Botanika 12 08 Kluch

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: doc
Founded: 25.09.2014
Added: 01.05.2020
Size: 0.04 Мб

ІІІ етап всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
(практичний тур), 2012 рік

Протокол відповіді___________________________
шифр учасника

Завдання 1. Опишіть морфологічну будову квіток:

№ зразка
Оцвітина
Андроцей
Гінецей

1.
Анемона дібровна

Проста, віночкоподібна, вільнопелюсткова, напівциклічна, актиноморфна
Багаточисельний, вільнотичинковий
Багаточисельний, апокарпний, маточки розташовані спірально, зав’язь верхня

2.
Айва довгаста

Подвійна, п’ятичленна, чашечка зросла, віночок вільнопелюстковий, циклічна, актиноморфна
Багаточисельний, вільнотичинковий
Маточок – 5, гінецей синкарпний, п’ятигніздний, зав’язь нижня

3.
Картопля

Подвійна, п’ятичленна, чашечка і пелюстки віночка зрослі, актиноморфна
Тичинок п’ять, основи тичинкових ниток зростаються із пелюстками оцвітини
Маточка – 1, утворена двома зрослими плодолистками, гінецей синкарпний, двогніздний, зав’язь верхня


Завдання 2. Складіть формули квіток:

№ зразка

1.
2.
3.

Завдання 3. Установіть видову приналежність запропонованих квіток та систематичне положення цих видів:

№ зразка
Клас
Родина
Підродина
Вид


1.

Дводольні


Жовтецеві

Анемонові

Анемона дібровна


2.


Дводольні

Розові

Яблуневі

Айва довгаста


3.


Дводольні

ПасльоновіКартопля