBB†††††B*…„„„……………********BBBPPPPPPPPx55ADDDDAADDxxx5PP **………ÔÔÔÔBBBBBBŸŸŸŸŸ„„………ŸŸŸ……******BBBBPPPPPPP55x55AADDDDDDxAA55PP *……ÔÒÒÒÔÔ%%%%%%ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ………*…***BBBBPPPPPPP555x555AAADDDDDxAA5PP5
70 80 90 100 110 120 130
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 3 1309 - Лотосы Галина Скабеева
(6)
xx?x Ô x Ô?Ô ÔÔÔÔ? ÔÔÔ ÒÔÔ ÒÒÒ ÒÒ? XÒX XÒX XÒX ÒÒX XÒX XXA XA5 X 5ÒÒÒÒÒ ÒÒÒ ÒXÒ ÒXX ÒXX XXX XXX XXX ÒÒÒ XXX XXX ÒÒÒ ŸŸÒŸ
PPPUPP UUP UUU PPUPPPP
xxxxxxxxxxx5 xx5 xx5 xx5 x55 x55 555 55x 5DD D ??? ??? ?DD Dxx Dxx xxx xDx xxA DxA xAA xAA AAA AAA AAA xAP xAP x5P 5PK 5PP 5PP PP5
xxx xxxxx ÔÔÔÔAAAAAxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx ÔÔAAAAAAAxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx ÔÔAAAAAAAx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx ÔAAAAAAAAx xxxxxxxxxxxx xxx xxx ÔAAAAxAAAAx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ÔAAAxxxxAxx xxxxxxxxxx xxxx x xx ÔAAxxxxAAAxx xxxxxxxxxxx Ôxxx xxxx ÔAAxx xxAAxxx x xxxxxxx ?xxxx xxx ÔAAx xAAxxx xxxxxxxxx ?xxxx xxxx ÔAAxx xxxxxx xxxxxxxx ?xxxx xxxx ÔAxx xxxxxxxxxxxxxxx Òxxxxx xx xx ÔAAxx xxxxxx xxxxxxx Ò5xxxx xxxx AAxxx xxxxxx xxxxxx 55xxxx xxxxx ÔAAxx xxxxxxxxxxxxx 555xxxx xxxxx AAxxx xxxxxxxxxxxxx 555xxxx xx x AAAxx xxxxxxxxxxxx 55ÒÒŸŸŸŸŸŸŸŸ xxxx AAxxx xxxxxxxxxxxx ÒÒÒÒÒŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ xŸŸ AAxx xxxxxxxxxxx ÒÒÒÒÒÒÒŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸxx xAAxx xxxxxxxxxx ÒÒÒÒŸÒÒÒÒŸŸ ŸŸŸŸŸxxx AAxx xxxxxxxxxx ÒXÒÒÒÒÒÒÒŸŸŸŸŸŸ xx x xAxxx xxxxxxxxx XXÒXÒÒÒÒŸŸŸŸŸŸŸŸxxxxx Axxx xxxxxxxxxx XXÒXÒÒÒŸŸŸŸŸŸŸŸ xx5x xAxxx xxxxxxxxx XXXXÒXÒÒÒÒŸŸŸŸŸ xx x xxxxx xxxxxxxxxx XXXÒXÒÒÒÒŸŸ ŸŸ xxxx xxxx x xxxxxxxx XXÒÒXÒÒŸÒŸ ŸŸŸ xx5x xxxxx x xxxxxxxx XXÒÒXÒÒÒŸŸŸŸŸ xxxx xxxx x xxxxxxxxx XÒÒXÒXÒÒŸŸŸŸŸ x5xx xxxxx xxxxxxxxx XXXXXÒÒŸŸŸŸŸ xxx5 xxxxxxxxxxxxxxxx XXÒÒÒŸŸŸŸŸŸ xxxx xxx xxx xxxxxxx ÒÒÒÒÒŸŸŸŸŸ xx5xx xxxx xxxxxxxxxx ÒÒÒŸŸŸŸŸŸx xxxxx xxx xxxxxxxxx ÒŸŸŸŸŸŸŸxx xx5xx xxxxxxxxxxx ŸŸŸŸŸ xxxx x55xx xxxxxxxx x55P xxxx x55xx xxxxxxxx x55P xx x x55xx xxxxxxx x5P5 xxxx x55xx xxxxxx x5PP xxxx x555x xxxxxx x5PP x x xx55x xxxxx x5PPxxxx xx55x xxxxx x55Pxx x x55x xxx Px55Pxxxx xx55x Px555xxx xx55x UPx55xxx xx55x UPP55x x xx55x PUP5xxxx xx55x PUUPxxxx x555x PUUPPxx x555x PPUUPxx x555x PPUUPx x55xx xPUUUP x55xx xPPUUPx x55xx x xxPUUPx x55xx xx xxPPUPP x55xx xxx x5PPPUPx 555x 5xx5 x55PPUP5 555x 5xx55 x555PUP5 x555x 5xx55 555xPUP5 x555x 5xx55 55xx5PP5 x555x 55xx55 55xx5KPP 5555x 555x55 5xx 5PP55 55P5x 55xx55 5xx 5PU55 555xx 55xxx55 5x 5PKP5 555xx 5555x5x 5x 5PUP5 5P5xxŸŸŸŸŸŸ 555xx55 5x 5KUP5 55PxxŸŸŸŸŸ?ŸŸŸ?555555 5x 5PPPK ŸŸŸxx55xŸŸŸ???????555555???? 5 xPPP5 ÔÔÔ?x555x???????AA5x555????? x xPKP5ÔÔÔ???55P5x???AAAAx55555?AA?A DDxAA x xPPP5ÔÔ???x5555?AA?AAAx55x55AAAAAA DDxAAAAA xPPP5Ô????x5555?AAAAA55555AAAAA?A xAAAAxxD DDD55KPP5????Ax5P5AAAAAx55x55AAAA?AA xAAAAxxDDD ?DD55PPPD???Ax5555AAAAx5Dx55AAAAAAAA xAAAAxxDDxx ?Dx55PP5D?AAA55PP5AAAx55555AAAAAAAAx AAAAxxxDxxx ?Dx5PPP5DAAAA55P55AAx5x555AAAAAAAAxxxAAAxxDxxxAA Dxx5KPP5xAAAx55555AA5555xKAAKAAAAAxxAAAxxxxxxAAA xxx5PPP5AAAAx5PP5AA5x555KKKKAAAAAxxDxxxxxxxAAAAx xx55PKP5AAKAx55P5A5D5x5KKKKAKAAxxDDDxxAAAAAAAAAx xx5PPP5AAAAK5PP55AD555KKKKKAAxxDDDxxxAAAAAAAAAAA xxAPPP55KAKK5PP5AD5D55KKKAAxxxDDxxAAAAAAAAAAAAAA xA5PP55KKKK55PP5D5555KKKAAxxxxxxAAAAA5AAAAAAA5AA AA5KP55KKKK5PP5D5D55KKKAAxxxAAAAKAAKAAA5AAA5AAAx AAPPP5KKKK55P55D555KKKAAAxxKAKKKKKKAK5AAA5A55Axx