Роб. зошит с.г. машини

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: doc
Founded: 25.01.2012
Added: 01.05.2020
Size: 1.14 Мб
ГНПУ (ГГПУ) им Довженко

Практична робота №1

Тема: Плуги та плоскорізи
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови плугів та плоскорізів, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: плуг ПЛН 4-35, дисковий агрегат УДА-3,1, інші плуги і плоскорізи; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; лінійка; шнур; набір регулювальних підкладок.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 1.
Таблиця 1
Технічна характеристика плугів
Марка плуга
Ширина захвату, м
Глибина оранки, см
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Клас трактора, з яким агрегатується4. Описати послідовність регулювання плуга ___________ на глибину оранки 27 см.


5. Вказати відстані між робочими органами та їх частинами, дати специфікацію (рис. 1).

Рис. 1. Схема розміщення робочих органів на рамі плуга

6. Описати особливості підготовки до роботи плоскорізів або дискових агрегатів.
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання:
Яка будова начіпного, причіпного плуга?
Призначення механізмів коліс причіпного плуга.
Назвіть деталі корпуса, передплужника, дискового ножа.
Як встановити причіп на плузі ПЯ-3-35?
Які операції відносяться до основного обробітку ґрунту?
Як правильно встановити передплужники на плуг?
За допомогою чого регулюється плуг у поздовжньому і поперечному напрямках?
Які агротехнічні вимоги ставляться до орних агрегатів?

Оцінка Викладач ___________________________
Практична робота №2

Тема: Культиватори та комбіновані агрегати
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови культиваторів та комбінованих агрегатів, формування вмінь і навичок практичної діяльності, їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: культиватори КРН-5,6, КНО-2,8, КПС-4,2; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; розміточна дошка; набір регулювальних підкладок.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 2.
Таблиця 2
Технічна характеристика культиваторів
Марка культиватора
Ширина захвату,м
Глибина обробітку, см
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Клас трактора4. Описати послідовність регулювання культиватора КПС-4 для обробітку ґрунту на глибину 8 см.


5. Вказати для якого способу обробітку представлені схеми розміщення робочих органів культиваторів КПС-4, КРН-4,2.

Рис. 2. Схема розміщення робочих органів культиваторів

6. Описати особливості налаштувань комбінованих агрегатів
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Як приєднуються робочі органи до рами культиваторів?
Для чого встановлені пружини на штангах у культиватора КПС-4?
Які вимоги до встановлення робочих органів за шириною культиватора і довжиною гряділі?
Які є типи лап і як їх застосовують?
Назвати марки просапних культиваторів для сільськогосподарських культур
Як підбирають і розставляють робочі органи по секціях?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №3

Тема: Зернові сівалки
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови зернових сівалок, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: сівалки СЗ-3,6, СО-4,2; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; домкрат; набір регулювальних підкладок.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 3.
Таблиця 3
Технічна характеристика сівалок
Марка сівалки
Ширина захвату,м
Глибина висівання, см
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Тип висівного апарата4. Описати призначення, будову і роботу котушкового висівного апарата.
5. Дати специфікацію висіваючого апарата та приводу висіваючих апаратів сівалки _________ (рис. 3).

Рис. 3. Схема висіваючого апарата сівалки ____________

6. Описати призначення шестерень передавального механізму приводу зернової сівалки ________ (рис. 4).

Рис. 4. Схема передавального механізму зернової рядкової сівалки _____

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Яка будова і робота механізму піднімання сошників?
Послідовність регулювання сівалки на норму висіву насіння?
Послідовність регулювання сівалки на глибину посіву?
Як перевірити норму висіву в полі?
Будова сошників овочевої сівалки?
Як проводиться розставлення сошників овочевої сівалки?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №4

Тема: Сівалки для посіву цукрових буряків
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови сівалок для посіву цукрових буряків, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: сівалка ССТ-12Б, СУПН-8; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; лінійка; домкрат; рулетка; крейда; набір регулювальних підкладок.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 4.
Таблиця 4
Технічна характеристика сівалок
Марка сівалки
Ширина захвату, м
Глибина посіву, см
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Тип висівного апарата4. Описати послідовність регулювання сівалки ___________ на задану норму висіву насіння і глибину.
5. Дати специфікацію висіваючого апарата вакуумної сівалки ______ (рис. 5).

