Тест М.Вороний

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: docx
Founded: 13.04.2020
Added: 01.05.2020
Size: 0.02 Мб


Творчість М.Вороного1. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізованийжіночий образ?А «До моря» М.Вороного;Б «Інфанта» М.Вороного;В «Чари ночі» О.Олеся;Г «З журбою радість обнялась…» О.Олеся.
2. Неправильним є твердження:
А) Микола Вороний – апологет декадентства;
Б) Микола Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури;
В) Микола Вороний належить до когорти «розстріляного відродження»;
Г) Микола Вороний переклав «Інтернаціонал», «Варшав'янку» та «Марсельєзу» українською мовою.
3. Творчість Миколи Вороного стала першою декларацією ідей та форм:
А) неоромантизму;
Б) імпресіонізму;
В) символізму;
Г) футуризму.
4. Перша публікація М.Вороного:
А) вірш «Інфанта»;
Б) переклад «Інтернаціоналу»;
В) поема «Євшан-зілля»;
Г) вірш «Не журись, дівчино».
5. За родовою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:
А) ліричний;
Б) ліро-епічний;
В) епічний;
Г) драматичний.
6. За жанровою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:
А) сонет;
Б) елегія;
В) ліричний вірш;
Г) пісня.
7. Твір М.Вороного «Блакитна панна» належить до такої тематичної групи, як:
А) патріотична;
Б) філософська;
В) пейзажна;
Г) інтимна.
8. У творі М.Вороного «Блакитна панна» звучить мотив:
А) краси перших почуттів;
Б) цілісної, багатогранної людини;
В) возвеличення краси природи навесні;
Г) захоплення красою жінки.
9. Домінуючим художнім засобом у творі М.Вороного «Блакитна панна» є:А) метафора;
Б) символ;
В) тавтологія;
Г) персоніфікація.
10. Прочитайте текст.
А вона, як мрія сна
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квіткахПроменистою росою.
У рядках НЕ використано такий художній прийом, як
А) порівняння;
Б) епітет;
В) персоніфікація;
Г) символ.
11. Прочитайте текст.
І уже в душі моїйВ сяйві мрійВ'ються хмелем арабески,
Миготять камеї, фрески,
Гомонять-бринять пісніГолосніІ сплітаються в гротески.
У рядках використано такий художній прийом:
А) синекдоха;
Б) метонімія;
В) метафора;
Г) оксиморон.
12. Блавати, камеї, фрески – ці образи емоційно наснажують поезію:
А) «Арфами, арфами..»;
Б) ) «Ви знаєте, як липа шелестить…»;
В) «Блакитна панна»;
Г) «Чари ночі»;
Д) «Різдво».