A5PPK5KKKK5PP5D555KKKKAxxxKKKKKKKKKK5AA555555xxx A5KPP5KKKK5P5DD5D5KKAAxxKKKKKKKKKKPAA5555555xxx5 5PKP5KKKK55P5D5P5KKKKxxKKKKKKKPKPPP555555555xx55 PPPP5IKIKPP5DDP5KKKKxxKKKKKKPPKPP5PP5555555xx55P PPPPIIIKPP5DDPPIKKIxKKKKKKPPPKPPPPPP55555xxDx55P PKPPIIIPPPDDPPIIIIKKIIIKKPKPPPPPP5P5555xxxDDx555 PPPPPIIPPDDDP5IIIIKIIIIPPPPPPPP5P55555xxDDDxxxxx PKPIIIIPPD55PIIIIKIIIIPPUPPPPPPP555xxDDDxxx5x555 PPPIIIIIDD5PPIIUIKIIIUUUPPPPPPP55xxDDDxx55555555 PPPIIIIDD5PPIIUIIUIUUUUPUPPPP55xxDDx555555P55555 KKIIIIPD5PPIIIUIUUUUUUUPPPPP55xxxxx5PPP555555555 PPIIIPDDPPUIIUUUUUUUUUPPPPP5xxxx5PPP5PPP55555555
140 150 160 170 180
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 4 1309 - Лотосы Галина Скабеева (5)
IIKKKKIIKKKKAKKKKKKKA*ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒXÒÒÒÒÒÒXX………*……**…***…*B*… IIIKKIIIKKKKKKKKKKK*ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒXXXÒXX…***…*……***…***… IIKIIIIKKKKKKKKKK***Ô………ÔÔÒÒÒÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÒÒÒXXXÒXXXX……**…*…***…**……… IIIIIIKKKKKKKKK**Ô…………………ÒÔÔÔÔÔÔÔŸŸŸŸŸÒÒÒÒŸÒÒÒÒÒÒÒÒÒXX**…*…**……**……* IIIIIIKKKKKKK**?Ô……………………ŸŸŸŸŸŸÒÒÒÒÒÒŸÔÔÒÔŸÒÒÒÒÒXXXXXX*…****…***……… IIIIIIKKKKK***…Ô………………ŸŸŸŸŸÒÒÒŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔÔÔÔÒÒŸŸÒXXXXXX…******……ÔÔX IIIIIKKKKK***……………ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÒÒÒÒÒÒXXXIKXÔÔÔÔXXXXX IIIIKKKKK**…………………………………ŸŸŸŸŸŸ……ŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔÒÒÒÒÒÒÒÒIIKXÒXXXXXAXX IIIIIKK**………………„„ŸŸŸŸŸŸŸŸ…………ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔŸŸÒÒÒXIIKXÒXXXAXAAX IIIIK**…„„………………………Ÿ…………ŸŸŸŸ…………ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÒÒÒÒKIKKAÒÒXXAXXAX II****„„„„„„…………………ŸŸŸŸ…………ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔÒÒÒIIKIAÒÒÒXAXXAA I**IIKKK„„„„„„„„„„„„………ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÒÔIIIKIAÒÒÒAXAXXA *IIIIKKKKB„„„„„„Ÿ„„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔÒÒIIIKUIAÒÒ?ÒXAXXX IIIIIKAKABB„„„„„„„„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔÔÒÒIIIIKUIKÒÒ?ÒÒÒAXX IIIIKKKABB…„„„„„„„„„„„Ÿ„„„ŸŸÔÔÔÔÔÔÔÒIIKKKUIK-?Ò??ÒÒAAÒ IIIKKKKBBBBB„„„„„„„ŸŸŸŸÔÔÔÔÔÔÔÔÔ?IKKKKKUIK-AÒ??ÒÒÒÒÒ ?IIKKKKKKAABBBBBBB…ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔAKKKKKKUIK--KÒÒ??ÒÒÒÒ A?IIKKKKKKKA??ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ?KKKKKKK5IIK--U????ÒÒÒÒ AAAIKKKKAKKAAAA?ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ?AAKKKKK--5IIAK---A????ÒÒÒ AAŸAKKAAAAAAAAAAA???????AKKKKKKKKK---5IIK5---U????ÒÒÒ AAAA?5KKAAAAAAAAA?????AAAA----UUP-----5IIK-----A????ÒÒ AA?55xKIKKKAAAA?????????A?A--UUUP-----5AIK----UKA????Ò Ax55555IIKKKAAAAA??????????--UUPUU---5IIIK----U55AA??? x555x55 IIKKKAAAAAAA?????Ÿ??A-UPPU----XIIKK----UU5AAA?? x55555 IIIKKKAKAAAAA????ŸŸ??P-PUU---U5IIK------UU5AAAA PP5555A KIIKKKAKKKKAAA????ŸŸŸ?PPUU---5IIIK-P-----UPKAAA 555555xAAx KKIIKKKKKKAAAA????ŸŸ?APU----5IIAK-PU---U-UU5KA x55x5x ŸAxx KKIIKKKKKKKAAA????ŸŸŸAU----XIIKKPUU------UP5K Ax5P5A AAAx KKAKKKKKKKKKAA?A??ŸŸŸŸA----5IIKKPUUU-----UUP5 55555A xAAAx KKKAAAKKKKKKAAA?????ŸŸAUU--III5UPPU-------UUP x55PxxA ?AA? IKKAAAAAAAAAAA?A?????ŸPUU5IIKKUPPUU------UUU 55x5xx AAŸx IKKKAAAAAAAAAAA??????ŸŸUU5IIX5UP5PUU-------U 555PxA AAAx xIIKKKAAAAA?AAAAAAA?ŸŸ?ŸUU5IIK5UUPPUU------UU xx5P55AA AA? xxIIIKKKKAAAAA?A??AA?ŸŸŸŸUU5IK5PUUP5PUU------U Dx5 xxx AAA? xxxAIIIKKKAAAAAA??AA???ŸŸŸŸ-5KK5PUUPP5PU------U Dxxxx DAAx xxxxIIIKKAKKAAAAA?A??A????