Рис. 5. Схема висіваючого апарата вакуумної сівалки __________

6. Вказати особливості будови бурякової сівалки з барабанним висіваючим апаратом
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Будова посівної секції сівалки.
Яка будова і процес роботи висівних апаратів?
Як відрегулювати норму висіву насіння на один погонний метр?
Послідовність регулювання глибини посіву.
Як визначити і встановити виліт маркера?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №5

Тема: Картоплесаджалки і розсадосадильні машини
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови картоплесаджалок і розсадосадильних машин, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: картоплесаджалка КСМ-4, СН-4, розсадосадильна машина СКН-6; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; лінійка; домкрат; рулетка; крейда; набір регулювальних підкладок.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 5.
Таблиця 5
Технічна характеристика машин
Марка машини
Ширина захвату, м
Глибина садіння, см
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
4. Записати регулювання картоплесаджалки ___________ на норму і глибину садіння.


5. Вказати особливості будови та технологічного процесу роботи розсадосадильної машини


6. Дати специфікацію основних вузлів та деталей картоплесаджалки ______ (рис. 6).

Рис. 6. Схема роботи картоплесаджалки __________

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Як здійснюється технологічний процес роботи картоплесаджалки?
Як регулюють норму садіння картоплі на 1 га?
Послідовність регулювання глибини садіння картоплі.
Будова садильної секції розсадосадильної машини СКН-6.
Як встановити крок садіння розсади?
Як відрегулювати глибину садіння розсади?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №6

Тема: Машини для захисту рослин
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови машин для захисту рослин, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: оприскувач ОПВ-2000, обпилювач ОШУ-50, протруювач ПК-20; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; додаткові довідкові матеріали; набір регулювальних підкладок.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 6.
Таблиця 6
Технічна характеристика машин
Марка машини
Подача суспензії, л/хв
Швидкість руху, км/год
Продуктивність, га/год
Місткість баку
4. Описати послідовність встановлення оприскувача ___________ на норму витрати отрутохімікатів (пестицидів).
5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів обприскувача __________ (рис. 7)

1 –
2 –
3 –
4 –
5-
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 –
32 –
33 –
34 –
35 –
36 –
37 –
38 –
39 –
40 –
41 –
42 –
43 –
44 –

Рис. 7. Технологічна схема обприскувача

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
1. Як здійснюється технологічний процес роботи протруювача?
2. Назвіть типи розпилювачів, вкажіть їх будову.
3.Назвіть послідовність встановлення обприскувача на норму витрати робочого розчину пестицидів.
4. Як здійснюється технологічний процес приготування робочого розчину.
5. Назвіть основні правила техніки безпеки під час роботи з оприскувачами.

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №7

Тема: Машини для внесення органічних і мінеральних добрив
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови машин для внесення органічних і мінеральних добрив, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: машини для внесення мінеральних добрив РОУ-6, МВУ-6, МВУ-0,5А (НРУ-0,5); плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; додаткові довідкові матеріали.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 7.
Таблиця 7
Технічна характеристика розкидачів
Марка машини
Ширина захвату, м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Клас трактора
Вантажопідйомність, кг
Маса, кг


4. Описати регулювання розкидача органічних добрив __________ та розкидача мінеральних добрив ___________ на задану норму внесення.
5. Дати специфікацію основних деталей і вузлів розкидачів органічних __________ (рис. 8), мінеральних (рис. 9) добрив та вказати марку розкидачів.

Рис. 8. Розкидач органічних добрив __________

Рис. 9. Розкидач мінеральних добрив __________

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Який технологічний процес роботи розкидачів мінеральних добрив?
Як регулюють розкидачі на норму висіву туків на 1 га?
Як перевірити і провести натяг транспортера гноєрозкидача?
Як регулюють норму внесення рідких добрив на гектар?

Оцінка Викладач ___________________________


Практична робота №8

Тема: Машини для заготівлі грубих кормів
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови машин для заготівлі грубих кормів, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: косарки КС-2,1, КРН-2,1, граблі ГВК-6, ГВР-6; плакати; підручники; заводські інструкції; інструкційна картка; додаткові довідкові матеріали; набір інструментів; щупи; підставки; шнур.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 8.
Таблиця 8
Технічна характеристика машин
Марка машини
Ширина захвату, м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Ширина валка,м
Клас трактора

4. Описати основні регулювання різального апарата косарки.
5. Описати основні регулювання граблів __________.
6. Дати специфікацію різального апарата косарки КС-2,1 (рис. 10) та граблів ГВК-6 (рис. 11)

Рис. 10. Різальний апарат косарки КС-2,1

Рис. 11 Граблі ГВК-6: а - ________________ , б - ________________

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
З яких основних частин складається різальний апарат косарки?
Як регулюють зазор між сегментом і пластиною тертя?
Як регулюють зазор між сегментом та притискною лапкою?
Яка загальна будова граблів ГВР-6, ГВК-6?
Як працюють колісно-пальцеві граблі ГВК-6?
Як відрегулювати тиск пальцевих коліс граблів ГВК-6 на ґрунт?

Оцінка Викладач ___________________________


Практична робота №9

Тема: Машини для заготівлі пресованого сіна
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови машин для заготівлі пресованого сіна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: прес-підбирачі ППР-110, ППЛ-Ф-1,6; плакати; підручники; заводські інструкції; інструкційна картка; додаткові довідкові матеріали; набір інструментів; щупи; підставки; шнур.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 9.
Таблиця 9
Технічна характеристика прес-підбирачів
Марка машини
Розміри паку, рулону
Щільність пресування, кг/м3
Маса паку, рулону, кг
Продуктивність, га/год
Клас трактора4. Описати технологічний процес роботи прес-підбирача _____________
5. Дати специфікацію рулонного прес-підбирача ПРП-1,6 (рис. 12)

Рис. 12 Схема технологічного процесу роботи рулонного прес-підбирача ПРП-1,6

6. Описати основні регулювання прес-підбирача ___________
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
З яких основних вузлів складається прес-підбирач ППР-110?
Як регулюють мінімальне розміщення пальців підбирача до поверхні ґрунту?
Як регулюють синхронність роботи переднього пакувальника та поршня?
3 яких основних частин складається в'язальний апарат ППР-110?
Як здійснюється технологічний процес обв'язування паки шпагатом?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №10

Тема: Кормозбиральні машини
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови кормозбиральних машин, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: силосозбиральні КСС-2,6А, КСК-100 та кормозбиральний КПИ-2,4 комбайни; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; лінійка; щупи; обтиральний матеріал.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 10.
Таблиця 10
Технічна характеристика машин
Марка машини
Ширина захвату, м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Клас трактора
4. Описати, які технологічні параметри регулюють у кормозбиральному комбайні та яким чином


5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів комбайна КСС-2,6 (рис. 13).

Рис. 13. Технологічна схема силосозбирального комбайна КСС-2,6А

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
1. Як відбувається технологічний процес роботи комбайна КСС-2,6А?
2. Яка будова та основні регулювання мотовила комбайна КСС-2,6А?
3. Які основні регулювання різального апарату комбайна КСС-2,6А?
4. Як регулюють зазор між ножем подрібнювального барабана та протирізальною пластиною?
5. Якими змінними робочими органами комплектують причіпний подрібнювач КПИ-2,4?
6. Як можна змінювати довжину подрібнення скошеної маси в комбайні КСС-2,6А?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №11

Тема: Валкові жатки та підбирачі
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови жаток та підбирачів, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: підбирачі 54-102А, ППТ-3А, жатка ЖВН-6; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; шнур; рулетка; щупи.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 11.
Таблиця 11
Технічна характеристика машин
Марка машини
Ширина захвату, м
Висота зрізу, см
Продуктивність, га/год
Швидкість руху, км/год
4. Описати послідовність навішування жатки _______________ на зернозбиральний комбайн та її регулювання


5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів валкової жатки _________ (рис. 14).