ŸŸŸKK5UUUPP5PUU------ xxPx AAAAx xxxx IIIIKKKKAAAAA?????????ŸŸŸŸŸ5--UPP55PUUUU--- xx DAA? xx5xx IIIIKKKKKAAA????????Ÿ?Ÿ?ŸŸŸP-UUP5xPPUU-U-- xx xAAx xxxxx KKIIKKKKKKAAA??????????ŸŸŸŸŸ--UPP5PPPUUU-U xx xAAx x5x5 KKKIIIKKKKAAAA???????????ŸŸŸŸ--UP55PPUUUUU x DAAx xxx KKKKIKKKKAAA???????????ŸŸŸŸŸŸ-UP5x5PPUUUU AAAAŸ xxxx KKKKKKKKKKAAAAA?????Ò?ÒÒÒÒŸŸŸ-UPP5x5PPUUU AA555Ÿ xx5x KKKKKKKKKKAA?AAA?ÒÒ?ÒÒÒŸÒŸŸŸŸUPP55x5PPPU APPP55ŸŸxxxx KKKKKKKKKAAAA?A??ÒÒÒÒÒÒÒÒŸŸŸUUPP55x55PP DPPP555ŸŸxxx KKKKKKKKKKAAA?AAÒÒAA?ÒÒÒÒŸŸUUPPP55xx55 5555PP555PŸŸxx xKKKKKKKAAAAAAAAAAA??ŸŸŸŸŸŸUUPUPPP55x5 xx5555PP55PPŸŸŸŸ xDKKKKAAAAAAAAAAAA?ŸŸŸŸŸŸŸ-UUUUUPPP55x xxxxx5555P55PPŸŸŸŸ xxDDKAAAAAAAAAAAAA??ŸŸŸŸŸŸŸ-UUUUUPPP55x xDxxxxx5x55x5PPŸŸŸŸŸ xxDxDKKAAA???????????ŸŸŸŸŸA-UUUUUUPP55x xxDDDDxxxx555xxPPŸŸŸŸŸŸ xxxDDDxKKKAAAA????????ŸŸŸA---UUUUUUPPx5 xxxDDDDxx5x55xxxPŸŸŸ??ŸŸ xxxDDxxxxxKKKKAAA??Ò???ŸŸA---UUUUUPP5x5 xxxxDDDxx5555xDx5ŸŸŸ?Ÿ?Ÿ xxxDD5xxxxx5xDKAAAAÒÒÒÒŸŸA---UUUUUPP5x5 xxxxxxDDxx555xDx55ŸŸŸ??ŸŸ xxxDDxxxxxxx5DDxKAAAÒÒÒŸŸŸA---UUUUUP55P xxxxxxDDDxxx5xDx55ŸŸ?Ÿ???Ÿ xx5DDxxxxxxx5DD5P55AAÒÒÒŸŸŸ---UUUUPP55P xx5x5xxxDDxxxxDx55ŸŸŸ????A x5xDx5xxxx55DD5P55U-?ÒÒÒÒŸŸ--UUUPPP5PP 5xx555xxxDxDxxDDx5ŸŸ??????A x5xD5xxxxx5xDx5PP5U--AAÒÒŸŸ-UUUUUP55PU 5555555xxxDDxxxDxxPŸŸ??????A x5xD555xxx5xDx5PUPUU-PKAÒŸŸ-UUUPPP55PU 5xx55555xxDDDxxDxxPŸŸ??????A x5DD5x5x55DD555UPUU-P55ÒŸ--UUPUUP5P5P 5D5x55555xxDDxxDxxPPŸŸ??????A x55D55555xDxP55PPPUUPD5ÒŸ-UUPUPUP5PP5 5DDxx5555xxxDDxDxxPPŸŸ??????AA 55xx5555DD5555PUPUUPDxŸ--UUPUPP55PUP 5xDDxx55555xxDDDxDx5????Ô????A P5xD555xDxP555P5PUUPxxŸUUUPPPPP5PUUU 5xxDDx5555xxxxxDDDxPP5 ??Ò??AAA PxD555xDxPPP555PUUP55ŸUUUPUPP55UUUU 5xxxDxx5555x5xxxDD55PPŸ??ÒÒ?AAA P5Dx5xxDPP5P555PUUPx5ŸŸUUUPPP5PUUUU 55xxDxxx5555555xDDx55PP??ÒÒÒAAA PPxDDxx5P5P555PPIUPxPPŸŸUUPPP5PUUUU 555xxDxx555555555DDx5PP5Ÿ?ÒÒAAA PPxDDD5PPPPP5PUPIUP55P5PŸÒPPAAUUUUU 5555xDx5555555P55xDx5PPPP?ÒÒÒAA P5xDx5PPPP55PUPIUP555PPUPÒÒPPAUUUU 5555xxDDx555P55P55xxxx5PPPÔÔÒAAA PP5Dx5PPPPPPUUPIUP5PPUPPPPPPPPAUUU x555xxxDx5555PPPP5PxDx5PPPÔÔÒÒAA PPPDx5PPPPUPUUPIII5PUUUUPPPPPPx555 xx5x5xxDDxxx5PPPP5Pxxx5PPPPÔÔÒÒA PPPxx5PPPPPPUPPIIIPPUUUPUPPPPPPxxx DDDxxxxxDD5xPPPP5P5PxxxxPPPPÔÔÔA PPDx5PPUPUUUP5IIIPUUUUUPUPPPPxxxx xxDDDDxxxDxxxPPPPPPPPxx55PPPPÔÔA PPDx5PUPUPUPP5PIIPUUUUUUUUPPPx5xx xxxxxxxDDxDxxxP5PPPPPxxx55PPPPÔÔA PPxxPPUUUUUPP5PIIPUUUUPUUPPPPx5xx x55xxxxxxxDDDDxxPPPPPPxx5PP5PPPÔA PPxxPPUUUUPPx5PIIPPUUUUUUUPPx55xx 55555555xxxxxxDDDDPPPPxxx5PP55PPA PP55UPUUUUU5D5IIIP5UUUUUUPPx55xDD 55555555PxxxxxxxDDDPPP5xx5PPP55PA PP55UUUUUUPDD5IIIP5UUUUUUPP5555DD 55555P555PPPP5xxxDDDDxxxx5PPPP5xPA PP55UUUUUPDD5P5IIP5UUUUPPPP555DDD 5555555PP5PPPPPPPxxDxxxx55PPPP55PA PP5PUUUUPxDx5P5III55UUPPP5555D5DD 555555P5P5PPPPPPPPPP555x55PPPPP55PA UP5PUUUU5DDPPU5IIIP5UPP555DDD5DD5 xx5555P5PPPPPPPPP5PPPPPxxx5PPPPP5PP UUP5PUUUUxD5PUUUKIIP5UP555DD55P555 xxx5x55555PPPPPPPPPPPPPPx5D5PPUP5PUUUPP5PUUU5x5PPUUUKIIK5x55PPUPPPPP55 55xxxxxxxx5xxPPPxPPPPPPUPPxx5UUU55PUUPPPPUUPDxPUUUUUKIIK555PUUUUUUPPP5 555xxxxxxxxxxxxxPxPP5UPPUUPxDUUU555UUPPP--U5xP--UUUUKIIKKPUUUUUUUPPP55 55xxxx55555x5xxxxxxxP5UUUUUPxDPUU5DUUPPP-UxxUU-UPUPPKIIIKPUUUUUPPUPP55 5xx5555555555555xPxxxxPUUUUUUDDPU5DDP5P--55PU-UUPPP5KKIIKK55PPPUP5Pxxx xx55555555555P5PPPPPxxxxUUUUUPxP5P5D5D--5PU---UPP5555KIIKKP55555xxxxDx 555555555555555P5PPPPPxx5UUUUUUPDx5DxDU-PU---U555PPPPKIIKKPP5555555xxx 5555555555xxxxxxxxxxxxxxx5UUUUUUUDDDDPPPPUUPP55PPPPUUKIIKPPPPPPP5555x5 x5xxxxxxxx55555xPPPPPPPxxxx55555DUPPPUDUPP5x5PUPUUUUUKIIKKUPPPPPP5P555 xxxxxxxx5555P5xxP5UUUPPPP55555UUDPUPxPUD5UUPPUUUUUUUUUKIKKUUUUPUPP5PP5 5xx55555555PPPPPPUUUUUUUUPPPUUUUPDP555DUP5PUUUU-------KIKKUUUUPUPPPPPP x555555PP5PPPPPPPPUUUUPPPUUUUUUPDPDDDDxPUUPPPPPPUU----KIKKUUUUUPUUPPUP 5555555PPPPPPPPPPPPPP555UPUPPPPxPPP555555UUUUUPPPPPU--KIKK--UUUUUUPPUP 55555PP5PPPPPPPP555555PPPPP5PUPUP5UP555P55PPUUUUUPPPUUKKKKU--UUUUUUP5P 55555555PPPPPx555555PPPPPP5PUUUPxPUPPP55U55P5UUUUUPUPUKKKKU--UUUPUPPPP