Рис. 14. Схема валкової жатки __________

6. Описати регулювання підбирача ППТ-3А


Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
1. З яких основних частин складається валкова жатка ЖВН-6А?
2. Які регулювання має мотовило і як їх виконати?
3. Як провести заміну стрічок транспортера та їх натяг?
4. Будова підбирачів 54-102А, ППТ-3А.
5. Послідовність монтажу барабанного підбирача на комбайнову жатку.
6. Як регулюють натяг полотняних транспортерів підбирача ППТ-3А

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №12

Тема: Жатка зернозбирального комбайна
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови жаток зернозбирального комбайна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: жатка; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; шнур; рулетка; щупи.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 12.
Таблиця 12
Технічна характеристика машин
Марка машини
Ширина захвату, м
Висота зрізу, см
Кількість граблин мотовила, шт
Частота обертів мотовила, об/хв
4. Описати налаштування жатки з підготовки до збирання та під час збирання зернових культур


5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів жатки ДОН-1500 (рис. 15).

Рис. 15. Схема жатки зернозбирального комбайна ДОН-1500

6. Описати процес роботи шнека жатки


Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
1. Яким повинно бути зусилля під час піднімання жатки за дільник, чим його регулюють?
2. Які регулювання має мотовило жатки?
3. Будова і робота суцільного шнека жатки комбайна?
4. Призначення, будова і регулювання похилої камери?
5. Яка будова і робота механізму реверса похилої камери комбайна?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №13

Тема: Молотарка зернозбирального комбайна
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови молотарки зернозбирального комбайна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: макет молотарки; комбайн СК-5 „Нива”, ДОН-1500; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 13.
Таблиця 13
Технічна характеристика молотарки
Марка машини
Ширина молотарки, м
Діаметр барабана, мм
Частота обертів барабана, об/хв
Кількість клавіш соломотряса, шт.
Кут обхвату підбарабанника, град.4. Вказати регулювання молотильного апарату. Описати послідовність регулювання зазору між барабаном і підбарабанником комбайна та його перевірка.5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів молот. апарата комбайна ДОН-1500 (рис. 16)

Рис. 16. Схема молотильного апарата зернозбирального комбайна

6. Описати процес роботи клавіш соломотряса та його налаштування


Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Будова і робота молотильного апарата комбайна.
Які регулювання має молотильний апарат комбайна, як їх виконувати?
Як впливають наслідки регулювань молотильного апарата на якість обмолоту?
Яку будову має молотильний барабан комбайна?
Яку будову має підбарабанник (дека) комбайна?
Як регулюють частоту обертання молотильного барабана і від чого вона залежить?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №14

Тема: Система очистки зернозбирального комбайна
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови системи очистки зернозбирального комбайна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: макет системи очистки; комбайн СК-5 „Нива”, ДОН-1500; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 14.
Таблиця 14
Технічна характеристика системи очистки
Марка комбайна
Площа решіт, м2
Кількість решіт, шт.
Кількість лопатей вентилятора, шт.
Частота обертання вентилятора, об/хв
Спосіб регулювання4. Описати регулювання очистки комбайна


5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів системи очистки комбайна ДОН-1500 (рис. 17)

Рис. 17. Схема системи очистки зернозбирального комбайна
1 –
2 –
3 –
4 –
5-
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –

6. Описати процес роботи системи очистки
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
З яких частин складається очистка комбайна?
Як працює очистка комбайна?
Які регулювання має очистка комбайна? Як вони здійснюються?
Яку будову має домолочувальний пристрій комбайна ДОН-1500?
Як регулюють очистку комбайна при підвищеній засміченості зерна в бункері?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №15

Тема: Копнувач, подрібнювач та ходова частина зернозбирального комбайна
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови ходової частини та пристроїв для збирання не зернової частини врожаю зернозбирального комбайна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: комбайн СК-5 „Нива”, ДОН-1500; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал; шнур.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 15.
Таблиця 15
Технічна характеристика комбайнів
Марка комбайна
Місткість копнувача, м3
Кількість соломо-, половонабивачів
Муфта зчеплення
Коробка переключення передач (КПП)
Швидкість руху, км/год4. Описати процес роботи копнувача комбайна
5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів гідроприводу ходової частини зернозбирального комбайна ДОН-1500 (рис. 18)

Рис. 18. Схема гідрооб’ємного приводу ходової частина комбайна
1 –
2 –
3 –
4 –
5-
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –

6. Описати процес роботи гідрооб’ємного приводу ходової частини


Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
З яких частин складається універсальний подрібнювальний пристрій?
Які технологічні схеми збирання соломи і полови вам відомі?
Яка будова і процес роботи варіатора ходової частини?
Яка будова копнувача комбайна?
Як проходить вивантаження соломи з копнувача?
Які переваги має гідравлічна трансмісія приводу ведучих коліс комбайна?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №16

Тема: Гідросистеми зернозбирального комбайна
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови гідросистеми зернозбирального комбайна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: комбайн СК-5 „Нива”, ДОН-1500; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал; шнур.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 16.
Таблиця 16
Технічна характеристика машини
Марка комбайна
Робочий тиск гідросистеми, Мпа
Марка насоса ОГС
Марка насоса ГРК
Кількість робочих гідроциліндрів, шт
Місткість бака ГС, л
Тип розподільника


4. Описати будову і принцип роботи запобіжного клапана непрямої дії основної гідросистеми комбайна
5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів гідросистеми керованих коліс (рис. 19)

Рис. 19 Схема гідрооб’ємного приводу керованих коліс зернозбирального комбайна
1 –
2 –
3 –
4 –
5-
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 –
32 –
33 –

6. Дати специфікацію привідних механізмів основного гідроприводу


Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Назвати агрегати основної гідросистеми комбайна ДОН-1500.
Яка будова секції розподільника з запірними клапанами?
Який принцип роботи секції розподільника з запірними клапанами?
Яка будова та принцип роботи планетарного насоса-дозатора?
Як проходить повертання керуючих коліс комбайна при непрацюючому насосі керування?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №17

Тема: Привідні механізми та контролюючі органи зернозбирального комбайна
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови привідних механізмів та контролюючих органів зернозбирального комбайна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: комбайн СК-5 „Нива”, ДОН-1500; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал; шнур; ключ динамометричний.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 17.
Таблиця 17
Технічна характеристика машини
Марка комбайна
Марка двигуна, потужність, КВт, к.с.
Маса комбайна, кг
Кількість датчиків УПЗ, шт.
Кількість привідних пасів, шт.
4. Описати процес контролю заповнення бункера зернового комбайна.
5. Дати специфікацію привідних механізмів робочих органів комбайна
6. Дати специфікацію деталей та вузлів механізму приводу комбайна ДОН-1500 (рис. 20)

Рис. 20 Схема гідрооб’ємного приводу керованих коліс зернозбирального комбайна

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Який механізм приводу робочих органів застосовують у зернозбиральних комбайнах?
Які робочі органи приводяться в дію лівого ведучого шківа переднього контр- привідного вала комбайна ДОН-1500?
Яка будова та робота фрикційних та зубчатих запобіжних муфт приводу?
Як провести перевірку натягу пасів?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №18

Тема: Кукурудзозбиральний комбайн
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови кукурудзозбирального комбайна, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: кукурудзозбиральний комбайн КСКУ-6 „ Херсонець - 200”; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал; шнур; ключ динамометричний.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 18.
Таблиця 18
Технічна характеристика комбайна
Марка комбайна
Ширина захвату, м
Кількість рядків, що збирають, шт.
Тип качано-відривного апарата
Тип різального апарата
Тип очисного апарата4. Описати технологічний процес роботи комбайна.
5. Дати специфікацію основних деталей та вузлів комбайна „ Херсонець - 200” (рис. 21)