10 20 30 40 50 60 70
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Page 5 1309 - Лотосы Галина Скабеева (6)
B*… **… ……… ……* ……… ÔÔX XXX AXX AAX XAX XAA XXA XXX AXX AAÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ?ÒÒ ??Ò ??? A?? AAA AAA 5KA P5K UP5 UUP UUU --U -UU --U --U --- --- U-- U-U UUU UUU UUU PPU 5PP x55 5x5 55x 55x 55x Px5 5x5 5x5 55P 55P 5PP 5PU 5PU P5P PP5 PUP UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU 555 xxx xxx 5xx 5xx 5xx xDD 5DD DDD 5DD DD5 555 P55 PP5 P55 P55 xxx xDx xxx 5x5 555 PP5 PPP PUP PUP P5P PPP
…**……ÔÔBBÔBBBB†††††B*…„„„……………********BBBPPPPPPPPx55ADDDDAADDxxx5PP **………ÔÔÔÔBBBBBBŸŸŸŸŸ„„………ŸŸŸ……******BBBBPPPPPPP55x55AADDDDDDxAA55PP *……ÔÒÒÒÔÔ%%%%%%ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ………*…***BBBBPPPPPPP555x555AAADDDDDxAA5PP5 ……ÔXXÒÒ%%%%%%ŸŸŸŸŸŸŸŸ…………………………BBBBPUUPPPPPPPP5xx55PAAAxDDDxAAA5P55 ÔXÒ***BBBBBBBBBBB*****…………………BBUUUUUUPPPPPP555x55PPPPAAAADDxAAAPPKP XXÒÒ********BBBBBB††††****…UUUUUUUUPPP555555xxx55PPPPAAAAADxAAAP55P ÒXXÒÒÒÒÔ**ÔÔÔÔÔ*BBBBB††††††****BBBBBBBBBB55x55555555PPAAADDxAAAP55P AÒXXÒÒÒÔÔÔÔÔÔÔÔ**BBBBBBBBB††††**********BBBBPPPPPPPP5PPAAADxAAP55PP AÒXXXÒÒÒÔÔÔÔ***Ô****BBBBBBBBB†††*********BBBBPPPPPPPPPPAAADxAAP55PP XAÒXXXXÒÒÔÔÔÔÔÔ*******BBBBBB†††††333********BBPPPPPP555PAADxAPP55PI XAAÒXXXXXXÔÔBBÔÔÔÔ***B**BBBBBBBBBBB†333B******B5PPPP5PPPAADxAP55PPI XXAAXXXXÒÒÒB††BBBBÔBB*††BB**BBBBBBBBB††333333**33P55PPPPAxxAPP55PII AXXAAXXXXÔÒBBB†††††††††**Ô**BBBBBBBBBBBB†††33333PP55PPPPAxxAPP5PPII AAAAAAXXXXXXÒBÔÔBÔÔÔÔÔÔÔBBBB†††††††BBB†††33†††PPP55PPPPPxAAAP55PUUU XAÒÒAAAAXXXXXÔÔBBBBBBBBBBBB****ÔÔ*BBB††33†BBPPP555PPPPPPAAAPP55PUUP XÒÒÒÒAAAAAAXXXXÔBBBBBBBBBBÔ*ÔÔÔÔÔBBB†††††PPP5555xxx5555PAAPPA5PPUU5 ÒÒÒÒÒÒAAAAAAAXXXXXXBBBBÔÔBBBBBBBBBB†††BBBBB55555555xxxx5AAPPAPPUUP5 ÒÒÒÒÒÒ?AAAAAAA??XXXXXXXX†BBB†††††††ÔÔÔÔÔÔBBBPPPPPPP5555PAAP55PUUU5P ÒÒÒÒÒÒ??AAAAAAA????ÔÔ?BXXBBB†ŸŸŸÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ*BBPPPPPPPPPP5A5P5PPUUU5U ÒÒŸÒÒÒÒÒ??AAAAAA????ÔÔŸŸŸŸÔÔÔÔÔŸŸÔÔÔÔ********PPPPPPPPPPP5P55PUUUP5U ÒÒÒŸÒÒÒÒÒ???AAAA?????ÔÔŸŸŸŸŸŸŸÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ*B*BPPPPPP5P555P5PPU-U5PU ÔÒÒŸÒÒÒÒÒ???AA?A???????ŸŸŸŸÔÔŸŸŸŸŸŸÔ***ÔÔÔ*BBBP55PPPPPPP555PUU--5-- ÒÔÒÒŸŸÒÒÒ??????AA???????ÔŸŸŸÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ******BBB5x55PPPP5P5PPU---P-- ?ÔÔÒÒŸÒÒÒÒÒ??????- A??????ÔÔŸŸŸŸ…ÔÔÔÔÔÔÔÔ**BBBB55xx5Px5Px5PUU--PP-- ?ÒÔÒÒÒŸŸŸÒÒÒ????A--UUA??????ÔÔÔÔ………………………Ô?55555P55x5„xxxPUU---P--- A?ÒÒŸÒŸŸŸŸŸÒ?????--UUPPUU???ÔÔÔÔÔÔÔ………??55555555PPP5„„„xx5UU---P--Ÿ AAAÒŸŸŸŸŸŸÒŸÒ???? UUUUPPPUUUUUÔÔÔ??555xx555xxxxxx5P„„„„„„UUU---P-ŸŸ KAAAAÒŸŸŸŸŸŸŸŸŸ?