Рис. 21 Схема кукурудзозбирального комбайна КСКУ-6 „ Херсонець - 200”

6. Описати технологічні регулювання комбайна
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
3 яких основних частин складається жатка кукурудзозбирального комбайна?
Який процес роботи очисного апарата?
Як регулюють зазор між ножами подрібнювального барабана та протирізальною пластиною в комбайні ККП-3?
Як від'єднати і як приєднати тракторний причіп з комбайном ККП-3?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №19

Тема: Приставки та очисники качанів для збирання кукурудзи
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови приставок та очисників качанів для збирання кукурудзи, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: приставка ППК-4, очисник ОП-15П; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал; шнур.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 19.
Таблиця 19
Технічна характеристика машини
Марка машини
Ширина захвату, м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Маса, кг
Агрегат, клас трактора4. Описати будову і технологічний процес роботи очисника качанів ОП-15П.


5. Дати специфікацію вузлів очисника качанів машини ОП-15П (рис. 22)

Рис. 22 Схема технологічного процесу очисника качанів ОП-15П
1 –
2 –
3 –
4 –
5-
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –

6. Описати регулювання приставки ОП-15П


Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Як відбувається технологічний процес роботи приставки ППК-4?
Як регулюють висоту зрізу кукурудзи в приставці ППК-4?
Як регулюють різальний апарат у приставці ППК-4?
Як регулюють зусилля стиску очисних вальців очисника качанів ОП-15П?
Як регулюють притискний пристрій очисного столу машини ОП-15П?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота № 20

Тема: Ворохоочисні та насіннєочисні машини
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови ворохоочисних та насіннєочисних машин, формування вмінь і навичок практичної діяльності та її обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: машини ОВС-25, і СМ-4А; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; щупи; обтиральний матеріал; шнур.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 19.
Таблиця 19
Технічна характеристика машини
Марка машини
Продуктивність, т/год
Потужність електродвигунів, кВт
Кут нахилу решіт до горизонту, градус
Робоча швидкість, км/год
Маса, кг4. Описати технологічний процес роботи насіннєочисної машини СМ-4А.
5. Дати специфікацію ворохоочисної машини ОВС-25 (рис. 23)

Рис. 23 Технологічна схема роботи горохоочисної машини ОВС-25

6. Описати регулювання очисної машини.
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Які способи очищення зерна застосовані в машині ОВС-25?
Як підібрати решета для очищення зерна від домішок у машині ОВС-25?
Як контролюють та регулюють якість очищення зерна повітряним потоком у машині ОВС-25?
З яких основних частин складається насіннєочисна машина СМ-4А?
Яка будова, процес роботи і регулювання трієрних циліндрів?

Оцінка Викладач ___________________________Практична робота №21

Тема: Гичкозбиральні машини та навантажувачі коренів
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови гичкозбиральних машин та навантажувачів коренів, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: гичкозбиральна машина БМ-6Б, навантажувач коренів СПС-4,2А; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; крейда; обтиральний матеріал; шнур; лінійка; щупи; підкладки.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 21.
Таблиця 21
Технічна характеристика машини
Марка машини
Продуктивність, га/год
Робоча швидкість, км/год
Ширина захвату, м
Маса, кг
Клас трактора4. Описати технологічний процес роботи навантажувача коренеплодів СПС-4,2А


5. Дати специфікацію гичкозбиральної машини БМ-6Б (рис. 24)

Рис. 24. Схема технологічного процесу роботи гичкозбиральної машини БМ-6Б

6. Описати процес підготовки та налагодження гичкозбиральної машини до роботи
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
1. З яких складальних одиниць створено гичкозбиральну машину БМ-6Б?
2. Яка будова і принцип роботи автомата водіння машини БМ-6Б?
3. Як проходить процес зрізування гички машиною БМ-6Б?
4. Які регулювання має гичкоріз машини БМ-6Б і як вони проводяться?
5. Як регулюють мінімальне розміщення живильника навантажувача коренів СПС-4,2А?