Ÿ?UUUUUPPUUUUUUUUUUPPP5xxxx555555x5„„ŸŸŸ„„UUU-P--Ÿ„ KKAAAAAŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ?UUUUUPPPPUUUUUUUPUPUPPxx5PPPPP55„„ŸŸŸŸ„„ŸUU-P--Ÿ„ 5PKKKXAAAÒÒŸŸŸŸŸŸŸUUUUUPP5PPPUUUUUUPPPPP55xPPPPPP„„ŸŸŸŸŸŸ„ŸŸUUP-5„„ PPPPKKKXXXAÒÒŸŸŸŸŸUUUUUPP555PPUUUUPUPPP5P555PPPP„„„ŸŸŸ„ŸŸ„ŸŸ%PP-x„„ UP5PPUPKKXXXXXŸŸŸŸŸUUUUP5PP55PPUPPUPPPPPPP555PPP„„ŸŸŸŸ„ŸŸ„ŸŸŸ%PxAÒ„ UU55PPUUUUUUXXXŸŸŸŸŸUUUP5PPP5xPPPPPPP5PP555555P„„„ŸŸŸŸ„„ŸŸŸŸŸŸ%AÒÒÒ UUU55PPUUUUUUUUUUUUPPUPP5PPPP5xPPPP55555555555P„„„ŸŸ„ŸŸ„ŸŸŸŸŸŸÒÒÒŸŸ UUUU55PPUUUUUUPPUUPPPPPP5PPPP5xx5555xxx*„„„„„„Ÿ%„„ŸŸ„„Ÿ„ŸŸ„ŸŸÒÒÒŸŸŸ UUUUUP5PPPUPUUUPPPPPPPP55PPP555xxx55x**„ŸŸŸŸŸŸ%%%Ÿ„„„„Ÿ„„Ÿ„ŸŸÒÒŸŸŸŸ U-UUUU5555PPPPPPPPPPPPP55PPP55555xx5B*„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%%%%„„„Ÿ„Ÿ„„ÒÒÒŸŸÔÔ UUUUUUUP555PPPPPPPPPPPPP5PPP555x††††††BBB**…ŸŸŸ%ŸŸ%%%%„„„„„ÒÒÒŸŸAÔÔ -UUUUUUUP5555555PPPPPP5P55PP55x ÔB†††††††B†BB……ŸŸŸ%%%%Ÿ„„ÒÒÒ„„A??Ò UUUUUUUUPPxx5xxxxxxPPP55P5P5 ÔBB††BB*B*BBBBB…Ÿ%%%%%Ÿ„ÒÒÒ„„??AA UUUUUUUUPP5xx55555xxxPP5x55 xÔ†B††****……***BB*Ÿ%ŸŸ%%Ò„„„A?AAA UUUUUUUUPUP5x55PP55xxx555 D5Ô†B††*…*……„„„…BB*Ÿ%ŸŸ%ÒŸ„„Ò?AAA UUUUUUUUUUU5xxPPPPPP555 555B†B**…**„„„Ÿ„…***Ÿ%ŸŸÒŸŸŸ?Ò??? UUUUUUUUUUUU5x55PPPPP55 55555†BB**„*…Ÿ„ŸŸŸ„…**ŸŸŸÒÒŸŸ??AAA PPPUUUUUUUUU55x55PPPPPP x5x55 ††*…*Ÿ……Ÿ„„ŸŸŸ„*…ÒŸÒÒŸŸ??AAA 5PPUUUUUUUPPP55x5PPPPPPP x5555 ††*„*„……ŸŸ„„ŸŸ„**ÒÒÒÒŸŸ???Ò 55PPUUUUUUUUPP5x55PPPPPP xxx55 55PB*…*ŸŸ……ŸŸ„ŸŸ„**ÒÒÒŸŸŸŸÒ3 555PUPUUUUUUPP55xx5PPPPP xx555 555PP**…*ŸŸŸ……ŸŸŸŸ…**ÒÒÒÒŸŸŸ3 5P55PUUUUUUUUPP55xx5555P 5x555 55PPPP **…*…ŸŸŸ…Ÿ%%Ÿ„**ÒÒÒÒÒ3† PPPP5PPUUUUUUPUP55xxxxxx 5555 55PPP5 ***Ÿ………ŸŸ%%%%Ÿ***ÒÒ33† PUPPP55PUUPUUUPPP5x5555P 55555 5††††BBBB ***„Ÿ……ŸŸŸŸŸ%Ÿ„**Ÿ3†† PUUUPP55PUUPUPPPP5x5P5PP 55555 B††††B*****BBÔÔ*ŸŸŸŸŸŸŸ%ŸŸŸŸŸ…33†† PUUUUPP55PUUUUPUP5x55PPP55555 ?††††B**………………**ÔÔ*ŸŸŸŸŸŸŸ%%%%%Ÿ3††* UUUUUUPP55PPUPPPP5x55PPPxx5x533††††BB*………………„…*B*X**ŸŸŸŸŸŸŸ%%%33*** UUUUUUPP55PPPPPPP5x55PPDx333†3†††B†B**………„„……„„*BBÔÔÔXXXXXXXŸ%33*…… UUUUUUPPP55PPPPPP5xxPP33333††††††BB*……„………„……„„„…BXÔÔÔÔXXX„ŸXX3B……… UUUUUUPP5UP5PPPPPP5x5PP3333††††††***……„„………„„……„„…*X…………„„ŸŸŸÔ3*……… UUUUUUP55UU555PPPP5555P 333††††B†B*………„Ÿ„………„„„„„„„**…ŸŸŸŸŸ%Ÿ„3*……… PUUUUUU5PUUP555PPP5555 333††††BB**………„ŸŸ„…„„ŸŸ„ŸŸ„*…„ŸŸ%%%%„B………… 5UUUUUP5PUUUP555PPP555 KPP33†B††B**…………ŸŸŸ„…„ŸŸŸ„ŸŸ„*……„„Ÿ%%ŸB*……… 5PUUUUP5PUUUU5555PPP5 KKPPPI3BBB†***…„„…„„Ÿ„„„„ŸŸŸ„ŸŸŸ„…***ŸŸŸ*B„„„ P5PUPUP5PUUPUP55PPPPKKKPPPPIIBBBBBB*…„„„…„„ŸŸ„„„ŸŸŸ„ŸŸŸŸ*****Ÿ…B……„ P5PPUUP5PPPPPPP555PPKKPPPII BB†B**…„„„„„„„ŸŸ„„„ŸŸŸ„ŸŸŸŸŸŸŸ***B…„Ÿ UP5PUPP5PPUPPP5xx55DIPPPI AAAÔBBB*…„„Ÿ„„Ÿ„ŸŸŸ„„ŸŸŸ„„ŸŸŸŸŸŸŸ…B*„Ÿ UP5PPUP5PPPPPP5xDDDDxII AAAAAAÔBBB…„„„Ÿ„„„„ŸŸŸŸ„„ŸŸŸ„„ŸŸŸŸŸŸ*B…Ÿ UP5PPPP5xPPPPDDDDDDDD AAAAAA ÔÔ**…ŸŸ„ŸŸŸ„„„ŸŸŸŸ„„ŸŸŸ„„„ŸŸ%„B…Ÿ PPPPPPPxDDDDDDDDDDDDD AAAAAA Ô**…ŸŸŸŸŸŸŸŸ„„ŸŸŸŸ„„ŸŸŸŸŸŸŸŸ…*Ÿ x5DDDxxxDDDDxDDDDxDxDDDAAAAA ÔÔÔÔÔŸŸŸŸŸŸŸ„„%%ŸŸ„„ŸŸŸŸŸŸŸ…… xxDDxDDDxxDxxxDxxxDDDDDDD ÔÔÔÔÔÔŸŸŸŸŸŸŸ„„„„ŸŸŸŸŸ%%%%… xxDDDDxxxxxxxxxxxxxDDDDDDDD BBBB*B*„„„ŸŸŸŸŸ„*BB†*BB…ŸŸŸŸŸ%%% xDDDDxxxxxxxxxxxxxDDDDxxDDDD †BB**……„ŸŸ„ŸŸ„„…B††BB***BBBÔŸŸŸŸ%% xDDx5x5xxxxxxDxxxDDDDxxDDDDD †B**…„ŸŸŸŸŸŸŸŸ„B†††*………„……„*B*ÔŸŸŸŸ DDD555x5xxxxxxxDDDxxxxxDxDDDD †BÔÔÔÔ„„ŸŸŸŸ%%…B††B**………„„„„„……*…ÔÔÔ DD55555xDDDxxDDDDDDxxxxxxDxDD††ÔÔÔÔ„ŸŸ„„ŸŸ%Ÿ…†††B**………„„„„„„„„„„„…… DDDD5DDDDDDDDDDDDDDDDDDxxxDD††ÔÔÔÔÔŸŸŸŸŸ%%„B††BB***…„„„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ„ DDDDDDDDDDDDDxDxxDxDDDDDDDD††ÔÔ……„„„„ŸŸŸŸ…B††B***………„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%%Ÿ D555x5xxxxxDxDxxDxD55DxDDD††ÔÔ*……„ŸŸŸ„„Ÿ*†††BB**………„Ÿ„Ÿ„„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ D5555xx5xxxxxxxxxxDx555DD†††BB*……„„„„ŸŸB††††BB**………„„„„„ŸŸŸŸŸŸŸŸ%%% 555555xxxxxDxxDxxxx555DD†††ÔB**……„„ŸŸ„„3††††B****………„„„„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ 55555555xDxDxxDxxxxxDDDD††††BBB*……„„ŸŸ„††BBBBBB**…………„„„„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ 55555x5xxxxxDDDDDDDDDDD†3†††BBBBB**………3†BB†B†BBB***……„„„„„ŸŸŸŸŸŸŸ„„ P5555xxxxDDDDDDDDDDDDDD33††††††BB†…… ††B†††††B††BBÒÒÒ………„„„…„……ÒÒÒ 555xxxDDDx5xxxxxxxxxxDD33††††††††* 3†††BB………**BBBBBBÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ…„„ xxxxDxx5555xx5xxxxxxxx33††††††††† ?? 3† KKKKAA………ÒÒÒÒÒÒ „%Ÿ% DDDDxPP5P555555x55xxxx3333††††AA A ? KKKKAA AAKIIIIK Ÿ%ŸŸŸ xxxxxPP555555555555xxx33xAAAAAAAAAA? AAKKAA AAAKKIII Ÿ%ŸŸŸŸ 555xxxPP555555x5x55xxx3xxxxAAAAAA?A? AKKAA AAKKKIIŸ%%%Ÿ%ŸŸ 5555xx5555555555xxxxxxxxxxxxAAAAAAA? AAKAA AAAKKII%%%%%%%ŸŸ 55555xx5x555x5x55xxxxxxxxxxAAAA?AA?? AKAAA AAAAKKK%Ÿ%%%%%%%Ÿ PP55555xxx5x5x55xxxxAxAAxAAA?A?AA?A? AAAAAA AAAKKKŸŸŸŸŸ%%%%%% PPP5555xxDD555xxxxAxAAAxAA?????????? AAAAA AAAAKKKŸŸŸŸŸ%%%%Ÿ% PPPP5555xxDxxxxxxxxxAAAxAAA??A??A??? KAAKA AAAAAKKŸŸŸŸŸ%%%%%Ÿ% 5PPP5555xxxDDxxxxxxxAxAAA?AA??????? AAKA AAAAAKK%ŸŸŸŸ%%%%%%% 55PPx5xxxxxxDxxxxxxxxxxAAAA?????? ? KAKAA AAAAAKŸ%ŸŸŸ%Ÿ%%%%%%
70 80 90 100 110 120 130
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Page 6 1309 - Лотосы Галина Скабеева
5PP 5PP PP5 P55 PKP 55P 55P 5PP 5PP 5PI PPI PII PII UUU UUP UU5 UP5 U5P U5U P5U 5PU 5-- P-- P-- --- --Ÿ -ŸŸ -Ÿ„ -Ÿ„ 5„„ x„„ AÒ„ ÒÒÒ ÒŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸÔÔ AÔÔ ??Ò ?AA AAA AAA ??? AAA AAA ??Ò ŸÒ3 ŸŸ3 Ò3† 33† 3†† 3†† ††* *** *…… ……… ……… ……… ……… ……… „„„ ……„ …„Ÿ *„Ÿ B…Ÿ B…Ÿ …*Ÿ Ÿ…… %%… %%% Ÿ%% ŸŸŸ ÔÔÔ „…… ŸŸ„ %%Ÿ ŸŸŸ %%% ŸŸŸ ŸŸŸ Ÿ„„ ÒÒÒ …„„ %Ÿ% ŸŸŸ ŸŸŸ %ŸŸ %ŸŸ %%Ÿ %%% %Ÿ% %Ÿ% %%% %%%
PPPIIIIDD5PPIIUIIUIUUUUPUPPPP55xxDDx555555P55555 KKIIIIPD5PPIIIUIUUUUUUUPPPPP55xxxxx5PPP555555555 PPIIIPDDPPUIIUUUUUUUUUPPPPP5xxxx5PPP5PPP55555555 PPIII5D5UPUUUUUUUUUUUUUUPP5xxxPPPPPPPP5PP5555555 PIIIPDDPPUUU„UUUUUUUUUUP55x55PPPPPPP55PP55555555 PIII55PPUUUU„„UUUUUUUUP5x55PPPPPPPPPP5P5P5555555 PIIPD5PUU-U„„„„„UUUUUP555PPPPPPPPPPPPP5555555555 III55PUU--U„„„„„„UUPP55PUUPPPUPPPPPPP55P55555555 IIP5PPU---„„„„„„„„P555UUUUUUUPPPPPPPP55555555555 II55PUU--„„„Ÿ„„„„„„5PPUUUUUUUPPPPPPP5P55P5555555 IP5PPUU„„„„„Ÿ„„„„„„PUUUU3UUUPUPPP5PP5PP555555555 I5PPUU„„„„„„Ÿ„Ÿ„„„„„U-UU333UPPPPPPP555P555555555 P5PPU„„„„Ÿ„„Ÿ„Ÿ„„„„„----3†††3PPP5P55555555555xxx 5PPUU„„ŸŸŸ„„Ÿ„Ÿ„Ÿ„„„„--33†††††PPPPP5P555xxxxxxxx 5PPU„„ŸŸŸ„„„Ÿ„Ÿ„Ÿ„„„„--3††††B†PPPPPP55xxxxxxx555 PPU„„„ŸŸŸ„„„ŸŸŸ„Ÿ„„„„-3†††BBBB†PPP55xxxxxDDDDŸŸŸ UPU„„ŸŸŸŸŸŸ„ŸŸŸ„Ÿ„„„„33†BBB***BP555xxxx55555ŸŸŸŸ U-U„„ŸŸŸŸŸ„„%ŸŸ„Ÿ„„„†3†BBB***…*†P55P5PPPP5PŸŸŸŸŸ -UU„„ŸŸŸŸŸ„ŸŸŸŸ„ŸŸ„„3†B*B**…*……*PPPPPPUUPP„ŸŸŸŸ% ---„„ŸŸŸŸŸ„ŸŸŸŸŸŸŸ„†††B**…*…*„…**UUUPUUUP„ŸŸŸŸŸ„ ---„„ŸŸŸŸŸŸŸ%ŸŸŸŸŸ„††BB**…*……„„……*UUUUPUPŸŸŸŸ%„† ---„ŸŸŸŸŸ%ŸŸ%ŸŸ%ŸŸB†BB***……………„„…*UUUPUU„ŸŸŸŸŸ†† ---„ŸŸŸŸŸ%ŸŸ%ŸŸ%ŸŸ††**…**……„„…„„……ÔUUUUU„Ÿ%Ÿ%*†B -Ÿ-„ŸŸŸŸŸ%ŸŸ%ŸŸ%ŸŸ†B*……*…………„…„„„…*UUUU„ŸŸŸ%Ÿ††* ŸŸŸ„ŸŸŸŸŸ%%Ÿ%ŸŸ%%„†B*………*…„…„…„Ÿ„„…ÔUUU„ŸŸŸ%††*… ŸŸŸ„„„ŸŸŸ%Ÿ%%Ÿ%%%„†**…………„„……„„„Ÿ„…*UUU„ŸŸ%Ÿ†B…„ „ŸŸŸŸ„ŸŸŸŸŸ%%%%%Ÿ„†**……„……„……„„„ŸŸ„…ÔUUŸŸŸ%†B……„ „ŸŸŸ„„ŸŸŸŸŸ%%%%%Ÿ„†*………„„…„„…„„„ŸŸ„…ÔUUŸŸŸŸ†B……„ „ŸŸŸŸ„„ŸŸŸŸ%%%%%%„†**…„„„„„„„„„„ŸŸ„……UUŸŸ%„B**…„ „ŸŸŸŸŸ„ŸŸŸŸŸ%%%%%ŸB*……„„„„„„„„„„ŸŸ„„…ÔUŸŸ%BB……„Ÿ ªªªªªªªªªªŸŸŸ%%%ŸŸBB……„„„„Ÿ„„„„„ŸŸŸ„…ÔÔŸŸ%BB…„„Ÿ ªªªÒªªªªªªªªŸ%%%ŸŸŸB………„„„Ÿ„„„ŸŸ„ŸŸ„„ÔÔŸ%%B*…„ŸŸ ÒÒªªªªªªªªªªª%%%ŸŸŸB………„Ÿ„„Ÿ„Ÿ„Ÿ„ŸŸ„„ÔÔŸ%%B…„„ŸŸ ŸŸŸŸŸŸŸŸ„„ªªªŸŸŸŸŸŸB*…„„„Ÿ„Ÿ„Ÿ„Ÿ„ŸŸ„„ÔÔŸ%ŸB…„ŸŸŸ ŸŸŸÔÔÔÔÔÔÔŸ%%%ŸŸŸŸŸ**……„„Ÿ„Ÿ„Ÿ„Ÿ„ŸŸ„„ÔÔŸ%ŸB…„ŸŸŸ ÔÔÔÔAÔÔAAÔÔÔ%%%ŸŸŸŸŸB…„„„ŸŸ„„Ÿ„„Ÿ„Ÿ„Ÿ„ÔŸ%ŸB„ŸŸŸŸ ÔÔÒÒÒÔÔAÔAÔÔÔ%%ŸŸŸŸŸB…„„„ŸŸ„Ÿ„Ÿ„Ÿ„Ÿ„Ÿ„ÔŸŸŸ*„ŸŸŸ… ÒÒAAAÒÒÒÔÔÔÔÔŸŸŸŸŸŸŸŸ*…„„„ŸŸŸ„Ÿ„Ÿ„„„Ÿ„ÔŸŸ**„ŸŸŸ† AÒAAAÒAAÒÒÔÔÔÔŸŸŸŸŸŸŸB*…„„ŸŸŸ„ŸŸŸ„„„Ÿ„ÔŸŸ*…ŸŸŸ*† ÒÒAAÒAAAÒÒÒ??XŸŸŸŸŸŸŸŸB…„„„ŸŸ„ŸŸŸ„„„ŸŸÔÒŸ*„ŸŸŸ†* ÒÒÒÒÒAAAAAAÔXXŸŸŸŸŸŸŸŸŸ*…„„ŸŸ„ŸŸŸ„„Ÿ„ŸÔÒÒ*ŸŸŸ*B„ ?AAAÒÒÒ?AA333XŸŸŸŸŸŸŸŸŸB…„„„ŸŸ„ŸŸ„„Ÿ„ŸÔÒ*„ŸŸ…B„Ÿ ?AAAA???AA3†33AÒŸŸŸŸŸŸŸŸ*…„„ŸŸ„ŸŸ„„Ÿ„ŸÔÒ*ŸŸŸ*„ŸŸ ?AAAA??