Оцінка Викладач ___________________________


Практична робота №21

Тема: Коренезбиральні машини
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови коренезбиральних машин, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: машини КС-6Б, РКМ-6 та МКК-6-02; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; крейда; обтиральний матеріал; шнур; лінійка; рівень.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 22.
Таблиця 22
Технічна характеристика машини
Марка машини
Ширина захвату, м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Маса, кг
4. Описати технологічний процес роботи коренезбиральної машини МКК-6-02
5. Дати специфікацію деталей та вузлів коренезбиральної машини РКМ-6 (рис. 25)

Рис. 25. Коренезбиральна машина РКМ-6

6. Описати регулювання коренезбиральної машини


Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
1. З яких робочих органів складається машина КС-6Б-02?
2. Який технологічний процес роботи шнекового очисника коренів машини КС-6Б-02?
3. Які регулювання мають копачі машини КС-6Б-02 і як їх проводять?
4. Які робочі органи входять у секцію викопувального пристрою машини РКМ-6?
5. Як переобладнати викопувальний пристрій машини РКМ-6 під час роботи на ґрунті підвищеної вологості?
6. Який пристрій передбачено в машині РКМ-6 для тимчасового відключення поперечного та навантажувального транспортерів?

Оцінка Викладач ___________________________


Практична робота № 23

Тема: Картоплекопачі та картоплесортувальний пункт
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови картоплекопачів та картоплесортувальних пунктів, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: картоплекопачі КТН-2В, КСТ-1,4А, картоплесортувальний пункт КСП-15Б; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; шнур; лінійка; щупи; підкладки.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 23.
Таблиця 23
Технічна характеристика машини
Марка машини
Ширина захвату,м
Робоча швидкість, м/год
Продуктивність, га/год
Клас трактора, привід
4. Описати технологічний процес роботи картоплесортувального пункту КСП-15Б
5. Дати специфікацію вузлів швидкісного картоплекопача КСТ-1,4А (рис. 26).

Рис. 26. Схема швидкісного картоплекопача КСТ-1,4А
1 –
2 –
3 –
4 –
5 --
6 –
7 –
6. Описати послідовність підготовки картоплекопача КТН-2В до роботи.
Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
1. Яку має будову і як працює картоплекопач КТН-2В?
2. Які регулювання має картоплекопач КТН-2В і як вони проводяться?
3. Чим регулюється якість очищення картоплі в картоплекопачі КСТ-1,4А і як?
4. Як працює картоплекопач-валкоутворювач УКВ-2?
5. Які робочі та транспортуючі органи має картоплесортувальний пункт?
6. Чим забезпечується висока якість роботи картоплесортувалки?

Оцінка Викладач ___________________________

Практична робота № 24

Тема: Картоплезбиральні комбайни
Мета: Поглибити теоретичні знання з будови картоплезбиральних комбайнів, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.
Матеріально – технічне оснащення: картоплезбиральний комбайн ККУ-2А, КПК-3; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; шнур; лінійка; щупи; підкладки.

Хід заняття
1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.
2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.
3. Заповнити таблицю 24.
Таблиця 24
Технічна характеристика машини
Марка машини
Ширина захвату,м
Робоча швидкість, м/год
Глибина копання, см
Продуктивність, га/год
Клас трактора, привід4. Описати будову та технологічний процес роботи картоплезбирального комбайна ККУ-2А
5. Описати послідовність підготовки та регулювання картоплезбирального комбайна ККУ-2А до роботи.
6. Дати специфікацію основних вузлів картоплезбирального комбайна КПК-3 (рис. 27).

Рис. 27. Схема технологічного процесу картоплезбирального комбайну КПК-3

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання
Які робочі органи знаходяться на рухомій рамі комбайна КПК-3?
Які вузли кріпляться до основної рами комбайна КПК-3?
Як відбувається викопування і подача картоплі на основний елеватор комбайна КПК-3?
Чим досягається якість очищення картоплі комбайном КПК-3?
Назвати основні регулювання комбайна КПК-3 і як вони проводяться.
Особливості будови і роботи картоплезбирального комбайна ККУ-2А.

Оцінка Викладач ___________________________