Ò33†††3333ÒŸŸŸŸŸŸŸ*…ŸŸŸ„ŸŸ„„Ÿ„„ÔÒ*Ÿ%……ŸŸ„ A3333333†††BBB†33333BBŸŸŸÒ*„ŸŸŸŸŸ„„Ÿ„„ÔÒ*Ÿ„*„„„Ÿ 333333†††††BB*B**………*BBÒŸÒÒ*ŸŸŸŸŸ„ŸŸ„ÔÔ*ŸŸÔ…„„ŸŸ †††33††BBB††B*„………„„……*BÒÒÒ*ŸŸŸŸŸ„ŸŸ„Ò*ŸŸ…Ô…„ŸŸ% †††3††††BBBBB*„………Ÿ„„………BÒÒ*ŸŸŸŸŸ„ŸŸ„*ŸŸ„Ô…„Ÿ%%Ÿ ††††BBBBB**BB*„……„„ŸŸ„„…*BÒÔŸŸ%Ÿ„„ŸŸ„ÔŸŸÔ…„Ÿ%%ŸŸ ††BB*BBBB*****…„„„„ŸŸ„„…*BÔÔŸŸ%Ÿ„ŸŸ„ÔŸŸŸÔ„ŸŸ%Ÿ%% †BBB*BB**……*„*…„ŸŸ„ŸŸ„Ÿ„…BÔÔŸŸ%ŸŸŸŸ„ÔŸŸÔ…ŸŸŸŸ%%% *B******…………„……„ŸŸŸ„ŸŸŸ„…*BÔŸŸ%ŸŸŸŸÔŸŸŸ…ŸŸŸ%%%ŸŸ *******……„„„„……„„ŸŸ„ŸŸŸ„…*BŸŸ%%Ÿ%Ÿ…ÔŸÔÔŸŸŸ%%%%%% …****……„„„„Ÿ„„…„„ŸŸ„ŸŸŸ„„*BŸŸ%Ÿ%%„?ÒÒÔŸŸŸ%%%Ÿ%ŸŸ …„*„……„„„Ÿ„Ÿ„„„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸ„„…*Ÿ%%%%ŸÔ?ÔŸŸŸ%%%%%%Ÿ„* …„…„„„„„ŸŸ„ŸŸ„„ŸŸ„ŸŸ„ŸŸŸŸÔ*Ÿ%%%Ÿ„?ŸŸ%ŸŸ%ŸŸŸŸŸ…BB …„…„„„„„ŸŸ„ŸŸŸ„ŸŸ„ŸŸŸŸŸŸŸÔ*%%%%ŸÔŸŸŸŸ%ŸŸ„**BB†B* ……„ŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸŸÔÔ%%%ŸÔŸŸŸŸ%Ÿ„*B*B***** „„„ŸŸ„ŸŸ„ŸŸ„ŸŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸŸÔÔ%ŸŸÔŸŸŸŸŸ…***„„„„„„„… „„Ÿ„ŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸŸÔŸŸÔÔŸŸŸŸ„**…„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸ „„Ÿ„ŸŸ„Ÿ„ŸŸŸ„ŸŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸÔÔÔŸŸŸŸŸ…*…„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ „„ŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸ„ŸŸ„ŸŸŸŸ„ŸŸŸÔŸŸŸŸŸ„*…„„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ… Ÿ„ŸŸ„ŸŸŸŸ„ŸŸŸ„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸAÔŸŸŸŸ…*…„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ…* Ÿ„„Ÿ„ŸŸ„Ÿ„ŸŸŸŸŸŸŸŸ%ŸŸŸŸŸAAÔŸŸ……„ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ„„…„Ÿ ŸŸ„Ÿ„ŸŸ„ŸŸ„ŸŸŸŸ%ŸŸ%%ŸŸŸŸŸ„ÔÔÔŸ„„Ÿ„„Ÿ„Ÿ„„„……„„ŸŸŸ ŸŸŸŸŸ„ŸŸŸŸŸŸ%ŸŸ%ŸŸŸ%ŸŸŸAŸŸ„ÔŸŸŸŸŸŸ„„„…„……AAA%%ŸŸ ŸŸŸŸŸŸ„ŸŸŸŸŸ%%ŸŸ%ŸŸ%Ÿ%AÒŸŸŸ„ÔŸŸŸŸŸ%ŸŸŸŸŸŸŸŸŸAŸ%% „ŸŸŸŸŸ„ŸŸ%%ŸŸ%ŸŸ%%Ÿ%%ŸÒÒŸŸŸŸ…ÔŸŸŸŸŸ%%%%Ÿ%%ŸŸŸAAA …ŸŸŸŸŸŸ„ŸŸ%ŸŸŸ%ŸŸ%%%%XŸÒŸŸŸŸŸ„ÔŸŸŸŸŸ%ŸŸ%%%%%ŸŸAA „…ŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%%Ÿ%%%Ÿ%%XÒÒŸŸŸ%ŸŸ„„ÔŸŸŸŸŸ%ŸŸ%%%%%%ŸA %%„„ŸŸŸŸŸŸŸŸ%%%%%%%%XÒÒŸŸŸŸŸŸŸŸ„ÔŸŸŸŸŸ%ŸŸŸ%%Ÿ%%Ÿ %%%ŸÔÔŸŸŸŸ%%%%%%%%ŸXÒÒŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ„ÔŸŸŸŸŸ%%ŸŸ%%ŸŸŸ ÔÔÔÔÔXXÔŸŸŸŸŸŸŸŸÔÔÒÒÒÒŸŸŸŸŸŸ%%ŸŸ„…Ÿ%ŸŸŸŸ%%%%%ŸŸŸ …ÔÔÔ„„„„„XŸŸÔÔÔÔÒÒÒŸÒŸŸŸŸŸŸŸ%ŸŸŸ„…ÔŸŸŸŸŸŸ%%%%%%% „„„„„„„„XXŸŸŸŸŸŸÒŸÒŸÒŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ„ÔŸŸŸŸŸŸ%%%%%%% Ÿ%%%%ŸŸ?XŸŸŸŸŸŸŸŸŸÒŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%ŸŸŸŸ„ÔŸŸŸ%Ÿ%%%%%%%% %%%%%ŸÔÒ?ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%%%ŸŸŸ…Ô%ŸŸ%%Ÿ%%%%%%% %%%ŸŸÔÔÔŸ%ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%%%%ŸŸ…ÔŸŸŸ%%%%%%%%%% ŸŸŸŸ…ÔŸ„%ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%%%%ŸŸ……Ÿ%ŸŸ%%%%%%%%% ŸŸ„ŸÔŸŸŸŸŸ%ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ%ŸŸ%%%%%ŸŸ……ŸŸŸŸŸ%%%%%%%% ……ÔÔŸŸŸ%ŸŸ%ŸŸ%ŸŸŸŸŸŸŸŸ%ŸŸŸ%%%%%ŸŸ…„„Ÿ%%ŸŸ%%%%%%% …ŸŸŸŸŸŸ%ŸŸŸŸŸ%ŸŸŸ%ŸŸŸ%%Ÿ%Ÿ%%%%%ŸŸ*„„Ÿ%%%ŸŸ%%%%%% ŸŸŸŸ„„Ÿ%ŸŸ%ŸŸ%ŸŸŸŸŸŸ%%%Ÿ%%%%Ÿ%%Ÿ„*„„Ÿ%%%%%%%%%%% ŸŸŸŸ„ŸŸ%Ÿ%%Ÿ%ŸŸŸŸ%ŸŸ%%Ÿ%%%%%%%%Ÿ**„…ŸŸ%%%%%%%%%% ŸŸŸŸ…Ÿ%ŸŸ%%Ÿ%Ÿ%%Ÿ%Ÿ%%%Ÿ%%%Ÿ%%Ÿ%Ÿ*…„…ŸŸŸ%%%%%%%%% ŸŸŸ……ŸŸŸŸ%Ÿ%%Ÿ%%%ŸŸ%%%%%%ŸŸ%%%%„*„„„ŸŸŸ%%%Ÿ%%%%% ŸŸŸ…„ŸŸŸ%%Ÿ%%Ÿ%%%Ÿ%%%%%%%%%%ŸŸ%…*„„„%ŸŸŸ%%Ÿ%%%%% ŸŸŸ*ŸŸŸŸ%%Ÿ%%Ÿ%%%%%%%%%%%%%%ŸŸŸB…„„„%%ŸŸŸŸ%%%%Ÿ% ŸŸ„*ŸŸ%Ÿ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ÿ%…B„„„??%%Ÿ„ŸŸŸŸŸŸŸ ŸŸ„*ŸŸ%Ÿ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ŸŸŸ**„„„???Ÿ%Ÿ„ŸŸŸŸŸŸ Ÿ%„*„ŸŸŸ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ÿ%„B…„„ ????Ÿ%„„„„„„ Ÿ%ŸB„ŸŸ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ÿ%ŸB*„„„ ??????A?AA ŸŸŸB„„ŸŸ%%Ÿ%%%%%%%%%%%%%%ŸŸ%††…„„„ ????????A Ÿ%ŸBB„ŸŸŸŸŸŸ%%%%%%%%%%%%ŸŸ%††B„„„ ?????
140 150 160 170 180
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Page 7 1309 - Лотосы Галина Скабеева
Pattern Name:1309 - Лотосы
Designed By: Галина Скабеева
Company: Riolis
Fabric: Stern-Aida Zweigart 14, Хаки
185w X 185h Stitches
Size: 14 Count, 33.56w X 33.56h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
% 3 Anchor 1 Snow White
Ô 2 Anchor 24 Carnation VY LT
* 2 Anchor 25 Carnation LT
3 2 Anchor 28 Carnation Med DK
B 2 Anchor 40 Carmine Rose LT
† 2 Anchor 54 China Rose DK
„ 3 Anchor 73 Antique Rose VY LT
… 2 Anchor 75 Antique Rose Med LT
x 1 Anchor 204 Mint Green Med
U 3 Anchor 212 Spruce DK
? 1 Anchor 264 Avocado VY LT
Ÿ 3 Anchor 271 Soft Carnation
y 3 Anchor 271 Soft Carnation
K 1 Anchor 281 Olive Green DK
I 3 Anchor 281 Olive Green DK
X 2 Anchor 303 Citrus Med
A 1 Anchor 844 Fern Green Med
5 1 Anchor 876 Pine
P 2 Anchor 876 Pine
- 3 Anchor 1044 Grass Green UL DK
Ò 1 1 Anchor
Anchor 302
24Citrus Med LT
Carnation VY LT
ª 1 1Anchor
Anchor 2891Canary Yellow Med LT
Snow White
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
D 1 Anchor 204 Mint Green Med
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 Anchor 1 Snow White
1 Anchor 28 Carnation Med DK
1 Anchor 54 China Rose DK
1 Anchor 204 Mint Green Med
1 Anchor 302 Citrus Med LT
1 Anchor 1044 Grass Green UL DK
Beads Used:
Symbol Type Number Color
Cust Bead 63130 Светло-бирюзовый
Cust Bead 83110 Лимонный
Cust Bead 90000 Прозрачно-оранжевый

Page 8 1309 - Лотосы Галина Скабеева
Расход нитей
Нитей в мотке:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
Anchor 1 829 0 0 0 35.9 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 24 991 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 25 1923 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 28 501 0 0 0 34.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 40 1737 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 54 1424 0 0 0 4.2 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 73 1384 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 75 1419 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 204 2606 667 0 0 15.6 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 212 1493 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 264 731 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 271 3482 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
Anchor 271 88 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 281 931 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 281 427 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 302 0 0 0 0 11.8 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 303 463 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 844 1587 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 876 2568 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 876 2500 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
Anchor 1044 420 0 0 0 66.7 0.0 0.0 0 0 1.000
Cust Bead 63130 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 52 0.000
Cust Bead 83110 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 35 0.000
Cust Bead 90000 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 69 0.000
Anchor
Anchor302
24866 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor
Anchor 2891108 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.